Cuti Sakit Berbayar

5 votes
cuti sakit

Gambar kredit kepada allyhunt.com

Selain daripada hari rehat, cuti hari kelepasan am dan cuti tahunan, pekerja-pekerja juga adalah berhak kepada cuti sakit berbayar. Menurut Seksyen 60F Akta Kerja 1955, seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit berbayar apabila memenuhi syarat-syarat di bawah:-

 1. pemeriksaan dilakukan oleh pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikannya; atau [Seksyen 60F (1(a)]
 2. jika tiada pengamal perubatan sedemikian atau dalam keadaan tertentu ia tidak didapati pada masa dan jarak yang munasabah, maka boleh diperiksa oleh pengamal perubatan lain ; atau [Seksyen 60F (1(b)]
 3. pemeriksaan oleh doktor gigi sebagaimana yang ditakrifkan dalam Akta Pergigian 1971; [Seksyen 60F (1A)]

DAN,

dengan syarat juga – pekerja memberitahu majikannya akan cuti sakit itu dalam masa 48 jam daripada cuti sakit itu bermula. [Seksyen 60F (2(b)]

Nota: Maksud “pengamal perubatan” – ertinya pengamal perubatan yang berdaftar di bawah Akta Perubatan 1971 [Seskyen 2 Akta Kerja 1955].

Kegagalan Mematuhi Syarat-Syarat Untuk Cuti Sakit Berbayar

Di bawah Seksyen 60F(2) Akta Kerja 1955 – mana-mana pekerja yang tidak mematuhi syarat-syarat di atas dianggap sebagai tidak hadir kerja tanpa kebenaran majikannya dan tanpa alasan munsabah bagi hari-hari yang ia tidak hadir kerja.

Bilangan Cuti Sakit Berbayar Yang Pekerja Berhak

Bilangan hari bagi cuti sakit berbayar (jika tiada hospitalisasi) adalah bergantung kepada tempoh perkhidmatan seseorang pekerja itu iaitu:

 • 14 hari kesemuanya setiap tahun kelendar jika pekerja telah bekerja kurang dari dua tahun;
 • 18 hari kesemuanya setiap tahun kelendar jika pekerja telah bekerja untuk dua tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun;
 • 22 hari kesemuanya setiap tahun kelendar jika pekerja telah bekerja untuk lima tahun atau lebih;

– [Seksyen 60F(1) (aa) Akta Kerja 1955]

Hospitalisasi

Jika terdapat hospitalisasi (pekerja dimasukkan ke dalam hospital bagi menerima rawatan), maka jumlah cuti sakit hendaklah 60 hari kesemuanya pada satu tahun kalendar.

Dengan syarat jumlah bilangan cuti sakit berbayar dalam satu tahun kalendar dimana seseorang pekerja berhak di bawah seksyen ini tidak boleh melebihi 60 hari keseluruhannya.

Ilustrasi:

John telah bekerja dengan Sykt DLSL selama 6 bulan. Pada bulan Januari lalu, dia telah mengambil dua hari cuti sakit berbayar. Dua bulan lepas, dia mengalami kemalangan jalanraya dan dimasukkan ke dalam hospital selama 55 hari (hospitalisasi). Maka, berapakah cuti berbayar yang tinggal buat John bagi tahun ini?

John telah bekerja 6 bulan, maka kelayakkan bagi pekerja yang perkhidmatannya kurang  dari 2 tahun adalah = 14 hari.

Dia telah pun mengambil 2 hari cuti sakit  berbayar.

Dia telah dihospitalisasi selama 55 hari.

55 + 2 = 57 hari cuti berbayar telah digunakan oleh John.

Maksima cuti berbayar setahun = 60 hari, maka cuti sakit berbayar yang tinggal buat John ialah 60 – 57 = 3 hari sahaja.

Kadar Bayaran

Mengikut Seksyen 60F (3), majikan hendaklah membayar cuti sakit berbayar kepada pekerja pada kadar biasa bagi pekerja yang di bayar gaji harian.

Bagi pekerja yang dibayar gaji bulan pula: pekerja dianggap telah menerima bayaran cuti sakitnya jika dia menerima upah bulanannya tanpa potongan gaji bagi hari-hari dia mengambil cuti sakit dalam bulan itu.

Nota Tambahan

Pekerja yang menerima elaun bersalin dan faedah kerana ketidakupayaan di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau pembayaran berkala kerana hilang upaya sementara di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1952 tidak berhak menerima cuti sakit berbayar daripada majikan mereka [Seksyen 60F (4)]

Cuti Sakit Berbayar

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N Nur Intan February 20, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 21, 2015
 2. Avatar for Ismail N Zainariah February 19, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 21, 2015
 3. Avatar for Ismail N Adina February 6, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 7, 2015
 4. Avatar for Ismail N Nurul January 24, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 26, 2015
 5. Avatar for Ismail N Mus January 19, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 20, 2015
 6. Avatar for Ismail N azmi January 16, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 19, 2015
 7. Avatar for Ismail N marvella January 10, 2015
 8. Avatar for Ismail N Ally December 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 16, 2014
 9. Avatar for Ismail N Emirlytai December 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 11, 2014
   • Avatar for Ismail N fazlyn December 19, 2014
 10. Avatar for Ismail N nur December 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 8, 2014
  • Avatar for Ismail N marvella January 7, 2015
   • Avatar for Ismail N Ismail N January 8, 2015
    • Avatar for Ismail N marvella January 8, 2015
     • Avatar for Ismail N Ismail N January 9, 2015
 11. Avatar for Ismail N Puspa September 10, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 11, 2014
 12. Avatar for Ismail N rezal December 26, 2013
 13. Avatar for Ismail N Azaham December 16, 2013
  • Avatar for Ismail N watie September 22, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N September 26, 2014
 14. Avatar for Ismail N Nor Farhana Mohd Hodi December 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 5, 2013
 15. Avatar for Ismail N Aida November 27, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 27, 2013
 16. Avatar for Ismail N noraini October 3, 2013
 17. Avatar for Ismail N yap July 26, 2013
 18. Avatar for Ismail N azlani June 14, 2013
 19. Avatar for Ismail N Linda June 5, 2013
 20. Avatar for Ismail N nor May 9, 2013
 21. Avatar for Ismail N sue April 12, 2013
 22. Avatar for Ismail N sara April 2, 2013
 23. Avatar for Ismail N misszura March 29, 2013
 24. Avatar for Ismail N mas March 27, 2013
 25. Avatar for Ismail N Azam March 17, 2013
 26. Avatar for Ismail N Wani March 11, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 11, 2013
 27. Avatar for Ismail N Rosli March 9, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 28. Avatar for Ismail N azlina asteher March 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 29. Avatar for Ismail N Jenny February 27, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 27, 2013
 30. Avatar for Ismail N noradawiyah February 22, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 22, 2013
 31. Avatar for Ismail N bun February 14, 2013
  • Avatar for Ismail N aedi March 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
 32. Avatar for Ismail N cik ct_mas February 6, 2013
 33. Avatar for Ismail N budin January 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 19, 2013
 34. Avatar for Ismail N Sya December 21, 2012
 35. Avatar for Ismail N fiza December 20, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 20, 2012
 36. Avatar for Ismail N john labu December 10, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 10, 2012
 37. Avatar for Ismail N muiz December 4, 2012
 38. Avatar for Ismail N Wan Cik Binti Mohamed Isa November 2, 2012
 39. Avatar for Ismail N miza September 26, 2012
 40. Avatar for Ismail N Mohd Khaswaddi September 23, 2012
 41. Avatar for Ismail N reena August 29, 2012
 42. Avatar for Ismail N carol tan August 23, 2012
 43. Avatar for Ismail N black August 15, 2012
 44. Avatar for Ismail N black August 15, 2012
 45. Avatar for Ismail N SITI RAMLAH HIDAYAT BINTI ALI August 11, 2012
 46. Avatar for Ismail N zaharah binti abd rahman July 19, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 19, 2012
 47. Avatar for Ismail N zaharah binti abd rahman July 19, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 19, 2012
 48. Avatar for Ismail N mohd sam July 9, 2012
 49. Avatar for Ismail N yasmin July 5, 2012
 50. Avatar for Ismail N mardiyah June 13, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 13, 2012
 51. Avatar for Ismail N mardiyah June 13, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 13, 2012
 52. Avatar for Ismail N Ida June 4, 2012
 53. Avatar for Ismail N Kak Long Mawar Merah May 27, 2012
 54. Avatar for Ismail N JebengOtai May 24, 2012
 55. Avatar for Ismail N titan May 23, 2012
 56. Avatar for Ismail N anif May 22, 2012
  • Avatar for Ismail N hafizmd May 23, 2012