Program Pengurus Kediaman: Siapa Mahu Jadi Pembantu Rumah?

home manager

Pada tahun 2008, Program Pengurus Kediaman ataupun “Home Managers Programme” telah dilancarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat dan telah dilaksanakan menerusi Jabatan Pembangunan Wanita. Objektif Program ini adalah untuk menyediakan latihan profesional dalam […]