Please disable Ad Blocker before you can visit the website !!!

Pekerja Manual di bawah Akta Kerja 1955

by Admin   ·  3 years ago   ·  
thumbnail

 

Salah satu kategori pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955, Ordinan Buruh Sabah atau Ordinan Buruh Sarawak adalah pekerja yang melakukan pekerjaan kasar atau kerja yang disebut sebagai ‘Manual Labour’ di bawah Employment Act 1955. Di dalam artikel ini, saya akan menggelar mereka sebagai ‘pekerja manual’. Pekerja manual adalah di antara kategori pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 walaupun gaji mereka melebihi RM2,000.

Siapakah Pekerja yang Dilindungi di bawah Akta Kerja 1955?

Secara amnya, Akta Kerja melindungi semua pekerja yang bergaji :

 • tidak lebih RM2,000.00 (di Wilayah Persekutuan dan Semenanjung Malaysia) atau
 • tidak lebih RM2,500.00 (di Sabah dan Sarawak).

Bagi pekerja yang bergaji melebihi RM2,000.00, ada 5 kategori pekerja yang dilindungi tanpa mengira jumlah gaji mereka. Dalam artikel ini kami akan bincangkan dua kategori iaitu:

 • pekerja yang melakukan kerja kasar atau manual labour;
 • penyelia pekerja yang melakukan kerja kasar.

Jika anda ingin tahu sama ada anda adalah pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja, Ordinan Buruh Sabah atau Ordinan Buruh Sarawak, sila baca artikel DLSL yang lalu Akta Kerja 1955 : Samada Pekerja Dilindungi oleh Akta atau Tidak .Apakah implikasi perlindungan di bawah Akta Kerja?

(1) Pekerja yang dilindungi

Pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja berhak kepada faedah-faedah minima tertentu seperti faedah penamatan kerja, bayaran kerja lebih masa (OT), cuti umum tertentu, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, dan sebagainya.

Sebarang terma kontrak pekerjaan yang dimeterai di antara majikan dengan pekerja tersebut yang didapati bercanggah dengan peruntukan Akta adalah terbatal. Saya tekankan di sini, perjanjian adalah sah, tetapi terma yang bercanggah tersebut sahaja yang terbatal.

Contohnya jika seorang penjaga stor (Store Keeper) yang bergaji RM2,001.00 sebulan telah menandatangani kontrak kerja yang menyatakan bahawa sebarang OT yang melebihi 8 jam akan diganti dengan cuti sehari. Dia sebenarnya berhak untuk menuntut bayaran OT daripada majikan, jika dia jatuh di bawah kategori pekerja manual.

Anda mungkin bertanya, bukankan cuti sehari sama nilai dengan, atau lebih bernilai daripada 8 jam OT, terutama jika waktu kerja sehari adalah 8 jam atau lebih?

Tidak sama, kerana bayaran OT sejam bukan sama dengan nilai gaji sejam. Pekerja akan rugi dari segi upah jika ia diganti dengan cuti. Apalagi jika kerja lebih masa itu berlaku pada hari rehat atau cuti umum. Untuk mengetahui perihal maksud kerja lebih masa dan kadar bayaran kerja lebih masa, sila baca artikel terdahulu kami mengenai:

 1. Kiraan Upah Bagi Kerja Pada Hari Rehat
 2. Undang-Undang Buruh : Masa Kerja dan Kerja Lebih Masa

(2) Pekerja yang tidak dilindungi

Hak serta faedah bagi pekerja yang tidak dilindungi, misalnya yang bergaji lebih RM2,000.00 adalah tertakluk kepada kontrak yang telah dimeterai dengan majikan. Walau bagaimanapun, semua pekerja berhak kepada beberapa perkara asas misalnya tentang cara Penamatan Kontrak Kerja, caruman EPF/Socso/EIS, dan sebagainya. Senarai peruntukan undang-undang yang relevan telah disenaraikan dalam artikel DLSL Undang-undang Buruh di Malaysia : Akta Kerja 1955.

Untuk melihat senarai hak-hak tersebut, sila baca Hak-Hak Anda Sebagai Pekerja di Malaysia

Apakah Definisi ‘Pekerja Manual’?

Bukan mudah untuk menentukan sama ada seseorang itu boleh dikategorikan sebagai pekerja manual atau tidak. Tetapi ia penting untuk dikenalpasti kerana boleh memberi kesan terhadap hak seseorang sebagai pekerja, terutama apabila gaji melebihi RM2,000.00 sebulan.

Pekerja manual dinyatakan di dalam s.2(1), Jadual Pertama, Akta Kerja, seperti berikut:

2. Any person who, irrespective of the amount of wages he earns in a month, has entered into a contract of service with an employer in pursuance of which

(1)  he is engaged in manual labour including such labour as an artisan or apprentice:

Provided that where a person is employed by one employer partly in manual labour and partly in some other capacity such person shall not be deemed to be performing manual labour unless the time during which he is required to perform manual labour in any one wage period exceeds one-half of the total time during which he is required to work in such wage period

Peruntukan tersebut menerangkan bahawa pekerja yang melakukan kerja manual sepenuhnya dilindungi oleh Akta Kerja, tanpa had gaji. Walau bagaimana pun, sekiranya tugasan seseorang pekerja melibatkan sebahagian kerja kasar/manual dan sebahagian lagi dalam kapasiti lain, dia boleh dianggap pekerja manual jika lebih 50% masa kerjanya (wage period) adalah melakukan kerja manual.

Tidak timbul persoalan jika pekerjaan itu 100% berbentuk fizikal contohnya buruh kasar seperti mengangkut dan menyusun barangan runcit di kedai, tukang kebun, pencuci pinggan di kedai makan, dll. Gerenti dilindungi di bawah Akta Kerja.

Tetapi pada masa kini, dengan penggunaan jentera yang memudahkan kerja, pelbagai isu timbul terutama apabila pekerjaan itu memerlukan kemahiran atau pensijilan tertentu, contohnya tugas electrical chargeman, jurutera di pelantar, dll. Oleh kerana peruntukan tersebut tidak memberi penjelasan yang spesifik, maka bagi menentukan sama ada seseorang adalah pekerja manual atau tidak, kita terpaksa merujuk kepada interpretasi mahkamah.

Siapakah Pekerja Manual di bawah Akta Kerja 1955?

Bagaimana menentukan sama ada pekerja itu boleh dianggap pekerja manual yang dilindungi atau lebih 50% masa kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan kasar?

Akta Kerja tidak menyatakan dengan jelas. Oleh itu, kita terpaksa merujuk kepada kes-kes terdahulu yang membincangkan isu tersebut. Terdapat beberapa kes yang membincangkan isu ‘manual labour’ atau kerja kasar, tetapi untuk artikel ini saya akan bincangkan 3 kes sahaja:

 1. Colgate Palmolive (M) Sdn Bhd v Cheong Foo Weng & 12 Ors (and Another Appeal) [2002] 2 AMR 2107 (‘Cheong Foo Weng’)
 2. Leighton Contractors (M) Sdn Bhd v Gnanapragasam a/l Arukiam & Ors [2018] 2 ILR 193 (‘Gnanapragasam’)
 3. Syed Ibrahim Syed Mohd & Ors v Exxonmobile Exploration & Production Malaysia Inc [2014] MLRHU 1458 (‘Syed Ibrahim’)

Kes Colgate Palmolive (M) Sdn Bhd v Cheong Foo Weng & 12 Ors

Prinsip-prinsip dalam kes Cheong Foo Weng mengenai definisi pekerja manual sering dirujuk oleh kes-kes lain selepasnya. Selain itu, ia juga membincangkan tentang siapakah penyelia pekerja manual yang jatuh di bawah s.3 Jadual Pertama. Alasan penghakiman dalam kes ini 70 mukasurat, jadi maafkan saya jika ada isu atau point yang saya terlepas pandang. Antara perkara yang dipertimbangkan oleh Yang Arif dalam memutuskan sama ada pekerja di dalam kes itu boleh dianggap pekerja manual adalah:

 1. Kerja lebih menggunakan tangan atau tenaga fizikal berbanding kecekapan mental/skil, pengetahuan atau pengalaman
 2. Gelaran/Jawatan bukan penentu, tugasan utama sebenar diutamakan

Fakta ringkas kes

Dalam kes Cheong Foo Weng, pekerja yang menuntut semua bergaji melebihi RM1,250.00. Pada waktu itu, pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja adalah yang bergaji tidak melebihi RM1,250.00 sebulan.

Mereka telah bersetuju, di bawah Perjanjian Kolektif di antara majikan dengan Kesatuan Sekerja bahawa bayaran gaji RM1,350.00 sebulan sudah termasuk bayaran untuk kerja lebih masa. Kes ini menarik kerana persetujuan mereka adalah melalui perjanjian kolektif dan telah diterima dan diamalkan oleh rakan sekerja.

Terdapat beberapa orang penuntut di dalam kes tersebut. Jawatan mereka adalah Senior Craftsman, Electrical Technician, Instrument Technician, Waste Water Technician dan Boiler Attendant. Mereka berhujah bahawa mereka berhak menuntut bayaran lebih masa kerana mereka jatuh di bawah kategori pekerja manual atau penyelia kepada pekerja manual.

Tuntutan mereka telah dibenarkan di Mahkamah Buruh. Ertinya pekerja menang di peringkat Mahkamah Buruh dan majikan diarah membayar tuntutan bayaran lebih masa mereka. Pihak Syarikat tidak bersetuju dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi.

Pendapat Mahkamah dalam membuat keputusan

Bagi tugasan yang melibatkan kerja manual dan bukan manual, mahkamah menekankan bahawa beban pembuktian adalah pada pekerja. Ini bermaksud, pekerja bertanggungjawab membuktikan kepada mahkamah bahawa lebih 50% daripada masa kerja mereka adalah melakukan kerja manual.

1. Kerja lebih menggunakan tangan atau tenaga fizikal berbanding kecekapan mental/skil, pengetahuan atau pengalaman

Hakim di dalam kes Cheong Foo Weng merujuk kepada kes Bound v Lawrence yang menyatakan :

There can be no manual labour without the use of the hands but it does not follow that every use of the hands is manual labour, so as to make the person who does it a manual labourer.”

Dalam erti kata lain, kerja manual melibatkan penggunaan tangan tetapi bukan semua kerja yang menggunakan tangan adalah kerja manual. Perlu ditentukan sama ada kerja itu hanya memerlukan tenaga fizikal atau lebih bergantung kepada skil, pengetahuan atau pengalaman. Sebagai contoh, pakar bedah. Sungguhpun mereka menggunakan tangan tetapi skil dan pengetahuan adalah asas tugas mereka. Bukan sembarang orang boleh melakukan kerja mereka. Oleh itu, pakar bedah bukan pekerja manual.

2. Gelaran/Jawatan bukan penentu, tugasan utama sebenar diutamakan

Hakim dalam kes itu juga menyatakan:

what is the substantial/dominant purpose of the employment, to the exclusion of the matters which are incidental or accessory to the employment?

Maksudnya, tujuan utama pekerjaan itu hendaklah dikenalpasti dan dibezakan daripada tugasan-tugasan sampingan. Ini kerana kebiasaannya, setiap pekerja mempunyai beberapa tugasan. Gelaran jawatan tidak penting. Yang penting adalah apakah tugasan dominan/utama pekerja berkenaa.

Di dalam kes Cheong Foo Weng, mahkamah meneliti dengan terperinci tugasan harian setiap pekerja yang menuntut dan merumuskan bahawa oleh kerana tugas utama mereka melibatkan analisa dan memerlukan skil, pengetahuan dan pengalaman, maka mereka bukan pekerja manual.

Jelas mahkamah lagi, kerja manual yang mereka lakukan adalah kurang 50% daripada keseluruhan masa kerja (wage period). Mahkamah juga menyatakan bahawa kerja yang memerlukan kepakaran dan pensijilan tertentu, misalnya Diploma dalam Kejuruteraan Elektrikal dianggap bukan manual jika ia lebih memerlukan kepakaran daripada tenaga.

Siapakah Penyelia Pekerja Manual di bawah s.2, Jadual Pertama Akta Kerja?

Selain pekerja manual, penyelia pekerja manual juga layak dilindungi di bawah Akta Kerja tanpa mengira gaji seperti yang dinyatakan dalam s.(3), Jadual Pertama tersebut:

(3) he supervises or oversees other employees engaged in manual labour employed by the same employer in and throughout the performance of their work

Kes Cheong Foo Weng juga memutuskan isu berkenaan penyelia pekerja manual. Untuk kecualian ini, mahkamah telah menetapkan syarat berikut:

 1. pekerja adalah Penyelia (‘supervisor‘)
 2. sebagai Penyelia, dia ‘menyelia pekerja manual yang lain’
 3. Penyelia hendaklah menyelia pekerja yang melakukan kerja manual ‘di dalam dan sepanjang perlaksanakan kerja pekerja manual berkenaan’ (‘in and throughout the performance of their (the anual labourers) work‘)

Ertinya Penyelia tersebut mesti mengawasi pekerja manual sepanjang masa mereka bekerja. Full time. Sepenuh masa. 100%. Kalau buat kerja lain juga, misalnya memeriksa jentera, buat laporan bertulis, dll, tidak memenuhi syarat peruntukan itu.

He must be physically present at all times when the work is done….this provision cannot be relied on by any Supervisor who partly oversees persons engaged in manual labour and partly performs other functions. The provision would definitely disqualify claims by Supervisors who only perform intermittent or sporadic supervision of persons engaged in manual labour and performs other general supervisory and administrative functions. This type of supervision cannot be regarded as ‘in and throughout‘. (ms 34)Mengapa ada peruntukan sebegini?

Mengapa para penggubal undang-undang mengadakan peruntukan ini? Bukankah lebih mudah jika perlindungan di bawah Akta ditetapkan mengikut jumlah gaji?

Peruntukan ini mungkin telah digubal untuk melindungi pekerja-pekerja yang melakukan tugasan yang banyak memerlukan tenaga atau membanting tulang empat kerat terutama yang telah lama berkhidmat dan gaji juga telah melebihi paras yang ditetapkan. Jauh beza antara kerja fizikal dan kerja di pejabat. Penat tau! Namun begitu kita kini tahu bahawa kerja pejabat juga tidak kurang memenatkan di samping mendatangkan stres yang boleh membawa maut!

Yang Arif hakim menyatakan:

The policy behind the said phrase is to protect employees who are engaged in purely physical work devoid of mental application for more than half (50%) of the entire wage period but earn a salary in excess of RM1,500. In other words, the said Act would not protect employees who earn more than RM1,500.00 for work done which only incidentally involves physical work.”

Hakim dalam kes Cheong Foo Weng telah meneliti tugasan setiap penuntut dengan terperinci. Beliau mendapati tidak seorang pun Yang Menuntut di dalam kes itu boleh dianggap pekerja manual atau penyelia kepada pekerja manual.

Kes Leighton Contractors (M) Sdn Bhd v Gnanapragasam a/l Arukiam & Ors

Kes Gnanaprasagam adalah antara kes terkini yang membincangkan topik ini. Ia diputuskan pada tahun 2016 dan telah merujuk kes Cheong Foo Weng :

The test to determine whether or not a person is “engaged in manual labour” is: “what is the substantial/dominant purpose of the employment, to the exclusion of the matters which are incidental or accessory to the employment”. It is therefore essential to determine whether the work in question is purely physical in nature, as opposed to work which has a physical/manual content but which is really dependent upon acquired skill, knowledge or experience.” (ms 198)

Jelas sekali, bukan ‘Job Description’ yang diutamakan oleh mahkamah. Mahkamah telah meneliti fakta kes dengan terperinci dan keterangan oleh saksi berkenaan tugas-tugas harian yang dilakukan oleh pekerja.

Hakim telah meneliti proses kerja pekerja-pekerja tersebut. Kemudian Yang Arif juga mengira masa yang digunakan untuk melaksanakan setiap tugasan mereka yang berbentuk manual.

Berdasarkan keterangan saksi dan Yang Menuntut, mahkamah memutuskan bahawa tugas-tugas mereka, apabila dilihat secara menyeluruh, lebih 50% melibatkan tenaga fizikal dan mekanikal. Mahkamah juga menambah:

The respondents do not perform any desk jobs nor were any tables or offices assigned to them. They do not perform any work using paper, pen or stationary and neither does their work involves the use of computers.”

Syed Ibrahim Syed Mohd & Ors v Exxonmobile Exploration & Production Malaysia Inc

Kes Syed Ibrahim juga sering dirujuk kerana ia mempunyai impak yang besar terhadap definisi ‘pekerja manual’.

Dalam kes tersebut 146 orang pekerja telah memfailkan rayuan selepas Mahkamah Buruh memutuskan bahawa kesemua mereka bukan pekerja manual. Oleh itu, mereka bukanlah pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja. Kesemua perayu dalam kes tersebut (pekerja) bergaji melebihi RM1500 (sebelum pindaan gaji ke RM2000 dalam Akta Kerja). Terma kontrak kerja mereka pula tertakluk kepada Perjanjian Bersama (Collective Agreement) yang dimeterai di antara majikan dengan kesatuan sekerja (Kesatuan Kebangsaan Pekerja-pekerja Esso Production Malaysia Inc.).

Perayu terdiri daripada:

 • Mechanical Technician;
 • Production Technician;
 • Electrical & Instrumental Technician;
 • Crane Operator;
 • Industrial Health Technician cum Radio Operator

Mereka tidak puas hati dengan beberapa terma Perjanjian Bersama yang dianggap bertentangan dengan peruntukan Akta Kerja 1955. Oleh itu, mereka telah menuntut bayaran sebanyak RM12,868,387.67 daripada majikan untuk :-

 • Kerja lebih masa (Overtime);
 • Bayaran Cuti Tahunan (Annual Leaves Wages);
 • Bayaran untuk kerja yang dilakukan semasa hari rehat mingguan (Additional Wages for Working on Weekly Rest Days);
 • Bayaran kerja lebih masa semasa cuti umum (Overtime Wages on Public Holidays).

Sekilas pandang apabila kita melihat jawatan mereka, macam bukan pekerja manual, bukan?

Alasan Penghakiman

Menurut Mahkamah :

…so long as more than half of the time an employee’s works involves manual labour, he is deemed an employee under the Employment Act, irrespective of his position, job scope, skills, knowledge and salary. Where an employee’s tasks are mostly done by hand, often repetitious in nature done to specified instructions and done at specified intervals, he is considered engaged in manual labour…

Mahkamah memutuskan bahawa asalkan lebih 50% masa kerja mereka melibatkan kerja-kerja manual, maka mereka dilindungi di bawah Akta, tanpa mengira pangkat, skop kerja, skil, pengetahuan dan gaji. Dalam kes tersebut, kerja-kerja mereka didapati lebih kerap  menggunakan tangan dan tenaga berdasarkan arahan spesifik dan pada masa-masa tertentu.

…..most of the tasks done by a Mechanical Technician are done by hand, often repetitious in nature done to specified instructions and done at specified intervals on the particular engine, valve, machineries, tools and other related equipment on the platform. Only when there were faults, then the Mechanical Technician would be required to trouble shoot and attempt to repair the fault if possible. Otherwise the equipment was sent back to the OEM for repair and/or replacement. 

Mahkamah telah memutuskan bahawa kesemua mereka adalah pekerja manual yang dilindungi di bawah Akta Kerja.

I find the category of Industrial Health Technician cum Radio Operators is not as clear-cut and easy to assess as manual work as the earlier categories of technicians and Crane Operators. This is mainly because of the mixed nature of the work. However the unchallenged evidence of SP4 is that the radio operator work was at least 50% of his work. Taken together with the other manual work he has to perform, the amount of manual work clearly constitutes more than 50% of the work time. done by the hand, routine and repetitious in nature and done to specified instructions.

Kesimpulan

Antara sifat-sifat pekerjaan manual adalah:

 • Lebih menggunakan tenaga fizikal (atau tangan) dan mekanikal daripada mental, skil, pengetahuan atau pengalaman
 • Bukan kerja pejabat (disediakan meja kerja, pen dan kertas)
 • Pekerja mengikut arahan spesifik daripada majikan bukan menggunakan kreativiti sendiri
 • Bukan kerja yang memerlukan peralatan canggih (contohnya, cuma perlu tekan butang dan menganalisa data)
 • Ada sijil atau kelayakan profesional tidak bermaksud bukan pekerjaan manual

Contoh Pekerjaan Manual

Sebenarnya, banyak pekerjaan yang boleh jatuh di bawah kategori manual. Contohnya tukang masak, penjaga stor, posmen, pelayan restoran, dan lain-lain. Yang penting, lebih 50% masa kerja melibatkan penggunaan tenaga fizikal. Tetapi Chef (Ketua Tukang Masak) di hotel terkemuka mungkin tidak boleh dianggap pekerja manual kerana kerjanya melibatkan pengurusan, perancangan menu dan menyelia tukang masak yang lain. Kategori ini sangat subjektif dan bergantung kepada fakta kes tersendiri.

 

51 Comments

 1. Adakah machine Operator bagi kilang percetakan mengunakan pealatan cetak canggih merupakan perkeja manual

   
  1. HRM

   En Sam,
   Kategori pekerja manual ini sangat subjektif dan bergantung kepada butiran kerja yang dilakukan, seperti yg disebut pada kesimpulan artikel di atas. Amnya, jika lebih 50% masa kerja melibatkan penggunaan tenaga fizikal, maka adalah pekerja manual.
   Biasanya operator mesin jatuh di bawah kategori pekerja manual. Kami syorkan anda mendapatkan pandangan pihak JTK kerana perlu melihat jenis peralatan yg dikendalikan, kemahiran yang diperlukan, dll.

    
 2. Samchan

  Machine Operator kilang pencertakan adalah pekerja manual ??

   
 3. Muhamad azlan

  Assalamualaikum tuan. Saya telah selesai baca article ini, tpi masih keliru, adakah crane operator berada di dalam ketegori pekerja manual? Dan sy pula adalah operator crane jenis beroda. Maaf la, sy bahasa English ni kurg sikit sbb skolah smpai tgkatan 2 je. 😅 mohon bantuan pencerahan dri pihak tuan 😁

   
 4. ZAIDAH

  Assalammualaikum,

  Selama 2 tahun saya berkerja, saya telah diberitahu oleh kerani yang mereka mahu bukti saya menemani anak untuk rawatan. Maka itu saya berkelayakan untuk terima “timeslip” daripada Pegawai Perubatan kerana menemani anak.

  Sejak 2 bulan ini majikan saya tidak membayar gaji penuh kepada saya atas alasan dia sedang cuti bersalin. Beberapa minggu baru ini, majikan saya baru masuk kerja dan sejak itu saya meminta untuk dimasukkan baki gaji saya kepada saya.

  Pada sekarang ini, majikan saya bertindak untuk melihat semua MC, AL, EL saya dan memberitahu dia tidak menerima time slip ini dan meanggapkan ia sebagai Anual Leave…sejak 2 tahun lalu dia tidak pernah mengata apa – apa tentang ini.. dan dia tolak dari MC saya.. tapi sejak syarikat makin merosot dan tiba – tiba dia bertindak sebegini.

  Persoalan saya ialah, time slip ini saya dapat sah bertanda tangan oleh pegawai perubatan, bukan kah ia patot dianggap sebagai medical leave? makanya tolak MC saya bukan AL..

  Tolong berikan penjelasan..

   
  1. HRM

   Wa’alaikumsalam. Time slip bukan MC kerana mc adalah pengesahan drpd doktor bahawa pekerja tidak boleh bekerja pd tarikh tertentu kerana masalah kesihatan. Time slip adalah atas budibicara majikan, sama ada hendak menerima atau tidak. Biasanya, time slip bukan digunakan utk cuti tetapi cuma sebagai bukti pekerja keluar pejabat selama beberapa jam utk ke hospital.

    
 5. Cem

  Hai admin, saya nak bertanya pendapat anda berdasarkan situasi saya ini.
  Saya telah berkerja dengan company pembinaan ini sudah 6 bulan dan masih belum mendapat confirmation letter. Dalam offer letter tiada menyatakan jam bekerja dalam sehari mahupun seminggu,dari pukul berapa ke pukul berapa. Hanya dinyatakan melalui call dan kata mulut sahaja dari 8am-7pm, 6 hari seminggu. Kerja lebih dari 7pm tidak akan dibayar ot dan pada hari cuti hanya dibayar rm50. Saya telah menerima warning letter sebanyak 2 kali kerana lambat datang kerja(8.10am-9am) dan saya tidak mahu menandatangani warning letter tersebut kerana setiap hari saya berkerja lebih dari 7pm kadang-kadang saya akan bekerja sehingga lebih dari 10pm. Warning letter ke dua, hr dari hq bertanya kenapa saya tidak menandatangani warning letter tersebut menggunakan aplikasi whatsapp. Saya hanya membalas dengan bertanya “From what time to what time I should work? How many days a week? How many hours a week?” dan dibalas “Your normal working hour start at 8:00 Am. Working day 6 days/week. But referring to employment contract, employer may change the working time and day time to time according to operation requirement.”. Bila saya bertanya balik “From what time to what time? How many hours a week?”, dia call saya dengan nada marah bertanya apa yang saya tidak berpuas hati. Setiap perbualan saya tidak meninggikan nada atau menunjukkan yang saya marah dan hanya ingin deberikan jawapan bertulis bukan dari kata-kata sahaja. Saya belum menerima sebarang reply dari beliau berkaitan persoalan saya. Orang atasan saya cuma berkata kalau orang lain boleh berkerja dari 8am-7pm dan kadang-kadang lebih dan tidak juga dibayar ot kenapa kamu tidak boleh ikut. Saya ingin tahu hak saya sebagai seorang pekerja dan tidak mahu menjadi pak turut sahaja. Saya takut perbuatan saya ini akan digunakan pihak majikan sebagai alasan untuk memberhentikan saya berkerja sebab masih dibawah pemerhatian. Saya berkerja sebagai mechanical foreman dengan basic gaji 2800 sebulan dan allowance RM80 sebulan. Pekerjaan saya melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah mesin(jentera berat, generator, air compressor, Passenger hoist, tower crane dan lain-lain yang melibatkan mekanikal), berfikir, kerja tangan, memandu dari satu projek ke projek yang lain, memantau/mengawas pekerja melakukan kerja mekanikal(repair dan servicing). Adakah saya tergolong didalam Akta kerja 1955? Apakah yang saya patut buat jika pihak majikan memecat saya? Apakah hak yang saya perlu dapat? Harap pihak admin memberi cadangan.

   
  1. HRM

   Utk memastikan sama ada anda tergolong sbg pekerja manual, perlu teliti kerja2 sebenar yg anda buat seperti yg dinyatakan dlm kes Syed Ibrahim di atas. Kami syorkan anda mendapatkan nasihat drpd pihak JTK secepat mungkin.

    

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.