Dulu Lain Logo
Hak Pekerja Terhadap Kontrak Pekerjaan Bertulis Hak Pekerja Terhadap Kontrak Pekerjaan Bertulis
DLSL kerap menerima komen/soalan daripada pembaca yang tidak diberikan kontrak pekerjaan (‘employment contract‘), surat lantikan (‘appointment letter‘) atau kontrak perkhidmatan (‘contract of service‘) bertulis... Hak Pekerja Terhadap Kontrak Pekerjaan Bertulis

DLSL kerap menerima komen/soalan daripada pembaca yang tidak diberikan kontrak pekerjaan (‘employment contract‘), surat lantikan (‘appointment letter‘) atau kontrak perkhidmatan (‘contract of service‘) bertulis oleh majikan mereka. DLSL telah menekankan tentang kepentingan kontrak pekerjaan bertulis di dalam artikel-artikel kami seperti:

Namun begitu, nampaknya masih ramai pekerja yang tidak tahu tentang hak mereka terhadap kontrak pekerjaan bertulis atau mungkin meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap keikhlasan majikan mereka sehingga mereka tidak menuntut sebarang perjanjian bertulis dari majikan.

Mengapa Perlu Ada Kontrak Bertulis?

Sebagaimana yang telah kami bincangkan dalam artikel-artikel yang lepas, hubungan antara majikan dengan pekerja adalah suatu hubungan kontrak (contractual relationship), bukan suatu hubungan persahabatan atau keluarga. This is business. Hak serta tanggungjawab kedua pihak terkandung dalam kontrak yang mereka meterai.

Walaupun terdapat juga undang-undang yang secara spesifik merujuk kepada tanggungjawab pekerja dan majikan yang perlu dipatuhi (misalnya Akta Kerja, Akta KWSP, dan sebagainya) dan sebarang terma kontrak yang bertentangan dengan undang-undang tersebut akan terbatal, namun ia bukan komprehensif.  Perkara seperti gaji, senarai tugas, polisi syarikat, dll, tidak dinyatakan di dalam undang-undang tersebut.

Kontrak kerja bertulis dapat menunjukkan bahawa:

 • wujud hubungan majikan-pekerja (bezakan dengan kontraktor bebas/independent contractor);
 • kedua-dua pihak tahu tanggungjawab dan hak masing-masing (contohnya jumlah gaji, bila tarikh bayaran gaji, jumlah cuti tahunan, cuti umum, dan sebagainya)
 • jika wujud pertikaian di antara majikan dengan pekerja, terma-terma kontrak pekerjaan akan menjadi sumber rujukan.

Hak Pekerja Terhadap Kontrak Pekerjaan Bertulis

Hak pekerja dinyatakan dengan jelas di dalam S.10(1) Akta Kerja (‘AK’) iaitu jika perkhidmatan adalah untuk tempoh melebihi 1 bulan, majikan hendaklah memberikan kontrak pekerjaan secara bertulis kepada pekerja sebelum atau pada hari pertama bekerja. Tidak kira sama ada pekerja sepenuh masa, tetap, kontrak, part-timer, probationer , dan sebagainya. Yang penting anda adalah pekerja, dan bukannya kontraktor bebas (‘independent contractor‘) atau freelancer.

Oleh itu, anda hendaklah terlebih dahulu:

 1. memahami perbezaan di antara ‘contract for service’ dengan ‘contract of service untuk mengetahui sama ada anda seorang pekerja atau kontraktor bebas; dan
 2. memastikan sama ada anda pekerja yang dilindungi di bawah Akta Kerja sebab jika tidak, anda mungkin tidak dapat menuntut faedah minima yang diperuntukkan di dalam Akta Kerja.

Kandungan Kontrak Pekerjaan Bertulis

Menurut S.5(b) dan 8, Kaedah Pekerjaan 1957,  kontrak pekerjaan bertulis mesti mengandungi sekurang-kurangnya butiran berikut:

 1. Nama pekerja dan no K/P
 2. Pekerjaan
 3. Gaji (tidak termasuk elaun lain)
 4. Elaun yang boleh dibayar dan kadarnya
 5. Kadar OT
 6. Faedah-faedah lain
 7. Waktu kerja biasa sehari (normal hours of work per day)
 8. Tempoh notis penamatan pekerjaan atau bayaran ganti notis
 9. Jumlah cuti umum dan cuti tahunan berbayar
 10. Tempoh gaji

Majikan juga boleh menambah butiran tambahan, misalnya tentang faedah perubatan, perpindahan tempat kerja (transfer), dan sebagainya.

Terma Kontrak Mesti Lebih Baik

Terma kontrak perkerjaan mestilah sama atau lebih baik daripada yang diperuntukkan di dalam Akta Kerja dan Kaedah-Kaedah Akta Kerja yang berkenaan. Menurut S.7A, mana-mana terma yang kurang memihak kepada pekerja jika dibandingkan dengan peruntukan di dalam AK dan Kaedah-Kaedah, akan terbatal (null and void). Ertinya, terma yang lebih menguntungkan pekerja akan diikuti.

Selain itu, interpretasi terma juga hendaklah memihak kepada pekerja.

Contohnya, jika kontrak menyatakan bahawa pekerja dan majikan hendaklah memberikan notis 6 minggu apabila hendak menamatkan kontrak, ia akan diinterpretasi sebegini:

 1. jika pekerja berhenti kerja, dia boleh memberikan notis 4 minggu (ikut S.12(2) AK sebab lebih singkat dan menguntungkan pekerja);
 2. jika majikan memberhentikan pekerja, majikan perlu memberikan notis 6 minggu.

Cuti

Semua pekerja berhak menikmati hari rehat sekurang-kurangnya sehari seminggu, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar dan cuti umum berbayar. Bagi pekerja wanita, mereka juga berhak kepada cuti bersalin berbayar, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.  Ini sangat penting diketahui dari awal untuk mengelakkan salah faham. Misalnya, ada majikan yang hanya membenarkan pekerja mengambil cuti tahunan berbayar selepas 12 bulan bekerja – ini dibenarkan di bawah Akta Kerja.  

Terma yang Dilarang

Terma kontrak pekerjaan tidak boleh melarang pekerja daripada beberapa perkara, misalnya:

 1. Menjadi ahli kesatuan sekerja
 2. Menyertai aktiviti kesatuan sekerja yang berdaftar
 3. Berhubung dengan mana-mana orang untuk tujuan menubuhkan kesatuan sekerja di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959

Banyak pindaan dijangka akan dilakukan terhadap undang-undang buruh pada tahun ini, dan antara lain, ia mungkin akan menjadikan lebih mudah bagi pekerja menubuhkan kesatuan sekerja di tempat kerja.

Majikan Enggan Beri Kontrak Bertulis

Jika majikan enggan memberikan kontrak bertulis, anda mesti minta. Jangan malu atau takut untuk meminta salinan kontrak. Majikan yang enggan berbuat demikian kemungkinan besar tidak berniat ikhlas terhadap anda, sorry to say. Jika anda tiada sesalinan kontrak tersebut, anda mungkin tidak akan dapat membuktikan hak anda apabila membuat tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja.

Majikan mesti memastikan kontrak pekerjaan atau surat lantikan sentiasa disimpan di pejabat dan sedia untuk pemeriksaan oleh pegawai JTK. Pihak JTK akan memeriksakan sama ada terma kontrak sejajar dengan kehendak undang-undang.

Oleh itu, kami nasihatkan, jika majikan berdegil dan enggan memberikan anda sesalinan kontrak pekerjaan, segera berhubung dengan pihak JTK untuk bantuan.

Zurainny Ismail

Previously an IR consultant focusing on industrial harmony, she now serves as a Legal Manager. She still loves exchanging ideas and thoughts with others on many subjects. An occasional knitter and an aspiring crooner.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.