Wednesday,10 February,2016

Akta Keselamatan Dalam Negeri

Mengapa Kita Masih Perlukan ISA?

Bagi saya jika kita ingin hidup bermasyarakat dan dalam satu kelompok individu yang bergantungan antara satu sama lain, maka kita perlulah akur pada undang-undang dan peraturan yang wujud dalam masyarakat itu. Kita juga tidak boleh [...]