Akibat Ponteng Kerja

2 votes

AWOL

Satu topik yang ingin saya cuba perbanyakkan di blog ini ialah berkenaan dengan undang-undang. Sebabnya:

 • Ramai yang baca (lihat screenshot di bawah)

 • Berguna untuk rujukan ramai.

Namun, bukan mudah hendak menaip tulisan ilmiah sebegini.

Selain dari perlu merujuk kepada apa yang terkini, memberi penerangan pun bukan mudah dan kadang-kala boleh mengelirukan pembaca.

Undang-Undang

Selain dari itu, entri berkaitan dengan undang-undang boleh jadi berbelit-belit dan jika anda tidak berhati-hati membaca, anda mungkin akan tersilap memahamainya. Lihat contoh di bawah:

awol

Peruntukan Berkaitan Ponteng Kerja

Soalan di atas (lihat screenshot) adalah berkaitan dengan AWOL (Absent without leave) atau dalam bahasa mudah ialah PONTENG KERJA.

Sesetengah pembaca akan menafsirkan ponteng kerja akan secara AUTOMATIK mengakibatkan pemberhentian kerja.

Oleh itu, bagi mereka yang ingin mengelakkan diri dari memberi notis berhenti kerja, mereka mengharapkan peruntukkan seksyen ini akan melepaskan mereka dengan mudah dari majikan mereka.

Tafsiran ini adalah SALAH dan boleh membawa padah jika majikan mahu bertindak balas terhadap mereka.

Dalam pada itu, ada juga majikan yang cuba menggunakan peruntukan ini bagi membuang pekerja-pekerja yang mereka tidak suka tanpa perlu memberi notis secukupnya kepada pekerja mereka.

Pekerja-pekerja ini di “monitor” dan ditekan sehingga mereka jadi stress dan ponteng kerja.

Akibat ketidak fasihan dalam undang-undang, mereka akan buat kesilapan dengan ponteng kerja berturut-turut, lalu majikan mengambil tindakan terhadap mereka.

Akta Kerja 1955

Peruntukan berkaitan dengan “Ponteng Kerja” ini boleh dilihat pada seksyen 15(2) Akta Kerja 1955 yang berbunyi:

An employee shall deemed to have broken his contract of service with the employer if he has been continuously absent from work  for more than two consecutives working days without prior leave  from his employer, unless he has a reasonable excuse for such absence and has informed or attempted to inform his employer of such excuse prior to or the earliest oppurtunity during such absence.

 • Pertamanya cuba perhatikan perkataan yang digunakan di atas “deemed to have broken his contract“.
 • Ponteng boleh menyebabkan pemecahan kontrak (breach of contract).
 • Tetapi ia tidak secara automatik menyebabkan penamatan kontrak (termination of contract).
 • Perbezaan ini perlu difahami dan diingati.

A breach of contract is different from termination of contract. A breach of contract of service may or may not lead to termination of employment. Section 15 of the ordinance is only a deeming provision” – (Industrial Court Award 55/82)

Oleh itu bila berlaku kes sebegini, majikan perlu menyiasat dan memastikan bahawa syarat-syarat di bawah seksyen ini dipenuhi sebelum mengambil tindakan selanjutnya terhadap pekerja yang ponteng itu.

Penamatan kontrak cuma berlaku mengikut Seksyen 13 (2) Akta Pekerjaan 1955 yang menyatakan:

“Either party to a contract of service may terminate such contract of service without notice in the event of any wilful breach by the other party of a conditon of the contract of service”.

Situasi yang mana breach of contract ini berlaku boleh dilihat dalam Seksyen 15 (1), 15 (2), dan 16(2).

May Terminate

Lihat perkataan yang digunakan MAY terminate such contract memperlihatkan bahawa jika terdapat breach, pihak yang tidak memecahkan kontrak itu masih ada budi bicara samada hendak menamatkan kontrak (tanpa notis) atau tidak.

Jika pihak itu ialah majikan, ia mungkin boleh sekadar mengambil tindakan disiplin sahaja tanpa memecat pekerjanya.

Seksyen 15 (2) Akta Pekerjaan 1955

Sekarang kita kembali semula ke Seksyen 15(2) yang berkaitan kes ponteng kerja. Di bawah seksyen ini kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian:-

 • Deemed to have broken his contract

 • Continously absent from work

 • More than two days

 • Consecutives working days

 • Without prior leave

 • Reasonable excuse

 • Informed or attempted to inform

 • Inform his employer of such excuse prior to or the earliest oppurtunity

Deemed To Have Broken His Contract

Pekerja deemed to have broken his contract (dianggap telah memecahkan kontrak).

Seperti yang dinyatakan di atas Seksyen 15 (2) tidak secara automatik menyebabkan pekerja ditamatkan perkerjaan.

Perkataan DEEMED to have.. menunjukkan bahawa majikan perlu menyiasat terlebih dahulu samada pekerja telah tidak hadir mengikut keperluan seksyen ini (Rujuk 2 hingga 8 di atas)

Continously Absent From Work

Ketidakhadiran hendaklah berterusan. Rujuk 3 dan 4 pula bagi maksud berterusan.

More Than Two Days

Ketidakhadiran perlu LEBIH dari 2 hari iaitu 3 atau lebih hari.

Consecutives Working Days

Ia juga perlu berturut-turut. Misalnya jika tidak hadir pada hari Isnin, Selasa dan Khamis tetapi hadir pada hari Rabu adalah tidak berturut-turut dan tidak mencapai maksud di bawah Seksyen ini.

Without Prior Leave

Ketidakhadiran berlaku tanpa pekerja memohon cuti dan dibenarkan oleh pihak pengurusan.

Reasonable Excuse

Jika #5 (Without prior leave) terjadi, perlu ditunjukkan pula ia terjadi secara sengaja dan tanpa alasan yang munasabah. Untuk membuktikan dia tidak bersalah, pekerja perlu berikan sebab munasabah untuk tidak hadir tanpa prior leave dan majikan ada hak untuk menuntut pekerja memberikan bukti-bukti yang boleh menyokongnya.

Informed Or Attempted To Inform

Pekerja juga perlu buktikan bahawa dia telah hubungi atau cuba hubungi pihak pengurusan akan ketidakhadiran, namun atas sebab tertentu mesej itu tidak dapat diterima pengurusan dsb.

Inform His Employer Of Such Excuse Prior To Or The Earliest Oppurtunity

Cubaan itu menghubungi majikan telah dibuat pekerja seawal mungkin yang mampu dilakukan.

Siasatan Dan Tindakan

Majikan perlulah memanggil pekerja terlebih dahuliu dalam situasi begini dan kemudiannya menyiasat secara terperinci berdasarkan peruntukan undang-undang di atas.

Bukti-bukti dan saksi-saksi (jika ada) perlu dikemukakan sebelum keputusan dibuat.

Jika majikan berpuas hati bahawa syarat-syarat di bawah seksyen 15(2) telah dipuaskan dan pekerja adalah bersalah, maka ia boleh mengambil tindakan disiplin terhadap pekerja atau menamatkan sahaja kontrak pekerjaan pekerja atas alasan pemecahan kontrak di bawah Seksyen 13 (2) Akta Pekerjaan 1955.

Kes Mahkamah Perusahaan

Industrial Court Award No. 213/82:

Fakta Kes: Pekerja tidak datang kerja selepas 20hb Februari 1982 kerana beliau ditahan polis sehingga 25hb Februari 1982. Oleh itu, beliau telah tidak hadir berkerja melebihi 3 hari secara berterusan dan berturut-turut.

Pegawai Kelamatan mengetahui akan hal pekerja ditahan polis dan fakta ini disampaikan kepada Pengurus pada hari yang sama (20hb). Fakta bahawa pekerja ditahan polis dan majikan tahu beliau ditahan di sampaikan sendiri oleh pekerja dan tidak dibangkang oleh majikan di Mahkamah Perusahaan.

Selepas dibebaskan, pekerja terus berjumpa majikan dan melapurkan diri untuk berkerja. Namun dia ditamatkan pekerjaan atas alasan di bawah Seksyen 15 (2) – tidak hadir lebih 3 hari berturut-turut secara berterusan.

Mahkamah: Memutuskan seksyen 15 (2) tidak dipuaskan bila majikan tahun pekerja ditahan polis dan ditahan untuk siasatan dan secara munasabah tidak boleh memaklumkan ketidakhadirannya itu.

Nota

Seksyen 15 (2) adalah pendek dan cuma berkaitan Ponteng Kerja, namun banyak isu-isu yang perlu dikupas dan dikaji. Malahan setiap, bahagian pada seksyen ini (1 hingga 8) boleh dikaji satu persatu dengan melihat kepada situasi dan tempat kerja yang berbeza.

Semoga anda semua boleh memahami penerangan yang diberi.

Feel free untuk memberikan komen di blog ini.

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N kadiology December 23, 2013
 2. Avatar for Ismail N enn November 21, 2013
 3. Avatar for Ismail N zt November 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 16, 2013
 4. Avatar for Ismail N shah October 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 4, 2013
   • Avatar for Ismail N shah October 16, 2013
 5. Avatar for Ismail N Chew September 30, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 2, 2013
 6. Avatar for Ismail N Miss ANN May 10, 2013
 7. Avatar for Ismail N siti April 24, 2013
 8. Avatar for Ismail N shaiful salim April 17, 2013
 9. Avatar for Ismail N Needanswer March 29, 2013
 10. Avatar for Ismail N corpen March 16, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 18, 2013
 11. Avatar for Ismail N Maisara February 27, 2013
 12. Avatar for Ismail N ally loo February 6, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 7, 2013
 13. Avatar for Ismail N noriza November 6, 2012
 14. Avatar for Ismail N siti zaleha Sam October 22, 2012
 15. Avatar for Ismail N najib kamis September 26, 2012
 16. Avatar for Ismail N ingin tahu August 28, 2012
 17. Avatar for Ismail N Tanya Saja August 9, 2012
 18. Avatar for Ismail N Noraishah Nasir July 30, 2012
 19. Avatar for Ismail N saripah July 12, 2012
 20. Avatar for Ismail N zulhairi April 9, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 9, 2012
 21. Avatar for Ismail N niza March 30, 2012
 22. Avatar for Ismail N Kak Long Mawar Merah February 27, 2012
 23. Avatar for Ismail N amirulfaiz February 19, 2012
 24. Avatar for Ismail N akubiomed February 18, 2012
 25. Avatar for Ismail N nizamghazi February 18, 2012
 26. Avatar for Ismail N tehr February 17, 2012
  • Avatar for Ismail N UmieLoving September 21, 2012
 27. Avatar for Ismail N maza February 17, 2012
 28. Avatar for Ismail N titan February 17, 2012
 29. Avatar for Ismail N Cikgu Hairul February 17, 2012
 30. Avatar for Ismail N anif February 17, 2012