Undang-Undang Buruh – Cuti Tahunan

2 votes

cuti-tahunan

Panduan Lengkap Temuduga

Salah satu salah fahaman yang sering dialami oleh pekerja-pekerja adalah dengan merasakan mereka BERHAK pada cuti tahunan sebaik sahaja mereka memulakan perkhidmatan dengan majikan baru mereka. Ini adalah tidak benar.

Di bawah undang-undang buruh di Malaysia, cuti tahunan hendaklah diperolehi (earned) dan bukannya dimiliki secara automatik.

Jika tiada terma dalam kontrak yang dipersetujui dan menyatakan kelayakkan cuti tahunan pekerja, maka mengikut peruntukkan pada Akta Kerja 1955, kelayakkan cuti pekerja adalah seperti yang berikut:-

 1. 8 hari, jika telah bekerja selama kurang dari 2 tahun.
 2. 12 hari, jika telah bekerja selama 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun.
 3. 16 hari, jika telah bekerja selama 5 tahun atau lebih

Dengan syarat pekerja berkerja dengan majikan yang SAMA dan secara berterusan.

Lawyer hartanah video

Seksyen 60E. Cuti Tahunan

(1) Seseorang pekerja adalah berhak mendapat cuti tahunan berbayar:

(a) lapan hari bagi setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan dengan majikan yang sama jika ia telah berkerja dengan majikan bagi tempoh kurang dari dua tahun;

(b) dua belas hari bagi setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan dengan majikan yang sama jika ia telah berkerja dengan majikan itu bagi tempoh dua tahun atau lebih tetapi kurang dari lima tahun; dan

(c) enam belas hari bagi setiap dua belas bulan perkhidmatan berterusan dengan majikan yang sama jika ia telah bekerja dengan majikan itu bagi tempoh lima tahun atau lebih,

Contoh:

 • Mus mula bekerja di Syarikat DLSL pada 1/11/2011.
 • Pada 1/5/2012, beliau memohon untuk cuti tahunan selama 1 hari.
 • Adakah dia layak mendapat cuti tahunan?

Berdasarkan contoh di atas, Mus tidak layak mendapat cuti tahunan berbayar kerana baru bekerja secara berterusan dengan Syarikat DLSL selama 6 bulan.

Hanya selepas 31/10/2012 iaitu selepas 1 tahun perkhidmatan secara berterusan, barulah Mus layak kepada cuti tahunan berbayar selama 8 hari.

Pekerja-Pekerja Part-Time (Sambilan)

Hak-hak mereka di nyatakan dalam Employment (Part-Time Employees) Regulations 2010 yang telah beroperasi sejak 1 hb Oktober 2010.

Syarat-syarat cuti tahunan adalah sama, cuma bilangan cuti yang diberikan adalah:

 1. 6 hari, jika telah bekerja selama kurang dari 2 tahun.
 2. 8 hari, jika telah bekerja selama 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun.
 3. 11 hari, jika telah bekerja selama 5 tahun atau lebih

Maksud ‘berterusan

Berterusan bermaksud kekal kerja dengan majikan yang sama tanpa berhenti/tamat perkhidmatan. Jika pekerja bekerja selama 6 bulan dan kemudiannya berhenti selama 2 bulan.

Maka apabila dia bekerja kembali dengan majikan yang sama kiraan masa perkhidmatannya akan bermula dari tarikh kontrak yang baru itu.

Jika pekerja digantung kerja selama beberapa bulan, kiraan adalah kekal dari tarikh kontrak asal kerana pekerja tidak dianggap berhenti kerja/ditamatkan perkhidmatannya [Rujuk kes: Golden Hope Plantations (Peninsular) Sdn Bhd (Ladang Sungai Senarut) v Saraswathy a/p Kathan [2003] 2 MLJ 570 (HC) ].

Tempoh Mengambil Cuti Tahunan

Di bawah Seksyen 60E (2), majikan hendaklah memberikan cuti tahunan, MANAKALA, pekerja hendaklah mengambil cuti tahunan ini tidak lewat dari 12 bulan selepas setiap 12 bulan berterusan perkhidmatan.

Mula Kerja (1/1/2010) >>Layak Cuti (1/1/2011) >> Tempoh Ambil Cuti (hingga 1/1/2012).

Jika pekerja GAGAL mengambil cuti dalam tempoh tersebut, maka pekerja akan hilang kelayakkan.

Namun, dia berHAK pada bayaran sebagai ganti (in lieu) kepada cuti tahunan  jika atas permintaan majikan dia bersetuju secara bertulis tidak mengambil cuti tahunan itu.

Cuti Sakit Jatuh Pada Cuti Tahunan

Jika pekerja telah memohon dan mendapat kelulusan cuti tahunan dan tiba-tiba dia sakit dan mendapat cuti sakit atau cuti bersalin (meternity leave), maka cuti tahunan akan dianggap sebagai tidak ambil oleh pekerja. [Seksyen 60E (1B)]

Hak Pekerja Dan Hak Majikan

Adakah pekerja boleh mengambil cuti tahunan bila-bila masa dan seberapa lama yang perlu? Bolehkah majikan menolak permohonan cuti tahunan?

BOLEH. Majikan boleh menolak permohonan cuti tahunan itu.

An employee’s entitlement to annual leave cannot be claimed as of right. He must obtain permission from his employer in order to abstain him from going to work. Failure to obtain such consent would render him as being absent without leave. This is a fundamental breach of contract“. – Industrial Court Award (474/97)

“It is a misconception to suggest that an employee can go away whenever he submits his leave application without regard to the employer’s convenience. The right of an employee to go on leave must be balanced equitably with the exigencies of the employer;s business….” – Industrial Court Award (587/1998)

Bolehkah majikan memaksa pekerja mengambil Cuti Tahunan?

TIDAK BOLEH. Majikan tidak boleh meminta pekerja mengambil cuti tahunan kecuali atas kemahuannya sendiri. Rujuk Industrial Court Award (76/1982)

Akibat Ponteng Kerja

Jika pekerja (i) tidak hadir daripada kerja  (ii) tanpa kebenaran majikan dan (iii) tanpa alasan munsabah bagi (iv) lebih daripada 10% hari kerja sepanjang 12 bulan perkhidmatan berterusan berkaitan dengan mana haknya untuk mendapat cuti tersebut terakru, ia TIDAK BERHAK mendapat cuti itu. [Seksyen 60E (1) para 4]

Penamatan Perkhidmatan Sebelum Mencapai 12 Bulan Perkhidmatan

Jika tidak cukup 12 bulan perkhidmatan beterusan dengan majikan yang sama semasa kontrak tamat, maka hak pekerja mendapat cuti berbayar adalah mengikut nisbah langsung dengan bilangan bulan perkhidmatan. (pro-rata).

Undang-Undang Buruh – Cuti Tahunan

soalan

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N Lynn February 27, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 27, 2015
   • Avatar for Ismail N Lynn February 27, 2015
 2. Avatar for Ismail N Akram February 21, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 24, 2015
 3. Avatar for Ismail N affipy February 18, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 19, 2015
 4. Avatar for Ismail N joe husin February 13, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 15, 2015
   • Avatar for Ismail N joe husin February 15, 2015
    • Avatar for Ismail N Ismail N February 16, 2015
 5. Avatar for Ismail N Isham February 10, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 11, 2015
 6. Avatar for Ismail N mieyra February 7, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 9, 2015
 7. Avatar for Ismail N insanmusykil February 6, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 7, 2015
 8. Avatar for Ismail N haslinda February 5, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 7, 2015
 9. Avatar for Ismail N nizaefendi February 5, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 5, 2015
 10. Avatar for Ismail N Adina February 2, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N February 2, 2015
 11. Avatar for Ismail N MIERA January 31, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 31, 2015
 12. Avatar for Ismail N Airstrike January 30, 2015
 13. Avatar for Ismail N sukri January 22, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 26, 2015
 14. Avatar for Ismail N zul January 20, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 20, 2015
 15. Avatar for Ismail N NURUL January 19, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 20, 2015
 16. Avatar for Ismail N siaowei January 19, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 20, 2015
  • Avatar for Ismail N siaowei January 22, 2015
   • Avatar for Ismail N Ismail N January 22, 2015
    • Avatar for Ismail N wong January 31, 2015
     • Avatar for Ismail N Ismail N February 2, 2015
 17. Avatar for Ismail N cecelia January 7, 2015
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 8, 2015
  • Avatar for Ismail N yusnizah January 16, 2015
   • Avatar for Ismail N Ismail N January 19, 2015
 18. Avatar for Ismail N jmunir December 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N January 4, 2015
 19. Avatar for Ismail N Ruby December 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 27, 2014
 20. Avatar for Ismail N min ami December 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 17, 2014
 21. Avatar for Ismail N atie December 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 16, 2014
 22. Avatar for Ismail N kannan December 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 16, 2014
 23. Avatar for Ismail N Nashlina MH December 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 9, 2014
 24. Avatar for Ismail N huda December 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 6, 2014
 25. Avatar for Ismail N NH December 3, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 4, 2014
 26. Avatar for Ismail N zam December 2, 2014
 27. Avatar for Ismail N Miss P December 2, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 2, 2014
 28. Avatar for Ismail N Rasyidah Akun November 18, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N December 2, 2014
 29. Avatar for Ismail N Elly November 17, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 18, 2014
 30. Avatar for Ismail N norakma November 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 13, 2014
 31. Avatar for Ismail N Yuhyi bin Ismail November 12, 2014
  • Avatar for Ismail N fina jasni November 12, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N November 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 13, 2014
 32. Avatar for Ismail N Ismail N November 11, 2014
 33. Avatar for Ismail N Sue November 10, 2014
 34. Avatar for Ismail N Haslinda November 6, 2014
  • Avatar for Ismail N haslinda November 6, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N November 10, 2014
    • Avatar for Ismail N haslinda November 10, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N November 11, 2014
     • Avatar for Ismail N haslinda November 11, 2014
 35. Avatar for Ismail N syamsul November 5, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N November 11, 2014
   • Avatar for Ismail N syamsul November 11, 2014
 36. Avatar for Ismail N ek November 2, 2014
 37. Avatar for Ismail N seha October 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 28, 2014
 38. Avatar for Ismail N raz October 21, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 21, 2014
   • Avatar for Ismail N raz October 21, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N October 22, 2014
 39. Avatar for Ismail N HAMIDAH October 9, 2014
 40. Avatar for Ismail N HAMIDAH October 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 14, 2014
 41. Avatar for Ismail N Hidayah H October 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 9, 2014
 42. Avatar for Ismail N noraini October 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 9, 2014
 43. Avatar for Ismail N Hanani October 6, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N October 7, 2014
 44. Avatar for Ismail N django September 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 28, 2014
 45. Avatar for Ismail N June September 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 26, 2014
 46. Avatar for Ismail N Ayreen September 24, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 26, 2014
   • Avatar for Ismail N Ayreen September 26, 2014
 47. Avatar for Ismail N amy September 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 13, 2014
   • Avatar for Ismail N amy September 13, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 15, 2014
 48. Avatar for Ismail N amy September 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 13, 2014
   • Avatar for Ismail N amy September 13, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 15, 2014
 49. Avatar for Ismail N mee September 3, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 50. Avatar for Ismail N Daniayu Wanie August 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 27, 2014
 51. Avatar for Ismail N Nurul August 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 26, 2014
 52. Avatar for Ismail N esther yeoh August 22, 2014
 53. Avatar for Ismail N lizzie August 22, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 22, 2014
   • Avatar for Ismail N fitriyana August 28, 2014
 54. Avatar for Ismail N emme August 20, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 21, 2014
 55. Avatar for Ismail N iken August 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 56. Avatar for Ismail N miss D August 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 57. Avatar for Ismail N yana July 30, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 58. Avatar for Ismail N fatin July 21, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
 59. Avatar for Ismail N emzacmansur July 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 7, 2014
   • Avatar for Ismail N emzacmansur July 9, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
 60. Avatar for Ismail N azza February 6, 2014
 61. Avatar for Ismail N shinyi January 17, 2014
 62. Avatar for Ismail N HAMIDAH January 10, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 10, 2014
 63. Avatar for Ismail N Azfar October 9, 2013
 64. Avatar for Ismail N fiedaawie September 12, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 12, 2013
 65. Avatar for Ismail N NORA August 24, 2013
 66. Avatar for Ismail N Ema July 23, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 23, 2013
 67. Avatar for Ismail N ida May 2, 2013
 68. Avatar for Ismail N Athera May 2, 2013
 69. Avatar for Ismail N resazurin April 14, 2013
 70. Avatar for Ismail N misxme April 10, 2013
 71. Avatar for Ismail N misszura March 29, 2013
 72. Avatar for Ismail N tarabas March 22, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 26, 2013
 73. Avatar for Ismail N Jue March 13, 2013
 74. Avatar for Ismail N rozali February 25, 2013
 75. Avatar for Ismail N lilie rozaida February 18, 2013
 76. Avatar for Ismail N natasya February 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 5, 2013
  • Avatar for Ismail N ina March 22, 2013
 77. Avatar for Ismail N nora February 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 5, 2013
 78. Avatar for Ismail N Liza Abd Ghani February 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 1, 2013
 79. Avatar for Ismail N agus January 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2013
 80. Avatar for Ismail N anis January 23, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2013
 81. Avatar for Ismail N ain January 21, 2013
 82. Avatar for Ismail N Hartini January 20, 2013
 83. Avatar for Ismail N zull January 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 18, 2013
 84. Avatar for Ismail N nor January 18, 2013
 85. Avatar for Ismail N qaseh January 14, 2013
 86. Avatar for Ismail N Rrose January 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 7, 2013
 87. Avatar for Ismail N Diman January 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 2, 2013
 88. Avatar for Ismail N eya December 29, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 30, 2012
 89. Avatar for Ismail N alin December 27, 2012
 90. Avatar for Ismail N naira December 20, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 20, 2012
 91. Avatar for Ismail N NORHASIMAH BINTI MOHD NOR December 17, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 17, 2012
 92. Avatar for Ismail N ANITA IBRAHIM December 4, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 4, 2012
 93. Avatar for Ismail N Jai November 23, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 23, 2012
 94. Avatar for Ismail N norhaiyati bt aris October 11, 2012
 95. Avatar for Ismail N saya October 10, 2012
 96. Avatar for Ismail N rena September 27, 2012
 97. Avatar for Ismail N Dudurara September 14, 2012
 98. Avatar for Ismail N Mie August 1, 2012
 99. Avatar for Ismail N nurnghoi July 17, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 17, 2012
   • Avatar for Ismail N nurnghoi July 20, 2012
 100. Avatar for Ismail N yasmin July 5, 2012
   • Avatar for Ismail N ahin2960 July 11, 2012
    • Avatar for Ismail N nurnghoi July 17, 2012
     • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 17, 2012
 101. Avatar for Ismail N Kak Long Mawar Merah May 27, 2012
 102. Avatar for Ismail N Cyndy Jolly May 24, 2012
 103. Avatar for Ismail N akubiomed May 16, 2012
 104. Avatar for Ismail N iAwani May 15, 2012
 105. Avatar for Ismail N tehr May 15, 2012
 106. Avatar for Ismail N Izzuddin Fauzi May 15, 2012
 107. Avatar for Ismail N nurmisnan May 15, 2012
 108. Avatar for Ismail N Jebeng Otai May 15, 2012