Wednesday,10 February,2016

Menteri Sumber Manusia

Pindaan Pada Jadual Pertama Akta Kerja 1955

Terdapat beberapa pindaan yang dibuat pada Akta Kerja 1955 tahun ini dan termasuklah pindaan pada Jadual Pertama Akta Kerja 1955 yang telah berkuatkuasa pada 1hb April 2012 yang lalu. Di bawah pindaan ini, mereka yang [...]

Had Umur Minima Persaraan Di Sektor Swasta Akan Di Tetapkan

Secara praktiknya, kebanyakkan syarikat menetapkan umur 55 tahun sebagai umur persaraan bagi pekerja-pekerja mereka. Pekerja-pekerja yang masih sihat dan mampu memberi sumbangan yang besar kepada syarikat akan ditawarkan sambungan kontrak pekerjaan setiap tahun sehingga kedua-dua [...]