Minimum Wage Order 2012 Archive

Gaji Minima Bagi Pekerja Di Malaysia

Pada 1 hb Julai 2011, rang undang-undang Majlis Perundingan Gaji Negara  (National Wages Consultative Council Bill telah diluluskan dan membuka ruang bagi penetapan gaji minima bagi pekerja-pekerja di Malaysia. Di bawah Seksyen 23 National Wages Consultative Council Act, kerajaan menerusi nasihat oleh satu Majlis