Berkenaan Soalan Undang-Undang Anda

Ramai pembaca blog ini yang menayakan soalan berkaitan undang-undang dalam blog ini. Walaupun saya tidak ada kewajipan menjawab soalan-soalan anda, namun saya cuba juga luangkan sedikit masa membantu anda. Akan tetapi, harus diingat yang jawapan saya berupa pandangan peribadi dan bukannya authoriti (rujukan) yang boleh anda gunakan di mana-mana. Saya tidak berikan khidmat guaman di […]
Continue reading…

 

Akta Kerja 1955: Samada Pekerja Di Lindungi Oleh Akta Atau Tidak

Seperti yang telah diterangkan beberapa kali dalam artikel di blog ini, bukan semua pekerja adalah dilindungi oleh Akta Kerja 1955 dan menikmati faedah minima yang ditetapkan di bawah akta tersebut. Hanya mereka yang dinyatakan di bawah  Jadual Pertama Akta Kerja 1955 (pindaan 2012: P.U. (A) 88/2012) sahaja yang berhak kepada faedah minima tersebut, manakala mereka […]
Continue reading…

 

Perlukah Majikan Memberikan Slip Gaji Kepada Pekerja?

Amalan pemberian slip gaji adalah sesuatu yang sering diketepikan oleh majikan terutamanya dalam industri kecil dan sederhana. Slip gaji merekodkan dengan terperinci apa yang dibayar oleh majikan dan ini termasuklah gaji asas, faedah sampingan (jika ada), bonus, elaun dan pemotongan bagi pembayaran KWSP dan Socso. Pendekata, apa-apa jumlah yang diterima oleh pekerja bagi satu tempoh […]
Continue reading…

 

DIY – Check Your Feelings Before You Post Anything on FB, And Think Hard Before Sharing an FB Post

There is a Malay saying about fire being a friend when it’s small and a foe when it’s big.  Anger is like fire – easily sparked, stoked and spread in this world through instant communications, especially through Facebook and Twitter.  And once that fire is out – it can’t be easily extinguished, and even when […]
Continue reading…