Penamatan Kontrak Kerja

2 votes

Penamatan Kontrak Kerja

Dalam artikel-artikel yang lepas, telah banyak kali saya jelaskan bahawa hubungan dan tanggungan pekerja dan majikan adalah terkandung dalam kontrak yang di masuki oleh mereka. Dalam kata lain, hubungan mereka adalah hubungan kontrak (contractual relationship). Maka, undang-undang kontrak sangat terpakai dan terma-terma kontrak pekerjaan perlu dirujuk setiap kali ada pertikaian.

Namun, terdapat juga undang-undang yang secara spesifik merujuk kepada tanggungjawab pekerja dan majikan dan ia perlu dipatuhi atau terma kontrak yang bertentangan itu akan terbatal.

Anda boleh rujuk artikel-artikel lepas bagi mengetahui lebih lanjut akan hal ini. Untuk melihat senarai artikel di bawah topik undang-undang buruh yang telah ditulis di blog ini, sila KLIK DI SINI.

Memandangkan hubungan pekerja dan majikan adalah hubungan secara kontrak, maka bila terputusnya hubungan ke dua-dua pihak ini, maka kita sebutkan sebagai “Penamatan Kontrak”.

Bezakan juga penamatan kontrak dengan “Pembatalan Kontrak”. Ini dihuraikan  dalam artikel undang-undang kontrak.

Secara ringkasnya, kontrak yang batal ialah kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan, manakala kontrak yang ditamatkan ia kontrak yang telah berkuatkuasa dan ditamatkan oleh pihak-pihak kepada kontrak atas sebab-sebab tertentu.

Bagaimana Kontrak Kerja Di Tamatkan?

Umumnya bila ditanya soalan di atas, ramai pekerja cuma terfikirkan:-

 1. Hal pembuangan kerja oleh majikan, dan
 2. Notis berhenti kerja oleh pekerja.

Memang ia adalah sebab utama dan banyak kes penamatan kontrak kerja adalah berkisar kepada dua sebab ini. Namun, terdapat sebab-sebab lain kontrak kerja boleh ditamatkan.

Antara sebab-sebab itu termasuklah:-

 • Pesaraan pekerja sebagaimana yang disebut dalam kontrak kerja
 • Kematian
 • Tamatnya tempoh kontrak yang tetap (fixed period)
 • Kecewaan Kontrak (Frustration Of Contract)
 • Sakit yang tidak boleh bekerja lagi
 • Pembubaran Perniagaan

Sebab-sebab yang lain tidak banyak diperbincangkan kerana ia agak ‘straight forward’ dan mudah difahami. Tidak wujud sangat pertikaian akibat penamatan kontrak secara sebegini. Namu, apabila kontrak di tamatkan atas sebab pembuangan kerja atau notis, maka banyak isu akan timbul.

Pertikaian biasanya akan membawa ke Aduan Pada Jabatan Tenaga Kerja (JTK) dan seterusnya kes di dengar di Mahkamah Perindustrian.

Notis Penamatan Kerja

Notis penamatan kerja dari pekerja kepada majikan dan majikan kepada pekerja biasanya di sebut dalam kontrak kerja.

Bagi pekerja yang dilindungi Akta Kerja, peruntukkan mengenai notis berhenti kerja ada di sebut pada Seksyen 12 Akta Kerja 1955.

penamatan kontrak kerja

Dua perkara penting yang dinyatakan dalam seksyen ini adalah:-

 1. Tempoh notis hendaklah sama bagi pekerja dan majikan. Jika tempoh ini tidak dinyatakan dalam kontrak, maka tempohnya adalah sebagaimana yang disebut di bawah Seksyen 12.
 2. Mana-mana pihak boleh ‘waive’ atau melepaskan haknya terhadap notis yang perlu diberi.

Tempoh Notis

Notis yang diberi hendaklah secara bertulis dan tempoh notis adalah dikira dari tarikh ia diberikan. Penamatan kontrak tanpa notis hendaklah digantikan bayaran yang sama nilai dengan tempoh notis.

Sebaik sahaja pekerja memberikan notis untuk berhenti kerja, ianya tidak boleh ditarik balik kecuali dengan persetujuan majikan.

tanpa notis

Seksyen 12 (3):

notis must written

Nota: Biarpun penamatan kontrak dengan notis dibenarkan oleh undang-undang, namun ia cuma tepat bagi maksud notis oleh pekerja sahaja.

Majikan dalam memberikan notis behenti kepada pekerja perlulah melakukannya atas sebab-sebab tertentu seperti salah laku oleh pekerja.

Penamatan Kontrak Atas Salah Laku

Majikan boleh menamatkan kontrak kerja pekerja jika didapati pekerja salah laku. Peruntukkan berkaitan adalah pada Seksyen 14 Akta Kerja 1955.

Namun, sebelum tindakan sebegini di buat oleh majikan, satu siasatan perlu dilakukan terlebih dahulu dan pekerja hendaklah diberi peluang untuk membela dirinya.

penamatan kontrak salah laku

Penamatan Kontrak Atas Prestasi Kerja Yang Tidak Bagus

Majikan boleh menamatkan kontrak pekerja atas alasan prestasi kerja yang tidak memuaskan dengan syarat pekerja telah di maklumkan mengenai prestai kerja yang tidak memuaskan itu dan diberi peluang secukupnya untuk memperbaiki prestasi kerja nya.

Majikan juga telah mengambil langkah-langkah yang munsabah untuk membantu meningkatkan prestasi kerja, namun pekerja masih gagal memperbaiki prestasinya.

Penamatan Kontrak Akibat Pemecahan Kontrak

Pemecahan Kontrak berlaku apabila pekerja atau majikan telah melanggari terma-terma utama dalam kontrak mereka. Akta Kerja 1955 mengariskan beberapa perkara yang boleh di sifatkan sebagai pemecahan kontrak (deemed to have broken his contract of service) dan ini termasuklah:-

 1. Majikan tidak membayar gaji mengikut tempoh yang dijanjikan (Rujuk artikel: Upah Atau Gaji)
 2. Pekerja tidak hadir ke kerja dua atau lebih hari tanpa alasan yang munsabah (Rujuk artikel : Akibat Ponteng Kerja)
 3. Majikan mengubah terma kontrak dengan memasukkan terma yang berat sebelah tanpa persetujuan pekerja.

contract is broken

Perlu dingatkan kepada  semua bahawa isu berkaitan Penamatan Kontrak Kerja ini amatlah luas. Rujukan kepada kes-kes Mahkamah Perindustrian juga perlu bagi mendapat tafsiran yang lebih tepat pada peruntukkan Akta.

Walaupun undang-undang membenarkan penamatan kontrak menerusi pelbagai cara, namun fakta-fakta sampingan akan diambil oleh Mahkamah dalam menentukan keadilan telah di capai bagi kedua-dua pihak.

Contohnya: Fakta bahawa pekerja ditangkap polis dan dalam waktu kerja bukanlah bukti kukuh untuk mensabitkan pekerja atas salah laku dan ditamatkan perkhidmatannya. Hal-hal ini akan diterangkan lebih lanjut dalam artikel-artikel akan datang insya-allah..

Terima kasih kerana sudi meluangkan masa membaca artikel di blog ini.

– Penamatan Kontrak Kerja

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N idris hasan January 29, 2015
 2. Avatar for Ismail N galut January 14, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 20, 2015
 3. Avatar for Ismail N sulaiman December 31, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 4, 2015
 4. Avatar for Ismail N musykil December 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 4, 2015
 5. Avatar for Ismail N aznor December 22, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 24, 2014
 6. Avatar for Ismail N Shaff December 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 9, 2014
 7. Avatar for Ismail N eina December 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 4, 2014
 8. Avatar for Ismail N eyah December 1, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 1, 2014
 9. Avatar for Ismail N Lydia November 7, 2014
 10. Avatar for Ismail N putra October 31, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 3, 2014
 11. Avatar for Ismail N jamilah October 31, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 3, 2014
 12. Avatar for Ismail N nurul October 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 30, 2014
 13. Avatar for Ismail N ira October 24, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 24, 2014
 14. Avatar for Ismail N Fitri Al-Azizi October 21, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 22, 2014
 15. Avatar for Ismail N cahaya kasih October 14, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 15, 2014
 16. Avatar for Ismail N Yana October 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 14, 2014
 17. Avatar for Ismail N Fieza October 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 7, 2014
 18. Avatar for Ismail N shamsuri September 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 26, 2014
 19. Avatar for Ismail N ryzugai September 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 13, 2014
   • Avatar for Ismail N ryzugai September 13, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 15, 2014
     • Avatar for Ismail N ryzugai September 15, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N September 16, 2014
 20. Avatar for Ismail N Hana August 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 13, 2014
   • Avatar for Ismail N ahmad ansari September 26, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 26, 2014
 21. Avatar for Ismail N fifi August 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 9, 2014
 22. Avatar for Ismail N ikhwan syarqawi August 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 23. Avatar for Ismail N arelan August 2, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 24. Avatar for Ismail N siti aishah July 24, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 25. Avatar for Ismail N zul July 23, 2014
 26. Avatar for Ismail N khairulbari July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 17, 2014
 27. Avatar for Ismail N amira July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 17, 2014
 28. Avatar for Ismail N lina July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 29. Avatar for Ismail N Janice Tong July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
   • Avatar for Ismail N Janice July 16, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
     • Avatar for Ismail N Janice Tong July 16, 2014
 30. Avatar for Ismail N zai January 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 16, 2014
 31. Avatar for Ismail N Erin Eizan November 13, 2013
 32. Avatar for Ismail N zara November 12, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 12, 2013
 33. Avatar for Ismail N Sulaiman October 31, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 14, 2013
 34. Avatar for Ismail N azlan September 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 14, 2013
 35. Avatar for Ismail N hazada August 25, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 29, 2013
 36. Avatar for Ismail N Edwin Eddy August 23, 2013
 37. Avatar for Ismail N sharul April 12, 2013
 38. Avatar for Ismail N keliru April 3, 2013
 39. Avatar for Ismail N Ezwan March 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 40. Avatar for Ismail N chong fah kie February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 28, 2013
 41. Avatar for Ismail N mohd nurrahmad shah bin ahmad tajuddin December 21, 2012
 42. Avatar for Ismail N donnyien December 1, 2012
 43. Avatar for Ismail N TehR November 30, 2012