Samsung Galaxy s5

Kiraan Upah Bagi Kerja Pada Hari Rehat

11 Flares Twitter 1 Facebook 6 Google+ 4 Pin It Share 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 11 Flares ×

Topik ini memerlukan sedikit penguasaan dalam bidang matematik :D dan pemahaman berkaitan topik-topik berikut:-

  1. Upah Atau Gaji
  2. Kerja Lebih Masa
  3. Hari Rehat

Klik pada tajuk-tajuk topik di atas bagi membaca artikel-artikel yang berkaitan. Untuk terus membaca mengenai cara kiraan upah/gaji pada hari rehat, teruskan membaca artikel ini.

hari rehat

Sebaagaimana yang telah dibincangkan dalam artikel yang lepas (Hari Rehat), majikan adalah tidak dibenarkan meminta pekerja bekerja pada hari rehat mereka melainkan dalam keadaan-keadaan yang diperuntukkan di bawah Seksyen 60 A (2) Akta Kerja 1955. Sekiranya pekerja di arahkan berkerja pada hari rehat, maka kadar upah hendaklah berbeza dari kadar pada hari biasa. Rujuk Seksyen 60 (3) (a) dan (b) Akta Kerja 1955.

Lihat Ilustrasi Di bawah:

Encik Mat adalah seorang pengawal keselamatan di syarikat XYZ. Beliau menerima upah sebanyak RM 26 sehari (Gaji Harian). Waktu kerja biasa Encik Mat di syarikat tersebut adalah 8 jam sehari. Hari rehat yang diberikan kepada Encik Mat adalah pada setiap hari Rabu.

Soalan: Jika Encik Mat diarahkan bekerja selama 2 jam sahaja pada hari Rabu minggu ini, berapakah upah yang beliau perolehi bagi kerja tersebut?

Bagaimana pula jika Encik Mat disuruh bekerja selama 6 jam?

Adakah jawapan anda berbeza jika Encik Mat menerima gaji bulanan dengan kadar sehari RM 26 juga?

XX

Jawapan:

Sebagai seorang yang bergaji harian, maka Encik Mat layak mendapat upah satu hari pada kadar upah biasa bagi tugas yang dibuatnya selama 2 jam [tidak melebihi setengah masa kerjanya - tidak melebihi 4 jam]. Rujuk Seksyen 60 (3) (a) (i) Akta Kerja 1955.

“Dalam hal seorang pekerja yang diambil bekerja atas kadar upah mengikut harian, setiap jam atau lain-lain kadar yang serupa bekerja pada satu hari rehat, ia hendaklah di bayar untuk mana-mana tempoh kerja:

(i) yang tidak melebihi setengah masa-masa kerjanya yang biasa, satu hari upah pada kadar biasa;”

Encik Mat memperolehi RM 26 bagi 2 jam kerja pada hari rehatnya.

XX

Sekiranya Encik Mat berkerja selama 6 jam iaitu melebihi setengah masa kerjanya tetapi tidak melebihi tempoh masa kerja biasanya (8 jam), dia layak mendapat dua hari upah pada kadar biasa. Rujuk pula Seksyen 60 (3) (a) (ii) Akta Kerja 1955:

“Dalam hal seorang pekerja yang diambil bekerja atas kadar upah mengikut harian, setiap jam atau lain-lain kadar yang serupa bekerja pada satu hari rehat, ia hendaklah di bayar untuk mana-mana tempoh kerja:

(ii) yang melebihi lebih daripada setengah tetapi tidak melebihi tempoh masa kerjanya yang normal, dua hari upah pada kadar upah biasa.

Oleh itu Encik Mat menerima RM 26  x 2 = RM 52 bagi 6 jam kerja pada hari rehat beliau.

XX

Jika Encik Mat menerima gaji secara bulanan, maka peruntukan pada Seksyen 60 (3) (b) (i) dan (ii) Akta Kerja 1955 adalah terpakai.

“Dalam hal seorang pekerja yang diambil bekerja atas kadar upah bulanan yang bekerja pada satu hari rehat, ia hendaklah di bayar untuk mana-mana tempoh kerja:

(i) yang tidak melebihi setengah tempoh masa kerjanya yang normal, upah yang sama dengan setengah kadar upah biasa bagi kerja yang dilakukan pada hari tersebut”

Bagi setiap kerja tidak melebihi setengah tempoh masa kerjanya (4 jam), Encik Mat layak mendapat upah pada kadar setengah kadar upah biasanya. Oleh itu Encik Mat akan menerima RM 26 x 0.5 = RM 13 bagi 2 jam kerja yang dibuat pada hari rehat beliau.

XX

Jika Encik Mat bekerja selama 6 jam dengan gaji bulanan, maka mengikut Seksyen 60 (3) (b) (ii) Akta Kerja 1955 .

“Dalam hal seorang pekerja yang diambil bekerja atas kadar upah bulanan yang bekerja pada satu hari rehat, ia hendaklah di bayar untuk mana-mana tempoh kerja:

(i) yang lebih daripada setengah tetapi tidak melebihi tempoh masa kerjanya yang biasa, satu hari upah pada kadar upah biasa bagi kerja yang dilakukan pada hari tersebut”

Bagi kerja melebihi 4 jam tetapi tidak melebihi 8 jam, Encik Mat akan menerima satu hari upah. Oleh itu, untuk kerja selama 6 jam pada hari rehat, Encik Mat akan menerima RM 26.

xx

Bagaimana pula jika Encik Mat bekerja melebihi tempoh masa kerja biasanya (melebihi 8 jam) pada hari rehat, i.e membuat OT. Apakah kadar upah bagi kerja lebih masa pada hari rehatnya? Katakan Encik Mat bekerja 10 jam pada hari rehat. Berapakah upah bagi 2 jam OT yang di buat oleh Encik Mat?

Mengikut Seksyen 60 (3) (c) Akta Kerja 1955, mana-mana pekerja yang bekerja lebih masa pada hari rehat dan mereka di bayar gaji bulanan atau harian, maka kadar upah yang diterima adalah 2 kali ganda ikut jam.

Oleh itu kiraan bagi 2 jam OT yang dibuat oleh Encik Mat pada hari rehat beliau adalah seperti berikut:-

Kadar upah sejam Encik Mat = RM 26/8 = RM 3.25

Jumlah upah bagi 2 jam OT = RM 3.25 x 2 (jam OT) x 2 (kadar OT hari rehat)

Untuk 2 jam OT yang dibuat oleh Encik Mat pada hari rehat, beliau menerima sebanyak RM 13.

Harap anda semua faham akan kiraan yang dibuat. Sebarang kemusykilan boleh diajukan menerusi kotak komen di bawah. Terima kasih.

- Kiraan Upah Bagi Kerja Pada Hari Rehat

About the author: I am lifestyle blogger cum internet marketer, who has been blogging and writing since the day the Web 2.0 was created. I love sports and traveling, and am addicted to coffee and Man Utd. I enjoy putting passion and personality into each website designed.

Thesis Theme for WordPress

Comments on this entry are closed.

  • Apakah jenis bayaran yang diberi kepada pekerja yang tidak dikira dalam bayaran upah?

    DLSL: “tidak dikira dalam bayaran upah”. Maksud anda?