Undang-Undang Buruh Di Malaysia: Akta Kerja 1955

8 votes

Undang-Undang Buruh

Employment Law Di Malaysia

Apabila membicarakan tentang undang-undang buruh atau pekerjaan (Employment Law) di Malaysia, pastinya ramai yang terfikir mengenai Akta Kerja 1955.

Ia sememangnya satu perundangan buruh yang amat penting yang menyediakan satu rangka-kerja undang-undang yang menyeluruh meliputi soal pembayaran gaji pekerja, hari rehat, cuti umum, penamatan kontrak kerja dan sebagainya.

faedah minima akta kerja

Namun, harus ingat bahawa hubungan dan tanggungjawab antara majikan dan pekerja sebenarnya terletak pada kontrak kerja yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak sebelum pekerja memulakan tugasnya.

Oleh itu, suka saya ingatkan agar pekerja-pekerja dan bakal pekerja agar memberi penekanan akan isu kontrak sebelum memulakan tugas masing-masing.

Sebaiknya para pekerja:-

 • meminta agar diberikan kontrak bertulis
 • diberi masa meneliti dan memahami kontrak yang bakal ditandatangani
 • mengetahui hak-hak yang ada pada seseorang pekerja
 • mengetahui tanggungjawab pekerja kepada majikan
 • dan sebagainya

Kontrak Kerja

Tiada Kontrak Bertulis

Jika majikan enggan memberikan kontrak bertulis, maka tidak bermakna tidak wujud suatu kontrak kerja antara pekerja dan majikan.

Rujuk artikel undang-undang kontrak (Contract Law) dalam blog ini yang menerangkan elemen-elemen kontrak seperti tawaran, penerimaan dan balasan.

berhenti kerja 24 jam

Tanpa kontrak bertulis juga tidak bermakna hak-hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak terbatas.

Hak-hak dan tanggungjawab itu wujud seperti mereka yang mempunyai kontrak bertulis juga, cuma masalah wujud dalam mendefinasikan hak dan tanggungjawab yang wujud itu.

Misalnya:

Berapakah cuti tahunan dalam setahun yang layak diperolehi oleh pekerja?

Berapa bulan notis diperlukan apabila pekerja mahu menamatkan kontrak kerja?

cuti tahunan

Dengan adanya kontrak bertulis, pastinya soalan di atas lebih mudah dijawab bukan?

Tanpanya, peruntukan undang-undang seperti Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah dan Ordinan Buruh Sarawak akan memainkan peranan dalam mengenalpasti hak-hak dan tanggungjawab yang wujud di antara pekerja dengan majikan.

akta dan ordinan buruh

Akta-Akta Yang Berkaitan

Selain dari Akta Kerja 1955, terdapat beberapa statut (perundangan) yang wujud dan relevan bagi pekerja dan majikan.

Ini termasuklah:-

 • Akta Perhubungan Perusahaan 1967 (Industrial Relations Act 1967)
 • Ordinan Buruh Sabah (Sabah Labour Ordinance [Cap. 67])
 • Ordinan Buruh Sarawak (Sarawak Labour Ordinance 1952)
 • Akta Pampasan Pekerja 1952 (Workmen’s Compensation Act 1952)
 • Akta Kesatuan Sekerja 1959 (Trade Unions Act 1959)
 • Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) (Occupational Safety and Health Act 1994)
 • Akta Kilang Dan Jentera 1967 (Factories and Machinery Act 1967)
 • Akta Kanak-kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 ( Children And Young. Persons (Employment) 1966)
 • Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (Employees Provident Fund Act 1991)
 • Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ( Employee Social Security Act 1969)
 • Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan Dan Rentikerja Sentara) 1980 (Employment (Termination and Lay-Off Benefits) Regulations 1980)
 • Perintah Gaji Minima 2012 (Minimum Wage Order 2012)
 • Akta Imigresen 1959/63 (Immigration Act 1959/63)
 • Akta Umur Persaraan Minimum 2012 (Minimum Retirement Age Act 2012)
 • dan lain-lain lagi
* Secara amnya kita lebih merujuk kepada Akta Kerja 1955 bagi melihat hak-hak dan tanggungjawab majikan dan pekerja.
Untuk Sabah, rujukan pula pada Ordinan Buruh Sabah, manakala untuk Sarawak, bolehlah merujuk kepada Ordinan Buruh Sarawak.

Pemakaian Akta Kerja 1955

Akta Kerja 1955

Akta Kerja 1955 TIDAK TERPAKAI di Sabah dan Sarawak.

Begitu juga Ordinan Buruh Sabah CUMA DIGUNAKAN di Sabah, manakala Ordinan Buruh Sarawak untuk mereka yang di Sarawak.

Akta-Akta dan Ordinan-Ordinan Yang Lain

Statut-statut lain yang saya senaraikan di atas adalah perundangan yang spesifik iaitu untuk perkara yang spesifik sahaja.

Contohnya:

 1. Permasaalahan mengenai caruman KWSP hendaklah dirujuk pada Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991;
 2. Berapa gaji minima yang perlu dibayar oleh majikan kepada pekerja perlu di rujuk pada Perintah Gaji Minima 2012; dan
 3. Soal pas kerja bagi pekerja bukan warganegara/permastautin perlu dilihat pada Akta Imigresen 1959/63

caruman KWSP

Faedah Minima Di Bawah Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Akta Kerja 1955 atau Akta 265 ini digubal pada tahun 1955 dan telah dipinda hampir keseluruhannya pada tahun 1998. Akta ini mengandungi peruntukan-peruntukan yang bertujuan melindungi pekerja dari sebarang ekploitasi oleh majikan dan meletakkan faedah-faedah minima yang perlu diberikan kepada pekerja YANG DILINDUNGI di bawah Akta ini.

Nota Tambahan:

Peruntukkan Ordinan Buruh Sabah & Sarawak adalah hampir serupa dengan Akta Kerja 1955, oleh itu pekerja-pekerja di Sabah & Sarawak boleh juga merujuk artikel-artikel berkaitan Akta Kerja 1955 dalam kes-kes mereka.

Namun, untuk lebih tepat dan sempurna, rujuk kembali Ordinan berkenaan terutama dalam soal jumlah dan tempoh.

Kontrak Kerja Dan Pematuhan Terhadap Faedah Minima Dalam Akta Kerja 1955 Dan Ordinan Buruh

Dengan ini mana-mana kontrak kerja yang tidak mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah Akta Kerja 1955 atau Ordinan Buruh Sabah/Sarawak ini adalah terbatal dan tidak efektif.

Pekerja yang dilindungi di bawah Akta ini boleh membuat laporan dan tuntutan jika majikan gagal mematuhi faedah minima yang ditetapkan oleh Akta Pekerjaan 1955.

Pengecualian Di Bawah Akta Kerja 1955 Dan Ordinan Buruh

Harus diingat terlebih dahulu bahawa BUKAN SEMUA pekerja adalah dilindungi di bawah Akta ini.

Ianya cuma melindungi pekerja yang dinyatakan di bawah:

 1. Jadual Pertama Akta Kerja 1955 dan
 2. digajikan di bawah kontrak perkhidmatan.

Jadual Pertama Akta Kerja 1955

Akta Kerja 1955 cuma melindungi pekerja-pekerja yang tersenarai dalam Jadual Pertama Akta Kerja 1955.

Syaratnya antara lain adalah:

 • Pekerja bergaji hanya RM2,000 dan ke bawah; atau
 • Jika ia melebihi RM2,000, pekerja hendaklah tergolong dalam senarai yang dinyatakan di dalam Jadual 1 pada Akta ini.
 • Pekerja domestik seperti orang gaji dan tukang kebun di rumah tidak termasuk dalam senarai pekerja yang dilindungi ini.

Bagi mengetahui lebih lanjut maksud PEKERJA YANG DILINDUNGI ini, anda boleh merujuk pada artikel:-

Nota Tambahan:

Terdapat beberapa peruntukkan KHAS dalam Akta Kerja 1955 yang TERPAKAI buat semua pekerja tidak kira jumlah gajinya dan ini termasuklah peruntukan berkaitan:-

 • perlindungan waktu hamil (maternity) – cuti dan faedah bersalin
 • gangguan sexual (sexual harassment)

Kontrak Perkhidmatan

kontrak kerja anda

Bagi maksud Akta Kerja 1955:

pekerja” adalah mereka yang di bawah kontrak perkhidmatan (Contract of Service) dan bukannya kontrak bagi perkhidmatan (Contract For Service) .

Kontrak Perkhidmatan ini termasuk juga kontrak perantisan.

Bagi maksud Akta ini, kontrak meliputi kontrak lisan dan bertulis.

Jika anda tidak mempunyai kontrak pekerjaan yang bertulis, maka peruntukan-peruntukan dalam Akta ini secara automatik digunakan bagi kontrak anda.

Beza antara “kontrak perkhidmatan” dan “kontrak bagi perkhidmatan” boleh anda baca di artikel:

Undang-Undang Buruh: Kontrak Pekerjaan.

Maksud “Faedah Minima” Yang DiTetapkan Oleh Akta

Akta Kerja 1955 ini hanyalah menggariskan faedah MINIMA sahaja. Ia tidak bermakna majikan tidak boleh menyediakan kontrak yang tidak mengikuti peruntukan Akta.

Majikan boleh memberikan faedah mengikut apa yang mereka mampu bagi menarik ramai pekerja di tempat mereka, namun faedah yang diberikan hendaklah TIDAK KURANG dari apa yang diperuntukkan di dalam Akta.

Antara garis panduan bagi faedah minima yang disentuh oleh Akta Kerja 1955 termasuklah:

Aduan Pada Jabatan Tenaga Kerja

Sebarang pertikaian antara majikan dan pekerja hendaklah diadukan kepada Jabatan Tenaga Kerja (JTK) berdekatan (dahulunya dikenali sebagai Pejabat Buruh). JTK juga boleh MEMBERIKAN NASIHAT DAN KAUNSELING buat pekerja yang memerlukannya.

Jika pekerja diberhentikan kerja secara salah dan perkerja inginkan pampasan, maka dalam tempoh 60 hari dari tarikh dia diberhentikan secara salah itu, dia hendaklah membuat aduan kepada JTK.

Nota Tambahan: Pindaan pada Seksyen 69 Akta Kerja pada tahun 2012 yang lalu, telah memberikan kuasa pada Pengarah Jabatan Tenaga Kerja mendengar aduan dari pekerja yang gajinya melebihi RM2,000 tetapi tidak lebih dari RM5,000 dalam hal: berkaitan permasalahan pekerja seperti pembayaran gaji dan lain-lain jenis upah.

Mahkamah Buruh

Biasanya pihak JTK akan menyiasat aduan-aduan yang diterima dari pekerja dan majikan dan ini akan mengambil sedikit masa bagi mengumpul keterangan. Dalam menjalankan fungsi menyelesaikan isu antara majikan dan pekerja, Pengarah Jabatan Tenaga Kerja sebenarnya menjalankan fungsi sebagai “Mahkamah Buruh” (Labour Court).

Mahkamah Buruh perlu dibezakan dengan Mahkamah Perusahaan yang diwujudkan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan mendengar kes-kes yang lebih berat seperti soal penamatan kontrak kerja secara salah.

undang-undang buruh

Penalti Atas Kesalahan

Majikan-majikan yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana akta atau ordinan yang disenaraikan di atas boleh dikenakan hukuman penalti atau denda. Nilainya adalah bergantung pada kesalahan yang dilakukan dan sebagaimana yang diperuntukan oleh undang-undang.

Contohnya: kesalahan tidak mematuhi “umur persaraan minima” boleh didenda sebanyak RM10,000.

Di harap artikel ini dapat membantu anda semua dalam hal-hal yang berkaitan hak-hak dan tanggungjawab anda sebagai majikan dan pekerja. Sebarang komen dan soalan dialu-alukan. Komen dan soalan akan melalui proses moderasi dan cuma akan diterbitkan selepas disahkan oleh kami (untuk mengelakkan komen’spam‘).

* Kami akan cuba memberikan respon secepat mungkin bila ada masa terluang. Sila masukkan alamat e-mail yang sah dan yang anda gunakan bagi menerima notifikasi bahawa komen anda telah dijawab. Terima kasih.

Kemaskini: 9hb Ogos 2014.

soalan dan kemusykilan

 

Latest Comments
 1. Avatar for Ismail N MUSYKIL September 10, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 11, 2014
 2. Avatar for Ismail N laraa September 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
 3. Avatar for Ismail N Elizabeth Levia September 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
 4. Avatar for Ismail N adee September 6, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 10, 2014
 5. Avatar for Ismail N NOR September 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 6. Avatar for Ismail N Lin September 3, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 7. Avatar for Ismail N Oyo September 3, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 8. Avatar for Ismail N Roy September 2, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 9. Avatar for Ismail N putri September 2, 2014
  • Avatar for Ismail N Angel September 4, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2014
 10. Avatar for Ismail N arief bin osmadi September 1, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 2, 2014
 11. Avatar for Ismail N kak lin August 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 30, 2014
 12. Avatar for Ismail N Jb Girl August 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 27, 2014
   • Avatar for Ismail N Jb Girl August 27, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 28, 2014
 13. Avatar for Ismail N Ainol bin Sahari August 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 27, 2014
 14. Avatar for Ismail N noorazila abd razak August 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 26, 2014
 15. Avatar for Ismail N sam August 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 26, 2014
 16. Avatar for Ismail N Firdaos August 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 26, 2014
 17. Avatar for Ismail N Hakim August 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 25, 2014
   • Avatar for Ismail N Hakim August 25, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 25, 2014
 18. Avatar for Ismail N Ayu Zainal August 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 25, 2014
 19. Avatar for Ismail N fathin August 23, 2014
 20. Avatar for Ismail N ammy August 19, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 21, 2014
 21. Avatar for Ismail N Lisa August 19, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 21, 2014
 22. Avatar for Ismail N Jesse August 18, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 18, 2014
   • Avatar for Ismail N Jesse August 28, 2014
 23. Avatar for Ismail N fifi August 17, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 17, 2014
   • Avatar for Ismail N Dzul August 18, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 18, 2014
 24. Avatar for Ismail N Izlan August 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 15, 2014
 25. Avatar for Ismail N shaharul afendi August 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 15, 2014
 26. Avatar for Ismail N shaha August 14, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 15, 2014
   • Avatar for Ismail N shaha August 15, 2014
 27. Avatar for Ismail N aaron August 13, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 15, 2014
 28. Avatar for Ismail N Syafiena August 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 29. Avatar for Ismail N Hero Borneo August 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 30. Avatar for Ismail N raf August 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 11, 2014
 31. Avatar for Ismail N RAF August 9, 2014
 32. Avatar for Ismail N buruh asing August 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 9, 2014
 33. Avatar for Ismail N Rema Devi August 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 8, 2014
 34. Avatar for Ismail N pekerja di tindas August 5, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
  • Avatar for Ismail N Radzis August 6, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
  • Avatar for Ismail N eneey August 7, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 8, 2014
 35. Avatar for Ismail N Dieda JB August 1, 2014
  • Avatar for Ismail N Dieda JB August 1, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 36. Avatar for Ismail N Rosyam Syah Abdullah July 26, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 37. Avatar for Ismail N ingin bertanya July 25, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 38. Avatar for Ismail N Boy July 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
   • Avatar for Ismail N don July 24, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N August 6, 2014
 39. Avatar for Ismail N Tension sudah. July 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
 40. Avatar for Ismail N PeaceAndLove July 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
 41. Avatar for Ismail N SHID0707 July 21, 2014
   • Avatar for Ismail N zue July 22, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
     • Avatar for Ismail N zue July 23, 2014
     • Avatar for Ismail N Ismail N July 24, 2014
  • Avatar for Ismail N samsul July 22, 2014
   • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
    • Avatar for Ismail N Brownie Albert Unggah August 20, 2014
 42. Avatar for Ismail N siti July 21, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
 43. Avatar for Ismail N ayen July 17, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 17, 2014
   • Avatar for Ismail N noor fazliyanah July 21, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 22, 2014
 44. Avatar for Ismail N mizan July 17, 2014
 45. Avatar for Ismail N mizan July 17, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 17, 2014
   • Avatar for Ismail N madon July 24, 2014
   • Avatar for Ismail N RIZWAN BIN YAN August 2, 2014
 46. Avatar for Ismail N wira bin mohd ishak July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 17, 2014
   • Avatar for Ismail N wira bin mohd ishak July 17, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 21, 2014
 47. Avatar for Ismail N isz July 16, 2014
 48. Avatar for Ismail N ingin tahu July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 49. Avatar for Ismail N Zul July 16, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 50. Avatar for Ismail N lele July 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 16, 2014
 51. Avatar for Ismail N Fazli July 14, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 15, 2014
 52. Avatar for Ismail N khairul July 14, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 15, 2014
   • Avatar for Ismail N khairul July 24, 2014
 53. Avatar for Ismail N ayu July 13, 2014
 54. Avatar for Ismail N nedah July 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 12, 2014
 55. Avatar for Ismail N suzzy July 11, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 12, 2014
   • Avatar for Ismail N suzzy July 14, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 15, 2014
 56. Avatar for Ismail N atan July 11, 2014
 57. Avatar for Ismail N aemi anyi July 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 10, 2014
 58. Avatar for Ismail N Lina July 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
 59. Avatar for Ismail N hamba Allah July 9, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
   • Avatar for Ismail N mohd jeff July 25, 2014
 60. Avatar for Ismail N farah July 8, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
 61. Avatar for Ismail N isz July 8, 2014
 62. Avatar for Ismail N lynda July 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 7, 2014
 63. Avatar for Ismail N lynda July 7, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 7, 2014
   • Avatar for Ismail N lynda July 8, 2014
    • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2014
 64. Avatar for Ismail N fiisi July 7, 2014
 65. Avatar for Ismail N shasha July 6, 2014
 66. Avatar for Ismail N SARAH July 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 5, 2014
 67. Avatar for Ismail N afendy July 4, 2014
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 5, 2014
 68. Avatar for Ismail N minaura July 3, 2014
 69. Avatar for Ismail N azura February 4, 2014
 70. Avatar for Ismail N Fairuz January 29, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 31, 2014
 71. Avatar for Ismail N dell January 28, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2014
 72. Avatar for Ismail N meera January 27, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2014
 73. Avatar for Ismail N raihan ahmad January 23, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2014
 74. Avatar for Ismail N linda January 22, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2014
 75. Avatar for Ismail N yakunia tai January 19, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 20, 2014
 76. Avatar for Ismail N yakunia tai January 19, 2014
 77. Avatar for Ismail N Juan January 15, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2014
 78. Avatar for Ismail N Khairul Fahmi January 12, 2014
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 14, 2014
 79. Avatar for Ismail N fairos bt harun December 26, 2013
 80. Avatar for Ismail N Yuki December 24, 2013
 81. Avatar for Ismail N leesya December 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 14, 2014
 82. Avatar for Ismail N SITI AISHAH BT MUSTAFA December 17, 2013
 83. Avatar for Ismail N mariana December 13, 2013
 84. Avatar for Ismail N Yan December 12, 2013
 85. Avatar for Ismail N nor December 6, 2013
 86. Avatar for Ismail N Hizam December 5, 2013
 87. Avatar for Ismail N nazif November 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 5, 2013
 88. Avatar for Ismail N Vasantha November 26, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 27, 2013
 89. Avatar for Ismail N shera al muhami November 23, 2013
  • Avatar for Ismail N Zack November 24, 2013
   • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 27, 2013
 90. Avatar for Ismail N Blur Blur car November 23, 2013
  • Avatar for Ismail N Zack November 24, 2013
 91. Avatar for Ismail N ail November 20, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 20, 2013
 92. Avatar for Ismail N Mohd November 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 19, 2013
 93. Avatar for Ismail N Iena November 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 19, 2013
 94. Avatar for Ismail N Shah November 19, 2013
 95. Avatar for Ismail N nor November 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 18, 2013
 96. Avatar for Ismail N yan November 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 16, 2013
   • Avatar for Ismail N yan November 16, 2013
 97. Avatar for Ismail N ita November 14, 2013
 98. Avatar for Ismail N izah November 14, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 14, 2013
 99. Avatar for Ismail N Ema Zurin November 14, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 14, 2013
 100. Avatar for Ismail N annie November 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 101. Avatar for Ismail N Tan October 29, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 102. Avatar for Ismail N azalina bte ahmad October 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 103. Avatar for Ismail N sali October 14, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 11, 2013
 104. Avatar for Ismail N zura October 14, 2013
 105. Avatar for Ismail N Jayanthi October 14, 2013
 106. Avatar for Ismail N ayu October 11, 2013
 107. Avatar for Ismail N rara October 8, 2013
  • Avatar for Ismail N Mohamad Ismail October 12, 2013
 108. Avatar for Ismail N ejam October 7, 2013
 109. Avatar for Ismail N ahmad October 7, 2013
 110. Avatar for Ismail N shah October 2, 2013
 111. Avatar for Ismail N az September 26, 2013
 112. Avatar for Ismail N rose September 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 24, 2013
   • Avatar for Ismail N rose September 24, 2013
    • Avatar for Ismail N Ismail N September 24, 2013
 113. Avatar for Ismail N fakhrul September 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 19, 2013
 114. Avatar for Ismail N sivakumar September 11, 2013
 115. Avatar for Ismail N Sui ting Tze September 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N September 5, 2013
   • Avatar for Ismail N Sui ting Tze September 5, 2013
 116. Avatar for Ismail N hafiz August 22, 2013
 117. Avatar for Ismail N elaine August 20, 2013
 118. Avatar for Ismail N Zol Kefli Bin Md Yusoff August 19, 2013
 119. Avatar for Ismail N Fadzil August 18, 2013
 120. Avatar for Ismail N wana August 13, 2013
 121. Avatar for Ismail N nana August 7, 2013
 122. Avatar for Ismail N ayyash August 6, 2013
 123. Avatar for Ismail N Aslinda August 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain August 4, 2013
 124. Avatar for Ismail N Nurkhuzaimah August 2, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain August 4, 2013
 125. Avatar for Ismail N Mr Wong August 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain August 4, 2013
 126. Avatar for Ismail N yan July 30, 2013
 127. Avatar for Ismail N baharom July 30, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 30, 2013
 128. Avatar for Ismail N Hamizah July 30, 2013
 129. Avatar for Ismail N tengku siti mariam July 29, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 30, 2013
   • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 30, 2013
 130. Avatar for Ismail N yap July 26, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 27, 2013
 131. Avatar for Ismail N Hannah Azizan July 25, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 27, 2013
 132. Avatar for Ismail N malizan binti abd jalil July 23, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 23, 2013
 133. Avatar for Ismail N Gabby July 10, 2013
 134. Avatar for Ismail N farah July 8, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 9, 2013
 135. Avatar for Ismail N AMY July 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N July 4, 2013
 136. Avatar for Ismail N azlina July 3, 2013
 137. Avatar for Ismail N cuma nak tau July 1, 2013
 138. Avatar for Ismail N johairee b mohamad June 28, 2013
 139. Avatar for Ismail N johairee b mohamad June 28, 2013
 140. Avatar for Ismail N johairee b mohamad June 28, 2013
 141. Avatar for Ismail N hanya mampu tersenyum June 28, 2013
 142. Avatar for Ismail N meera June 26, 2013
 143. Avatar for Ismail N nicole June 21, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N June 23, 2013
 144. Avatar for Ismail N Nurul Najwa June 20, 2013
  • Avatar for Ismail N Ismail N June 23, 2013
 145. Avatar for Ismail N LIN June 12, 2013
 146. Avatar for Ismail N ieda June 9, 2013
 147. Avatar for Ismail N cuma nak Thu June 9, 2013
 148. Avatar for Ismail N hamsa May 6, 2013
 149. Avatar for Ismail N archi malik May 5, 2013
 150. Avatar for Ismail N Mozam April 30, 2013
  • Avatar for Ismail N Zulhusni Hassan May 2, 2013
 151. Avatar for Ismail N daia April 27, 2013
  • Avatar for Ismail N Zulhusni Hassan May 2, 2013
 152. Avatar for Ismail N alif April 26, 2013
 153. Avatar for Ismail N irene April 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Zulhusni Hassan May 2, 2013
 154. Avatar for Ismail N raymond April 21, 2013
 155. Avatar for Ismail N hani April 14, 2013
 156. Avatar for Ismail N cahaya April 9, 2013
 157. Avatar for Ismail N siti April 4, 2013
 158. Avatar for Ismail N suhana March 28, 2013
 159. Avatar for Ismail N mimie March 28, 2013
 160. Avatar for Ismail N nurfasha March 21, 2013
 161. Avatar for Ismail N Asra March 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 18, 2013
 162. Avatar for Ismail N chen li chin March 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 18, 2013
 163. Avatar for Ismail N Roslan March 17, 2013
 164. Avatar for Ismail N Nur Haslinda Hashim March 16, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 19, 2013
 165. Avatar for Ismail N Charlotte Nathan March 12, 2013
 166. Avatar for Ismail N ching March 12, 2013
 167. Avatar for Ismail N azs March 11, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 12, 2013
 168. Avatar for Ismail N syah March 5, 2013
 169. Avatar for Ismail N selvi March 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 170. Avatar for Ismail N moos hamry bin man March 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
   • Avatar for Ismail N moos hamry bin man March 4, 2013
    • Avatar for Ismail N moos hamry bin man March 4, 2013
     • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 10, 2013
 171. Avatar for Ismail N lynn March 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
 172. Avatar for Ismail N hanis February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 28, 2013
   • Avatar for Ismail N hanis March 1, 2013
 173. Avatar for Ismail N ros February 28, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 1, 2013
   • Avatar for Ismail N EIZA March 2, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain March 3, 2013
 174. Avatar for Ismail N nur February 26, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 27, 2013
 175. Avatar for Ismail N As February 25, 2013
 176. Avatar for Ismail N sllee February 25, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 27, 2013
 177. Avatar for Ismail N Jannah February 25, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 27, 2013
 178. Avatar for Ismail N Sabah February 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 27, 2013
 179. Avatar for Ismail N Izwan February 21, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 22, 2013
 180. Avatar for Ismail N Nasir Tan February 20, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 20, 2013
 181. Avatar for Ismail N nasz February 19, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 20, 2013
 182. Avatar for Ismail N aNNaz February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 19, 2013
 183. Avatar for Ismail N ash February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 19, 2013
 184. Avatar for Ismail N arisa February 18, 2013
 185. Avatar for Ismail N arisa February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 19, 2013
 186. Avatar for Ismail N iela February 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 18, 2013
   • Avatar for Ismail N iela February 19, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 20, 2013
 187. Avatar for Ismail N shida February 17, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 18, 2013
 188. Avatar for Ismail N lisa February 15, 2013
 189. Avatar for Ismail N adriana February 14, 2013
 190. Avatar for Ismail N sya February 11, 2013
 191. Avatar for Ismail N shamimi naswa azmi February 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 7, 2013
 192. Avatar for Ismail N zam February 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 7, 2013
 193. Avatar for Ismail N zam February 7, 2013
 194. Avatar for Ismail N Fara February 6, 2013
 195. Avatar for Ismail N sopi February 5, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 5, 2013
   • Avatar for Ismail N sopi February 6, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 6, 2013
 196. Avatar for Ismail N shikin February 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 5, 2013
 197. Avatar for Ismail N Cahaya February 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 4, 2013
 198. Avatar for Ismail N sidz February 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 3, 2013
 199. Avatar for Ismail N kc February 3, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 3, 2013
 200. Avatar for Ismail N ani February 2, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 2, 2013
 201. Avatar for Ismail N Zamri Bin Mohamed Nor February 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 1, 2013
 202. Avatar for Ismail N As January 31, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain February 1, 2013
 203. Avatar for Ismail N Azman January 31, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 31, 2013
 204. Avatar for Ismail N sarah January 29, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 29, 2013
   • Avatar for Ismail N sarah January 30, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 31, 2013
 205. Avatar for Ismail N Fazwa January 29, 2013
 206. Avatar for Ismail N agus January 24, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2013
 207. Avatar for Ismail N ain January 23, 2013
 208. Avatar for Ismail N mira January 22, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 22, 2013
  • Avatar for Ismail N mira January 23, 2013
   • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 24, 2013
 209. Avatar for Ismail N shiema January 22, 2013
 210. Avatar for Ismail N josephine January 20, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 20, 2013
 211. Avatar for Ismail N Rosli January 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 19, 2013
 212. Avatar for Ismail N atiqah January 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 19, 2013
   • Avatar for Ismail N atiqah January 19, 2013
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 19, 2013
 213. Avatar for Ismail N Mohd Rodi Bin Mdnor January 18, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 18, 2013
 214. Avatar for Ismail N Nadia Noh January 15, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2013
 215. Avatar for Ismail N Yie Muhamad January 14, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2013
   • Avatar for Ismail N Yie Muhamad January 15, 2013
 216. Avatar for Ismail N alia January 13, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 15, 2013
 217. Avatar for Ismail N shani January 11, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 12, 2013
   • Avatar for Ismail N ain August 5, 2014
 218. Avatar for Ismail N khalid January 11, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 12, 2013
 219. Avatar for Ismail N As January 10, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 11, 2013
 220. Avatar for Ismail N Iqa January 10, 2013
 221. Avatar for Ismail N din January 9, 2013
  • Avatar for Ismail N daddydee January 10, 2013
 222. Avatar for Ismail N norlyn January 9, 2013
 223. Avatar for Ismail N nazir January 9, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 9, 2013
 224. Avatar for Ismail N roosnita md yusof January 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 9, 2013
 225. Avatar for Ismail N ida January 7, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 9, 2013
 226. Avatar for Ismail N ahmad marzuki bin mohamed January 7, 2013
 227. Avatar for Ismail N Ani January 4, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 5, 2013
 228. Avatar for Ismail N mohd faizal January 4, 2013
 229. Avatar for Ismail N nor January 3, 2013
 230. Avatar for Ismail N aszam January 2, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 3, 2013
 231. Avatar for Ismail N liza January 1, 2013
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 2, 2013
  • Avatar for Ismail N liza January 2, 2013
   • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain January 3, 2013
 232. Avatar for Ismail N erna December 30, 2012
 233. Avatar for Ismail N mawar December 29, 2012
 234. Avatar for Ismail N hazwan December 26, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 28, 2012
   • Avatar for Ismail N hazwan December 30, 2012
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 31, 2012
 235. Avatar for Ismail N Azie December 20, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 20, 2012
 236. Avatar for Ismail N mohd faizal December 17, 2012
 237. Avatar for Ismail N Fathiah December 14, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 14, 2012
 238. Avatar for Ismail N azim December 12, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 12, 2012
   • Avatar for Ismail N zulhairull ayub December 25, 2012
    • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 25, 2012
 239. Avatar for Ismail N EMA December 10, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 10, 2012
 240. Avatar for Ismail N nurul December 10, 2012
 241. Avatar for Ismail N Evon December 10, 2012
 242. Avatar for Ismail N Tien December 10, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain December 10, 2012
 243. Avatar for Ismail N syazwan December 9, 2012
 244. Avatar for Ismail N Shah Nizam December 8, 2012
 245. Avatar for Ismail N P.kalidasan a/l perisamy December 7, 2012
 246. Avatar for Ismail N Iera December 1, 2012
 247. Avatar for Ismail N As November 10, 2012
 248. Avatar for Ismail N jaini bin ibrahim November 9, 2012
 249. Avatar for Ismail N MOHD RAZIB November 5, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 250. Avatar for Ismail N yusrizan October 26, 2012
 251. Avatar for Ismail N Mohd Basaludin October 21, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 252. Avatar for Ismail N fairy October 20, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 253. Avatar for Ismail N azman awang October 18, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 254. Avatar for Ismail N mis nuyu October 18, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 255. Avatar for Ismail N Confused October 17, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain November 10, 2012
 256. Avatar for Ismail N s.mohamad nor October 16, 2012
 257. Avatar for Ismail N lisa October 13, 2012
 258. Avatar for Ismail N mamamia October 11, 2012
 259. Avatar for Ismail N Enteli October 11, 2012
 260. Avatar for Ismail N insan pening October 3, 2012
 261. Avatar for Ismail N Jimmy September 28, 2012
 262. Avatar for Ismail N wan norfarahliyana bt sulaiman September 14, 2012
 263. Avatar for Ismail N salabianca September 7, 2012
 264. Avatar for Ismail N shamsul September 3, 2012
 265. Avatar for Ismail N aida August 16, 2012
 266. Avatar for Ismail N MARZAINI BINTI ZAINUDDIN August 8, 2012
 267. Avatar for Ismail N MARZAINI BINTI ZAINUDDIN August 8, 2012
 268. Avatar for Ismail N shamsul August 7, 2012
 269. Avatar for Ismail N fairuz August 1, 2012
 270. Avatar for Ismail N mas84 July 29, 2012
  • Avatar for Ismail N Dulu Lain Sekarang Lain July 29, 2012
 271. Avatar for Ismail N setia July 12, 2012
 272. Avatar for Ismail N Maya July 6, 2012
 273. Avatar for Ismail N NORA June 25, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 25, 2012
 274. Avatar for Ismail N devilic June 25, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 25, 2012
 275. Avatar for Ismail N ivan June 25, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 25, 2012
 276. Avatar for Ismail N efa June 24, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 24, 2012
 277. Avatar for Ismail N ariffin napih June 22, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 22, 2012
 278. Avatar for Ismail N mohammad farith June 14, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 15, 2012
 279. Avatar for Ismail N Sufian hussien June 9, 2012
 280. Avatar for Ismail N Sufian hussien June 9, 2012
 281. Avatar for Ismail N joe June 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN June 8, 2012
 282. Avatar for Ismail N rudi June 4, 2012
 283. Avatar for Ismail N suhaimi June 1, 2012
 284. Avatar for Ismail N Farah May 31, 2012
 285. Avatar for Ismail N metadevoche May 25, 2012
 286. Avatar for Ismail N APatEk May 17, 2012
 287. Avatar for Ismail N Apatek May 17, 2012
 288. Avatar for Ismail N Insan May 14, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 14, 2012
   • Avatar for Ismail N Insan May 18, 2012
 289. Avatar for Ismail N nurul May 12, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 13, 2012
 290. Avatar for Ismail N mira May 8, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 8, 2012
 291. Avatar for Ismail N Lina May 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN May 8, 2012
 292. Avatar for Ismail N Aishah Tan April 26, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 27, 2012
 293. Avatar for Ismail N azu April 23, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 24, 2012
 294. Avatar for Ismail N diina April 21, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 24, 2012
 295. Avatar for Ismail N Aishah Tan April 20, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 24, 2012
 296. Avatar for Ismail N helmi April 17, 2012
 297. Avatar for Ismail N sumisuai April 12, 2012
 298. Avatar for Ismail N syaf April 11, 2012
  • Avatar for Ismail N alin April 17, 2012
 299. Avatar for Ismail N baru belajar April 11, 2012
 300. Avatar for Ismail N rien April 8, 2012
 301. Avatar for Ismail N Albert April 6, 2012
 302. Avatar for Ismail N norazieh April 5, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 7, 2012
 303. Avatar for Ismail N joshep April 5, 2012
 304. Avatar for Ismail N Albert April 5, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 7, 2012
 305. Avatar for Ismail N azzwann April 4, 2012
 306. Avatar for Ismail N azura nafisa April 3, 2012
  • Avatar for Ismail N IN April 4, 2012
 307. Avatar for Ismail N otaku rse nk pecah April 3, 2012
 308. Avatar for Ismail N Askmelsufian April 2, 2012
 309. Avatar for Ismail N zarinah April 2, 2012
 310. Avatar for Ismail N Md Razak bin Abd Majid April 2, 2012
 311. Avatar for Ismail N Eleese March 28, 2012
  • Avatar for Ismail N IN March 29, 2012
 312. Avatar for Ismail N aishah March 28, 2012
  • Avatar for Ismail N IN March 28, 2012
 313. Avatar for Ismail N Jie March 27, 2012
 314. Avatar for Ismail N Amran March 24, 2012
 315. Avatar for Ismail N riz March 22, 2012
  • Avatar for Ismail N IN March 23, 2012
 316. Avatar for Ismail N diana March 22, 2012
  • Avatar for Ismail N IN March 23, 2012
 317. Avatar for Ismail N bwm March 20, 2012
 318. Avatar for Ismail N zainuriah abdullah March 10, 2012
 319. Avatar for Ismail N Lina March 8, 2012
 320. Avatar for Ismail N aisyah March 6, 2012
 321. Avatar for Ismail N dilla March 6, 2012
 322. Avatar for Ismail N So Sad GIrl March 3, 2012
 323. Avatar for Ismail N ina March 2, 2012
 324. Avatar for Ismail N staff kecewa March 1, 2012
 325. Avatar for Ismail N ismadiana February 29, 2012
 326. Avatar for Ismail N amielyn February 23, 2012
 327. Avatar for Ismail N nora February 22, 2012
 328. Avatar for Ismail N wakparjo February 22, 2012
 329. Avatar for Ismail N Mary February 21, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 21, 2012
 330. Avatar for Ismail N Aaron February 20, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 20, 2012
 331. Avatar for Ismail N Keliru February 14, 2012
  • Avatar for Ismail N Keliru February 15, 2012
 332. Avatar for Ismail N Mohd Nasrul Hizri Bin Hussin February 10, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 13, 2012
 333. Avatar for Ismail N sulaiman February 9, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 13, 2012
 334. Avatar for Ismail N sally February 9, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 13, 2012
 335. Avatar for Ismail N CASPIA February 8, 2012
 336. Avatar for Ismail N azah February 7, 2012
 337. Avatar for Ismail N Noor February 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 7, 2012
 338. Avatar for Ismail N CASPIA February 7, 2012
  • Avatar for Ismail N IN February 7, 2012
 339. Avatar for Ismail N casper February 4, 2012
 340. Avatar for Ismail N nur February 1, 2012
 341. Avatar for Ismail N ano January 27, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 28, 2012
   • Avatar for Ismail N ano January 31, 2012
 342. Avatar for Ismail N liya January 25, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 26, 2012
 343. Avatar for Ismail N Joseph January 19, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 26, 2012
 344. Avatar for Ismail N Jasmine January 17, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 26, 2012
 345. Avatar for Ismail N sopian January 12, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 13, 2012
   • Avatar for Ismail N Libra April 6, 2012
 346. Avatar for Ismail N Miza January 11, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 11, 2012
 347. Avatar for Ismail N jaafar harris January 11, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 11, 2012
 348. Avatar for Ismail N t******* January 6, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 10, 2012
 349. Avatar for Ismail N hana January 6, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 10, 2012
   • Avatar for Ismail N alin April 17, 2012
 350. Avatar for Ismail N Diila Nordin January 5, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 10, 2012
   • Avatar for Ismail N Diila Nordin January 17, 2012
 351. Avatar for Ismail N nurah January 3, 2012
  • Avatar for Ismail N IN January 3, 2012
   • Avatar for Ismail N nurah January 16, 2012
 352. Avatar for Ismail N company kecil December 30, 2011
  • Avatar for Ismail N IN January 3, 2012
 353. Avatar for Ismail N Azlina December 30, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 30, 2011
 354. Avatar for Ismail N TRACY December 28, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 30, 2011
 355. Avatar for Ismail N Qausar December 27, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 30, 2011
 356. Avatar for Ismail N Shar Iman Shamsir December 26, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 30, 2011
 357. Avatar for Ismail N Farah December 15, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 20, 2011
 358. Avatar for Ismail N zamurai December 14, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 20, 2011
   • Avatar for Ismail N alin April 17, 2012
 359. Avatar for Ismail N Sofiya December 14, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 22, 2011
 360. Avatar for Ismail N Norah December 14, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 22, 2011
 361. Avatar for Ismail N Aishah peny December 8, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 10, 2011
 362. Avatar for Ismail N nurul December 8, 2011
  • Avatar for Ismail N IN December 10, 2011
 363. Avatar for Ismail N Abd.Rahman Ali November 30, 2011
 364. Avatar for Ismail N untung nasib November 16, 2011
 365. Avatar for Ismail N moy moy November 14, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 15, 2011
 366. Avatar for Ismail N ika November 13, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 15, 2011
   • Avatar for Ismail N Libra April 6, 2012
 367. Avatar for Ismail N jessy November 13, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 15, 2011
 368. Avatar for Ismail N mat rajin November 12, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 15, 2011
 369. Avatar for Ismail N mat rajin November 12, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 12, 2011
 370. Avatar for Ismail N Hati sedey November 11, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 11, 2011
 371. Avatar for Ismail N untung nasib November 10, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 10, 2011
   • Avatar for Ismail N untung nasib November 11, 2011
    • Avatar for Ismail N IN November 11, 2011
     • Avatar for Ismail N untung nasib November 12, 2011
 372. Avatar for Ismail N Penangrian November 8, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 8, 2011
 373. Avatar for Ismail N Appleyeoh November 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 3, 2011
   • Avatar for Ismail N Man April 26, 2012
    • Avatar for Ismail N IN April 27, 2012
 374. Avatar for Ismail N Mzul November 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 3, 2011
 375. Avatar for Ismail N Lil Gurl November 3, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 3, 2011
 376. Avatar for Ismail N jimmy October 31, 2011
  • Avatar for Ismail N IN November 1, 2011
 377. Avatar for Ismail N amy October 30, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 30, 2011
 378. Avatar for Ismail N fadzli juman October 30, 2011
 379. Avatar for Ismail N NAQIU October 21, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 22, 2011
 380. Avatar for Ismail N cubez37 October 13, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 14, 2011
 381. Avatar for Ismail N pastalavista October 11, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 11, 2011
 382. Avatar for Ismail N LILY October 7, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 8, 2011
   • Avatar for Ismail N Man April 26, 2012
 383. Avatar for Ismail N adi putera bin hj jaapar August 18, 2011
  • Avatar for Ismail N IN October 30, 2011
 384. Avatar for Ismail N Princess Zezebel Lair May 31, 2011
 385. Avatar for Ismail N Sabahan Bloggers Club May 18, 2011
  • Avatar for Ismail N IN May 18, 2011
 386. Avatar for Ismail N tengkorak emas May 18, 2011
  • Avatar for Ismail N IN May 18, 2011