Akta Kerja 1955 – Pindaan Pada Seksyen 60D

1 vote

akta A1419

Seksyen 60D Akta Kerja 1955 adalah berkaitan dengan Hari Kelepasan Am atau Cuti Umum. Peruntukkan berkaitan dengan cuti umum telah diterangkan dalam entri lalu yang bertajuk “Cuti Umum” (Sila baca terlebih dahulu untuk mudah memahami artikel ini). Menerusi Akta Pindaan (Akta A1419) yang telah berkuatkuasa pada 10hb Februari 2012, seksyen ini telah di pinda sebagaimana yang ditunjukkan di bawah:

pindaan akta kerja

Pindaan ini adalah bagi mensesuaikan dengan sambutan Hari Malaysia yang diwartakan sebagai cuti umum sejak tahun 2010. Kesan pada pindaan di atas adalah :-

 1. Kini terdapat 11 cuti umum berbayar berbanding 10 sebelum pindaan dalam satu tahun kalendar; dan
 2. Majikan hendaklah memilih 5 yang wajib (4 sebelum pindaan); dan
 3. Salah satu darinya adalah Hari Malaysia.

Selain dari itu, pindaan berikut telah dibuat kepada Akta Kerja 1955 yang berbunyi:

seksyen 60D

dan juga:

pindaan seksyen 60D

Akibat dari pindaan di atas, perenggan (b) dan proviso turut diubah bagi menyeragamkan nya. Ia juga bagi menyelesaikan isu bila cuti yang tidak tetap tarikhnya (Hari Raya misalnya) jatuh hari cuti umum yang lain yang tetap (Hari Kebangsaan misalnya). Maka, bila ini berlaku, hari kerja berikutnya akan menjadi cuti umum berbayar.

Harap anda semua dapat memahami penerangan yang saya berikan. Komen dan soalan di alu-alukan. Terima kasih.

Akta Kerja 1955 – Pindaan Pada Seksyen 60D

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N fairus January 30, 2015
 2. Avatar for Ismail N Azhar August 28, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 29, 2014
 3. Avatar for Ismail N bayai January 1, 2014
 4. Avatar for Ismail N Kamarulzaman Che Man November 2, 2013
 5. Avatar for Ismail N ggie September 20, 2012
 6. Avatar for Ismail N Jebeng Otai™ June 20, 2012
 7. Avatar for Ismail N titan June 20, 2012