Tort Kecuaian – Kepentingan Yang Di Lindungi

undang-undang

Sebelum sesuatu tuntutan di bawah Undang-Undang Tort Kecuaian dibuat, perlu juga dilihat samada kerosakkan atau kerugian yang dialami adalah merupakan kepentingan yang dilindungi di bawah undang-undang ini. Terdapat 3 jenis kepentingan yang dilindungi oleh tort […]