Kemaskini Seksyen 69B Akta Kerja 1955

0 votes

Sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam entri yang lalu, terdapat beberapa pindaan pada  Akta Kerja 1955 yang memaksa saya juga membuat kemaskini pada artikel-artikel yang telah saya tulis di blog ini. Saya akan cuba tuliskan dari semasa ke semasa insya-allah, tapi untuk hari ini cuma kemaskini ringkas pada Seksyen 69B Akta Kerja 1955.

dulu lain sekarang lain pindaan

Ia telah diterangkan dalam artikel bertajuk ‘Aduan Pada Jabatan Tenaga Kerja’ dan pindaan ini dilaksanakan bagi menyelaraskan dengan pindaan pada Jadual Pertama yang telah berkuatkuasa pada 1hb April 2012.  Pindaan ini berbunyi:

dulu lain sekarang lain seksyen69B

Pindaan ini cuma menukarkan perkataan RM 1,500 kepada RM 2,000 sahaja. Iaitu pekerja yang gajinya melebihi RM 2,000 hingga RM 2,000 boleh membuat aduan kepada JTK jika ada komplain yang mahu dibuat terhadap majikan (dulu lain sekarang lain 😀 ). Tiada perubahan yang lain dan maksudnya boleh dirujuk pada entri Aduan Pada Jabatan Tenaga Kerja. Terima kasih.

Kemaskini  Seksyen 69B Akta Kerja 1955

Latest Comments
  1. Avatar for Ismail N tw May 2, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N May 4, 2014
  2. Avatar for Ismail N khaiz October 2, 2012
  3. Avatar for Ismail N shaharil July 4, 2012
  4. Avatar for Ismail N akubiomed July 3, 2012