Cara Menangkap Pokémon

Cara menangkap Pokémon telah diterangkan dengan ringkas dalam artikel Panduan Pokémon Go Malaysia.  Artikel ini pula akan memberi panduan yang lebih terperinci dan mendalam.  Aspek utama permainan ini adalah mencari dan menangkap Pokémon. Oleh itu, skill ini wajib dikuasai oleh semua Pokémon Trainer. Mencari Pokémon Pokémon ada di mana-mana.… Read More

Panduan Pokémon Go Malaysia

Majoriti rakyat Malaysia pasti tahu tentang permainan Pokémon Go. Samada anda hanya mendengar cerita atau main game ini, ia sudah menjadi fenomena antarabangsa dan mencetuskan isu hangat terutama dari segi kesannya terhadap masyarakat. Kami akan membiarkan pakar-pakar debat membahaskan isu-isu tersebut. Artikel ini akan cuba… Read More