Saturday,6 February,2016

Home Manager

Program Pengurus Kediaman: Siapa Mahu Jadi Pembantu Rumah?

Pada tahun 2008, Program Pengurus Kediaman ataupun “Home Managers Programme” telah dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat dan telah dilaksanakan menerusi Jabatan Pembangunan Wanita. Objektif Program ini adalah untuk menyediakan latihan profesional dalam [...]