Kadar Caruman KWSP Terkini (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja)

Sebelum kita melihat pada kadar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang terbaru, elok juga kita lihat sedikit latarbelakang KWSP dan Akta yang memberikan kuasa kepadanya. Segala peraturan dan undang-undang yang termaktub bagi KWSP boleh dirujuk pada  Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Akta 452). Ia telah mengalami pelbagai pindaan sejak mula diperkenalkan pada tahun […]
Continue reading…

 

Masih Ada Majikan Tidak Patuhi Perintah Gaji Minima

Menurut Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Richard Riot, masih terdapat majikan yang gagal mematuhi Perintah Gaji Minima 2012 yang telah mula berkuatkuasa sepenuhnya pada bulan Januari 2014 yang lalu. Sebanyak 485 majikan dari 24,437 majikan (2%) yang disoal siasat tahun ini didapati masih membayar gaji pekerja pada kadar yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Kementerian telah […]
Continue reading…

 

Berkenaan Soalan Undang-Undang Anda

Ramai pembaca blog ini yang menayakan soalan berkaitan undang-undang dalam blog ini. Walaupun saya tidak ada kewajipan menjawab soalan-soalan anda, namun saya cuba juga luangkan sedikit masa membantu anda. Akan tetapi, harus diingat yang jawapan saya berupa pandangan peribadi dan bukannya authoriti (rujukan) yang boleh anda gunakan di mana-mana. Saya tidak berikan khidmat guaman di […]
Continue reading…

 

Akta Kerja 1955: Samada Pekerja Di Lindungi Oleh Akta Atau Tidak

Seperti yang telah diterangkan beberapa kali dalam artikel di blog ini, bukan semua pekerja adalah dilindungi oleh Akta Kerja 1955 dan menikmati faedah minima yang ditetapkan di bawah akta tersebut. Hanya mereka yang dinyatakan di bawah  Jadual Pertama Akta Kerja 1955 (pindaan 2012: P.U. (A) 88/2012) sahaja yang berhak kepada faedah minima tersebut, manakala mereka […]
Continue reading…