Ordinan Buruh Sabah (Sabah Cap. 67)

3 votes

Sabah-Labour-Ordinance

Agak menarik apabila melihat perundangan yang berkaitan dengan undang-undang buruh di Malaysia. Walaupun terdapatnya Akta Kerja 1955 dan Jadual Ke-9 pada Perlembagaan Persekutuan ada menyenaraikan ‘buruh’ (labour) di bawah senarai Persekutuan, namun Akta Kerja 1955 adalah tidak terpakai di negeri Sabah dan Sarawak.

Di negeri-negeri ini terdapat perundangan khas yang mengawal selia hal-hal berkaitan buruh/pekerja menerusi Ordinan Buruh Sabah atau Labour Ordinance Of Sabah (Sabah Cap. 67) dan Ordinan Buruh Sarawak atau Labour Ordinance Of Sarawak (Cap. 76).

Bagaimanakah ini boleh berlaku?

Dan adakah ordinan-ordinan ini ‘ultra-virus’ dengan Perlembagaan Persekutuan?

Bagi menjawab persoalan di atas, kita perlu melihat sedikit latar belakang ordinan-ordinan yang berkenaan. Oleh kerana artikel ini di bawah tajuk Ordinan Buruh Sabah, maka kita akan melihat dari konteks dan latarbelakang Ordinan Buruh Sabah.

Namun, dari segi kandungan dan latarbelakang ini, kedua-dua ordinan adalah hampir sama.

Latar Belakang Ordinan Buruh Sabah

Ordinan Buruh Sabah mula diperkenalkan di sekitar tahun 1950-an oleh penjajah Inggeris. Ia mengalami sedikit pindaan dari semasa ke semasa sehinggalah Sabah dan Sarawak bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu bagi membentuk Malaysia pada tahun 1963. Di bawah Perlembagaan Persekutuan ‘buruh’ (labour) adalah di bawah senarai Persekutuan.

Namun, Ordinan Buruh Sabah terus di pakai di negeri Sabah dan diistiharkan sebagai perundangan Persekutuan.

Memandangkan Ordinan Buruh Sabah adalah satu perundangan lama yang agak lapuk, maka peruntukan-peruntukan di dalamnya pun agak lapuk (outdated) dan tidak lagi sesuai digunakan dalam keadaan semasa.

Akibatnya, ramai pekerja-pekerja di negeri Sabah ditindas terutamanya oleh majikan-majikan yang bijak mengambil kesempatan dari kelemahan-kelemahan yang ada pada perundangan ini.

Atas usaha pelbagai pihak, maka Ordinan Buruh Sabah telah dipinda sekali lagi menerusi Akta Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2004 ataupun Labour Ordinance Of Sabah (Amendment) Act 2004 [Act A 1238].

Akta ini antara lain telah memansuhkan 76 seksyen pada ordinan tersebut yang sudah lapuk dan tidak sesuai digunakan lagi.

Labour Ordinance Of Sabah

Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2004 ini telah dimodelkan dari Akta Kerja 1955 dan ia membolehkan pekerja-pekerja di negeri di bawah bayu ini menerima faedah-faedah dan perlindungan yang hampir sama dengan pekerja-pekerja di Semenanjung Malaysia.

Ciri Penting Pada Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) 2004

Antara ciri terpenting pada Ordinan Buruh Sabah (Pindaan) adalah ia terpakai kepada pekerja-pekerja yang gajinya TIDAK MELEBIHI RM 2,500.

Ini merupakan satu kelebihan buat pekerja-pekerja di Sabah berbanding dengan di Semenanjung Malaysia yang mana Akta Kerja 1955 hanya terpakai pada pekerja-pekerja yang gajinya hanya tidak melebihi RM 1,500 sahaja.

Harus diberi perhatian juga adalah satu Arahan Kekecualian telah dikeluarkan oleh Menteri Sumber Manusia pada 30hb September 2005.

Di bawah Employment (Exemption) Order 2005, peruntukan berkaitan dengan hari kelepasan am, masa kerja, kerja shift dan kerja pada hari rehat dikecualikan terhadap pekerja-pekerja yang gaji mereka di antara RM 2,001 hingga RM 2,500 sebulan.

Ini bermakna majikan tidak terikat untuk memberikan faedah-faedah seperti bayaran kerja lebih masa (OT) dan bayaran tambahan bagi kerja di hari kelepasan am atau cuti rehat kepada pekerja-pekerja yang gaji mereka dilingkungan ini. Arahan ini berkuatkuasa pada 1hb Oktober 2005 di Sabah dan juga di Sarawak.

Ia dibuat setelah bantahan dibuat oleh majikan-majikan terhadap gaji minima yang ditetapkan untuk pekerja-pekerjayang dilindungi di bawah Ordinan ini.

Secara amnya, Ordinan Buruh Sabah adalah satu perundangan yang penting dan memberi banyak faedah dan perlindungan kepada pekerja-pekerja di negeri Sabah.

Bagi mereka yang berminat untuk membaca Ordinan Buruh Sabah, bolehlah membelinya di JTK negeri Sabah di bangunan KWSP atau membaca versi PDFnya di laman web Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah.

– Ordinan Buruh Sabah (Sabah Cap. 67)

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N Selvam June 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N June 5, 2014
   • Avatar for Ismail N bhaie saab June 9, 2014
 2. Avatar for Ismail N Help May 29, 2014
 3. Avatar for Ismail N Bro.Jupri April 18, 2013
 4. Avatar for Ismail N akubiomed April 17, 2012
  • Avatar for Ismail N tehr April 18, 2012