Dulu Lain Logo
HR: Masalah Datang Lambat Ke Tempat Kerja HR: Masalah Datang Lambat Ke Tempat Kerja
Ramai pembaca blog ini terdiri dari mereka yang berminat dengan hal-hal berkaitan pengurusan sumber manusia dan undang-undang buruh. Antara soalan yang kerap menjadi bahan... HR: Masalah Datang Lambat Ke Tempat Kerja

pengurusan sumber manusia

Ramai pembaca blog ini terdiri dari mereka yang berminat dengan hal-hal berkaitan pengurusan sumber manusia dan undang-undang buruh.

Antara soalan yang kerap menjadi bahan pertanyaan adalah berkenaan masalah datang lambat ke tempat kerja.

Isu ini menjadi pertanyaan bukan sahaja oleh pekerja-pekerja, malahan majikan dan pengamal sumber manusia (HR practitioner).Bezanya, setiap mereka melihat dari sudut yang berbeza.

 • Pekerja misalnya ingin tahu apakah sesetengah hukuman yang dikenakan terhadap mereka apabila datang lambat ke tempat kerja itu adalah adil dan mengikut undang-undang?

 • Majikan ingin tahu apakah tindakan dan cara menangani masalah pekerja yang lewat ke tempat kerja.

 • Pengamal sumber manusia ingin tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melemahkan semangat pekerja dan menyalahi apa-apa peruntukkan akta tapi dalam masa yang sama tindakan itu dibuat selaras dengan menjaga kepentingan ‘boss’ atau majikan.

punch card

Lambat Ke Tempat Kerja

Harus diingat masalah ini bukanlah masalah yang terpencil (isolated case). Ia berlaku di mana-mana di seluruh dunia dan bukan hanya di Malaysia.

Di Amerika Syarikat misalnya, satu kajian CareerBuilder terhadap pekerja dan pengamal sumber manusia dalam pelbagai industri mendapati:

 • 16% pekerja dilaporkan lewat ke tempat kerja sekurang-kurangnya sehari dalam seminggu
 • 27 % pekerja dilaporkan lewat ke tempat kerja sekurang-kurangnya sehari dalam sebulan

Alasan utama yang sering dikemukakan adalah:

 • Kesesakan lalu lintas (31%)
 • Kekurangan tidur (18%)
 • Cuaca buruk (11%)

Datang Lambat Ke Tempat Kerja

Apakah pula alasan yang sering anda gunakan? 😀

Apa-apa pun alasan anda, saya harap anda semua (pekerja terutamanya) jangan memandang remeh akan isu ini. Ini melibatkan soal produktiviti, kecekapan (efficiency) dan kos majikan.

Kesannya mudah:

Jika syarikat tidak cekap dan produktif,

Maka syarikat boleh mengalami kerugian,

Jika rugi, maka syarikat perlu ditutup atau mengalami proses penstrukturan semula

Dalam proses penstrukturan semula, gaji akan dikaji semula, bonus akan ditangguh dan sebagainya

Apabila syarikat ditutup, pekerja akan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan

Punctuality

Bukan mudah untuk mendapat pekerjaan dalam iklim ekonomi masa kini.

Menurut laporan Utusan Online, dari 100,000 jawatan kosong yang ditawarkan oleh PDRM bulan lalu, seramai 1,000,000 orang yang memohonnya.

Kos Yang Mungkin Timbul

Sebagaimana yang saya terangkan di atas, masalah ini boleh menjadikan syarikat kurang cekap dan produktif. Ia memang benar dan saya rasa ramai yang pernah alami situasi seperti:

anda pergi ke food court,

ada beberapa gerai di sana

anda mahu beli makanan di gerai A

gerai A lambat melayan anda kerana pekerja sibuk bercakap di telefon

anda rasa meradang

anda beli di gerai B

Itu adalah ilustrasi bagaimana kecekapan memainkan peranan penting dalam menjaga produktiviti syarikat. Dalam situasi yang lain pula, kelewatan boleh menyebabkan majikan hilang pelanggan, pecah kontrak dan sebagainya.

Ia juga dianggap sebagai kacau ganggu (nuisance) dalam perniagaan kerana:

 • urusan pentadbiran bagi mengingatkan pekerja agar tidak lewat/mengambil tindakan disiplin
 • mencari pekerja bagi menggantikan pekerja yang lewat terutama dalam kerja-kerja shift
 • membayar OT bagi pekerja yang menggantikan shift
 • menjadi contoh buruk bagi pekerja-pekerja lain terutama jika tindakan berkesan gagal diambil terhadapnya

late people

Ini semua kos tidak nampak yang tidak disedari pekerja. Namun, jika tinjauan dibuat dan statistik dikeluarkan, maka kerugian yang tidak nampak ini akan menjadi jelas di mata anda.

Kos Akibat Lewat

Kita tidak mempunyai statistik di Malaysia, namun di AS, kos yang ditanggung majikan akibat dari kelewatan pekerja ke tempat kerja dianggarkan berjumlah US $3 billion setahun. [Rujukan: Never Be Late Again: 7 Cures for the Punctually Challenged].

tardiness

Menyelesaikan Isu Lambat Ke Tempat Kerja

Oleh itu ia perlu diselesaikan dengan cara yang terbaik dengan mengambil kira kepentingan majikan dan yang terbaik buat pekerja.

Harus diingat ada pekerja yang sering lewat ke pejabat namun mempunyai mutu kerja yang jauh lebih tinggi dari mereka yang ‘punctual‘ atau sentiasa berada di pejabat.

Ini membawa kita kembali ke kajian yang dibuat oleh CareerBuilder yang juga mendapati bahawa:

44% Pengurus Sumber Manusia tidak peduli jika pekerja mereka lewat asalkan kerja disiapkan dengan baik dan mengikut masa yang ditetapkan

20% Pengurus Sumber Manusia pula menegaskan bahawa mereka akan memecat pekerja yang lewat empat kali dalam setahun tidak kira berapa bagus atau tidak kerja yang dilakukannya.

late employee

Sumber: www.cioinsight.com

Berdasarkan kajian CareerBuilder kita boleh simpulkan bahawa menyelesaikan isu ini bukanlah sesuatu yang ‘straight forward‘ atau mudah.

Penyelesaian atau tindakan berbeza oleh pengurus sumber manusia mungkin kerana ia berdasarkan:

Industri perniagaan

Jenis pekerjaan

Kesan sampingan

Sensitiviti

Nilai pekerja pada majikan

dan lain-lain lagi

Pekerja yang menjalankan kerja-kerja bersifat kreatif seperti rekacipta digital atau penulisan mungkin tidak perlu hadir ke tempat kerja mengikut waktu pejabat. Yang penting ialah kualiti hasil kerja dan ia menepati ‘dateline‘.

Akan tetapi bagi pekerja yang menjalankan kerja-kerja mengawal selia seperti ‘operator loji‘ dan sebagainya, soal masa menjadi suatu yang sensitif yang perlu dipatuhi terutama jika majikan dalam perniagaan yang melibatkan kepentingan awam.

Atas sebab itu, majikan perlu menetapkan polisi yang harus digunakan dalam menangani isu ini.

terutamanya jika kelewatan pekerja memberikan impak yang kurang baik buat perniagaan.

Menurut penulis buku Diana DeLonzor,  bukan semua pekerja yang lewat ke tempat kerja tidak menghargai masa dan polisi syarikat, akan tetapi dia mungkin tidak pandai mengatur masanya. Maka pihak sumber manusia perlu membantunya terutama jika merasakan pekerja ini penting buat oraganisasi tersebut.

mengawal masa

Secara amnya masalah ini boleh dikurangkan dan ditangani, namun ia perlukan kesungguhan dan usaha berterusan majikan dan jabatan sumber manusia terutamanya.

Antara tindakan-tindakan yang sering diambil oleh HR adalah:

 • mengenakan  peraturan-peraturan yang lebih ketat
 • menguatkuasakan peraturan-peraturan itu
 • ganjaran/bonus dan sebagainya buat mereka yang patuh peraturan
 • sekatan kenaikan gaji/tiada bonus buat mereka yang tidak patuh dengan masa kerja
 • hadiah khas buat mereka yang punyai rekod kedatangan yang baik

Peruntukkan Undang-Undang

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam artikel-artikel yang lepas, hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan adalah terkandung dalam kontrak kerja yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.

Akta Kontrak 1950 hendaklah di rujuk.

undang-undang

Akan tetapi jika pekerja adalah dilindungi oleh akta yang spesifik mengenai perundangan buruh:

Akta Kerja 1955

Ordinan Buruh Sabah (Sabah Cap. 67)

Ordinan Buruh (Sarawak Bab 76)

maka peruntukkan MINIMA  yang terkandung dalam akta/ordinan itu wajib di patuhi juga. [Generalibus Specialia Derogant].

Akta dan ordinan-ordinan tidak menyebut dengan spesifik bagaimana untuk menguruskan pekerja yang tidak menepati masa ini. Oleh itu, pembacaan yang lebih mendalam dan keputusan Mahkamah Perindustrian boleh lah dirujuk.Memotong Gaji Pekerja

Antara isu berkenaan undang-undang yang sering timbul dalam kes-kes sebegini ialah bila majikan bertindak memotong gaji pekerja yang lewat ke tempat kerja.

Perkara yang perlu diingat adalah: GAJI ADALAH PERKARA ASAS kontrak.

Oleh itu, ia perlu diuruskan dengan berhati-hati agar tidak dianggap sebagai memecahkan kontrak kerja (breach of contract). 

Perlu diingat juga akta/ordinan MELARANG pemotongan gaji kecuali atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh akta/ordinan.

Bagaimana untuk majikan justifikasikan pemotongan gaji atas sebab pekerja datang lewat?

Sekali lagi diingatkan bahawa akta/ordinan tidak memperuntukkan apa-apa mengenai datang lewat. Namun, jika pekerja lewat tanpa alasan munasabah yang boleh dimaafkan oleh majikan, maka dia dianggap sebagai tidak mematuhi terma kontrak kerjanya.

Di bawah terma kontrak kerja di arahkan untuk berkerja mengikut ‘masa kerja‘ yang ditetapkan.

Seksyen 60A(9) Akta Kerja 1955 mendefinasikan ‘masa kerja‘ sebagai:

masa kerja

Masa yang mana majikan mempunyai kawalan terhadap pekerja dan pekerja tidak bebas bergerak mengikut kehendaknya sendiri.

Bila pekerja adalah lewat, maka dia bertindak mengikut kehendak dirinya dan diluar kawalan majikan, maka atas sebab itu dia tidak mematuhi masa kerja yang telah ditetapkan.

Oleh kerana itu, majikan berhak untuk membayar berdasarkan MASA KERJA SEBENAR (actual hours worked) yang dilakukannya.

pekerja bergaji hari

Dalam situasi di atas, majikan hanya perlu membayar gajinya pada hari tersebut mengikut waktu sebenar dia berkerja iaitu:

gaji pekerja untuk hari itu

Untuk pekerja bergaji bulan pula majikan boleh membuat kiraan dengan cara:

 gaji bulanan

Bolehkah Majikan Membuang Pekerja Yang Lewat Ke Tempat Kerja?

Menamatkan kontrak sesuatu pekerja bukanlah proses yang mudah terutama jika sebabnya hanya kerana lewat ke pejabat. Akta/Ordinan ada memperuntukkan situasi dimana pekerja boleh ditamatkan kontrak dan ini termasuklah ‘dismissal for wrongful conduct‘ dan ‘notice of termination‘.

Akan tetapi majikan perlu berhati-hati apabila menggunakan kedua-dua cara ini kerana pekerja boleh mempertikaikan tindakan majikan atas alasan ‘penamatan kontrak secara salah‘.

Oleh itu sebelum tindakan sebegini  diambil, pastikan antara lain:

Pekerja telah diberitahu akan kesalahannya

Pekerja telah diberi amaran mengenainya

Pekerja telah diberi peluang untuk membaiki prestasinya

Pekerja engkar dan tidak mematuhi amaran tersebut

Pekerja terus mengulangi kesalahan biarpun telah beberapa kali di beri amaran

Pekerja di beri peluang membela diri

Penutup

Menguruskan pekerja bermasalah sebegini adalah salah satu cabaran yang dalam pengurusan sumber manusia. Ia memerlukan perancangan dan tindakan yang sistematik agak sesuatu organisasi tidak terjejas lantaran keputusan yang dibuat adalah kurang tepat ataupun menyalahi undang-undang. Di harap artikel ini dapat membantu anda semua yang berada dalam situasi ini.

Pendapat dan cadangan anda amat di alu-alukan.

Terima kasih.

PERTANYAAN?

>> Soalan-Soalan Akta Kerja 1955 <<

Ismail N

ISMAIL N is the Chief Blogger/Blog Owner. An HR practitioner in his normal daily life & a casual blogger in his free time. Addicted to coffee, Man Utd and Pokemon Go (TL40). Most easily accessed via his Twitter account.

 • John

  January 17, 2021 #1 Author

  Hai… Saya ingin bertanya sekira perkerja berkerja pada hari cuti umum yang jatuh pada hari off bukan pada hari rest…..syarikat perlu bayar ikut kadar hari cuti umum atau kadar hari off?

  Reply

 • lilykebabom

  December 12, 2020 #2 Author

  Assalammulaikum kepada penulis.
  Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana artikel Tuan memberi banyak manfaat kepada pembaca khususnya kepada pekerja. Saya juga ingin mengemukan kan soalan untuk mendapatkan penjelasan tentng cuti umum. Baru-baru ini syarikat menyuruh kami bekerja pada harijadi Sultan Selangor. Mengikut kepada kalender yg dikeluarkan oleh HR syarikat cuti tersebut adalah Gazatted-Compulsory. Persoalan saya ialah,
  1)sekirannya kami diarahkan bekerja pada hari tersebut bagaimanakah pengiraan gaji pada hari tersebut ? Adakah Double Pay ?
  2) Jika double pay, bolehkah syarikat menggantikan “Double Pay ” dengan Cuti Ganti dengan alasan OT dibekukan ?
  3) Syarikat menetapkan panduan bahawa pekerja yg mendapat gaji RM2000 keatas tidak layak untuk claim OT sekirannya bekerja pada Public Holiday tapi akan digantikan dengan cuti ganti (Replacement Public Holiday ). Bolehke ?

  Reply

 • Shikin

  December 4, 2020 #4 Author

  Hai assalamualaikum sy masih lg dlm tempoh percubaan start dari bulan march alasan mereka x sebab pkp jadi lambat nk comferm sampai lah bulan December sy masih lg x dicomfermkan.. Jadi sepanjang tempoh tersebuat sy bekerja setiap hari PH yg ada… Adakah gaji sy dibayar 3kali ganda sebab pihak syarikat megatakan sy tidak comferm lg jadi xblh clame cuti 3kali ganda PH.

  Reply

  • HRM

   December 4, 2020 #5 Author

   Probationer jg berhak kpd PH yg sama seperti yg dinikmati oleh pekerja biasa di syarikat berkenaan. Cuma biasanya probationer tidak dibenarkan mengambil cuti tahunan sblm cukup 12 bulan bekerja. Kami syorkan anda berhati2 ttg perkara ini krn ia blh menyebabkan majikan tawar hati utk mengesahkan anda dlm jwtn., melainkan jika anda yakin prestasi kerja anda sentiasa cemerlang dan tiada sebarang alasan utk majikan x mengsahkan jawatan anda. Contohnya, tiada komen x memuaskan drpd majikan semasa review/appraisal selama tempoh percubaan ini.

   Reply

 • romzi

  November 24, 2020 #6 Author

  apakah tindakan yg boleh diambil oleh majikan sekiranya pekerja sering datang lewat…walaupun telah di beri amaran secara lisan dan .secara wassap
  apakah langkah2 seterusnya. Terima kasih

  Reply

  • HRM

   December 4, 2020 #7 Author

   Jika kelewatan itu mengganggu operasi syarikat atau menjejaskan disiplin di pejabat, beri surat tunjuk sebab (pekerja mesti balas surat ini) dan jika alasan lewat tidak munasabah, majikan blh keluarkan amaran terakhir secara bertulis dan nyatakan dgn jelas apa tindakan yg akan diambil sekiranya perkara tersebut berulang (tindakan tatatertib, dsbnya).

   Reply

 • Suhaimi

  August 10, 2020 #8 Author

  Assalamualaikum. majikan saya telah menetapkan 11 hari cuti umum (syarat minimum akta kerja 1955), dengan tidak memasukkan hari Krismas di dalam senarai. Jika saya bekerja pada hari Krismas tersebut, adakah saya layak untuk terima bayaran ganda seperti dalam kandungan Seksyen 60D (3) (a)(i) & 3(a)(ii)?
  Terima kasih tuan.

  Reply

 • Yeoh

  July 16, 2020 #10 Author

  Boleh ke tanya kalau kerja pada cuti umum, macam mana nak kira gaji hari tersebut? kalau 2x pay,

  Maksud 2x pay adalah
  gaji pokok + gaji 2x
  atau
  gaji pokok + gaji 1x = 2x

  yang mana betul?

  Reply

  • HRM

   July 21, 2020 #11 Author

   Sebelum kami boleh menjawab pertanyaan anda, ada bbrp faktor perlu dikenalpasti, misalnya – sama ada cuti umum itu ada cuti umum yg diiktiraf oleh majikan, brp jam kerja pd hari tersebut, dll.
   Kami syorkan anda baca artikel kami : https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/cuti-umum-di-malaysia dan berkenaan kiraan bayaran cuti umum : https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/cara-kira-ot

   Reply

  • Adi

   November 14, 2020 #12 Author

   Boleh tanya..contoh hari ini cuti umum.saya tidak hadir bekerja.dalam masa yang sama.bos call suruh saya turun kerja tetap saya tidak turun.pertanyaan saya.boleh kah majikan memberhenti kan saya bekerja atas sebab saya tidak turun kerja masa cuti umum.

   Reply

   • HRM

    November 17, 2020 #13 Author

    Bergantung kpd situasi/fakta & terma kontrak kerja anda. Jika kegagalan anda utk hadir telah menyebabkan gangguan kpd operasi syarikat/merugikan syarikat, anda blh dikenakan tindakan tatatertib termasuk dipecat. Namun begitu, majikan hendaklah melaksanakan proses tindakan tatatertib dgn adil.
    Sila baca : https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/akta-perhubungan-perusahaan-1967

    Reply

   • Azmi

    January 14, 2021 #14 Author

    1) Jika bekerja pada hari cuti umum yg tidak termasuk dalam 6 hari yang dipilih syarikat, adakah syarikat membayar pada kadar biasa atau 3x dari kadar gaji?

    2) jika bekerja pada hari cuti umum yang dipilih syarikat, adakah syarikat wajib membayar pada 3x kadar gaji atau mengikut kadar yang ditetapkan syarikat?

    Reply

   • John

    January 17, 2021 #15 Author

    Hai… Saya ingin bertanya sekira perkerja berkerja pada hari cuti umum yang jatuh pada hari off bukan pada hari rest…..syarikat perlu bayar ikut kadar hari cuti umum atau kadar hari off?

    Reply

 • Lina

  July 8, 2020 #16 Author

  Saya ingin bertanya untuk masalah yang berlaku di tempat kerja saya hari ini.

  Masalah kelewatan pekerja2 sangat di tekankan oleh pihak pengurusan termasuk amaran2 umum (email & whatapp group)

  Bagaimanakah pekerja boleh suarakan atau salurkan aduan untuk memohon penjelasan daripada HR sendiri yang selalu datang lewat, selalu ambil cuti dan tidak pernah diambil tindakan oleh HR sendiri dan pihak pengurusan. Pekerja pekerja lain yang lewat akan diberi amaran lisan dan bertulis, tetapi salahlaku daripada HR sendiri macam terlalu kebal. Pernah pekerja lain bertanya, jawapan daripada HR sendiri adalah PnC.

  Perkara ini berlaku sejak awal kemasukan HR awal tahun 2019 hingga hari ini.

  Mohon nasihat atau pendapat…

  Reply

  • HRM

   July 11, 2020 #17 Author

   Pilih kasih dan ketidak-adilan memang ada berlaku di tempat kerja. Walau bagaimanapun, tanpa mengetahui keseluruhan fakta dan mendengar penjelasan kesemua pihak yang terlibat, kami tidak blh memberi pendapat yg jitu. Kadangkala, majikan memberikan kelonggaran kpd kakitangan tertentu kerana kakitangan tersebut sering terpaksa bertugas di luar waktu kerja (tanpa dibayar OT), misalnya.
   Akan tetapi, perkara seperti itu blh menimbulkan syak-wasangka dan akan menyusahkan syarikat di kemudian hari. Sekiranya ada pekerja dibuang kerja atau dihukum atas kesalahan lewar datang kerja sedangkan yg lain tidak dikenakan sebarang tindakan, perbuatan ‘pilih kasih’ majikan boleh dijadikan sebagai bukti penamatan salah jika pekerja mengadu di JTK atau Jabatan Perhubungan Perindustrian.

   Reply

 • jawa cj

  June 7, 2020 #18 Author

  Assalam tuan,sy bekerja di syarikat kurier saya sering lewat ke tempat kerja, atas sebab rumah ambil masa dekat 45 minit ke office akan tetapi walau saya sering lewat ke tempat kerja sekalipun , saya tetap akan settlekan kerja saya , malah sampai malam untuk pickup naik barang ke linehoul meskipun tak dikira ot saya akur dan terima oleh kerana saya lewat, malah nak diikotkan hampir semua routing tempt penghantaran saya boleh lakukan berbanding setengah orang,walau hakikat saya sendiri rela terima atas sebagai seorang pekerja bawahan .. pihak atasan sering juga mengatakan isu ni keatas saya tuan, tetapi saya cuba untuk berubah ..pihak atasan tidak memberi apa2 surat kpda sy saya pun atas hal berikut ada juga terlewat , nak jadi kan cerita 2 minggu lepas pihak atasan mengatakan yang saya tidak berpeluang lagi untuk saya bekerja, meminta untuk sy berhenti oleh itu membuatkan saya betul2 tersinggung dan terasa amat tercabar kepada diri sy sy rela pergi walau terpaksa.. tq

  Reply

  • HRM

   June 9, 2020 #19 Author

   Wa’alaikumsalam tuan.
   Kalau anda blm dapat kerja lain, kami nasihatkan anda jangan letak jawatan. Bukan mudah utk dapat kerja pada masa kini.
   Lewat datang kerja, kalau kerap berulang, merupakan suatu kesalahan serius yg boleh mengakibatkan anda dikenakan tindakan tatatertib, termasuk dibuang kerja. Anda mesti berusaha utk bertolak lebih awal sekiranya 45 minit tidak cukup utk sampai ofis on-time.

   Reply

   • Zailani

    June 23, 2020 #20 Author

    Minta pencerahan….sekiranya pekerja sudah melebihi 13 tahun , berapakah beliau mendapat cuti tahunan ? …18 hari atau 22 hari..

    Reply

    • HRM

     June 25, 2020 #21 Author

     Amnya, bagi pekerja yg jatuh di bawah skop Akta Kerja, berhak kepada cuti tahunan sekurang-kurangnya 16 hari selepas 5 tahun berkhidmat dgn majikan yg sama. Jika terma kontrak kerja memberi jumlah cuti tahunan yg lebih baik, maka itu yg mesti diikuti.
     Sila rujuk artikel kami mengenai cuti tahunan : https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/undang-undang-buruh-cuti-tahunan

     Reply

     • yana

      September 29, 2020 #22 Author

      Salam..minta pencerahan…sekiranya pekerja yang datang lewat dalam 15 atau 20 minit..tetapi pekerja tersebut menggantikan semula minit yang lewat itu dengan lewat balik. sebagai contoh waktu bekerja adalah 8.00 pagi – 5 petang..pekerja tersebut lewat 15 @ 20 minit…jadi pekerja tersebut menggantikan semula dengan balik dalam pukul 5.15 @ 5.20..jadi waktu bekerja masih dalam 9 jam dalam sehari. soalan saya patutkah majikan menolak gaji bagi pekerja tersebut.

     • HRM

      October 16, 2020 #23 Author

      Patut atau tidak, bergantung kpd situasi..Jika majikan telah memberi kebenaran utk pekerja mengganti waktu lewat tersebut, maka x patut. Jika tiada kebenaran, majikan berhak utk tidak membayar gaji utk tempoh masa pekerja lewat datang mengikut formula dlm artikel di atas.

  • Sya

   December 2, 2020 #24 Author

   Saya nak tanya. Mcm mana kalau dalam sehari kita terlewat 2,3 minit saja dan majikan memberi surat amaran. Adakah itu patut? Bukan kah kalau 10minit pertama kedatangan awal atau lewat tidak dikira ot dan sebaliknya?

   Reply

 • Taufiq

  February 29, 2020 #25 Author

  Saya ingin bertanya bagaimana sekiranya Ketua Bahagian/ Boss yang sering melanggar peraturan seperti:

  1. Selalu datang lambat ( semingu 3 kali )
  2. Punch kad merah dan ditandatangan sendiri oleh beliau.

  Mohon bantuan untuk isu ini. tq.

  Reply

  • HRM

   March 13, 2020 #26 Author

   Sudahkan tuan melaporkan perkara ini kpd pihak HR? Jika belum, sila dptkan bukti yg mencukupi sebelum tuan melaporkannya. HR bertanggungjawab utk mengambil tindakan seterusnya. Namun begitu, ini juga bergantung kpd polisi dan praktis syarikat. Kdg2 pegawai atasan diberikan kelonggaran kerana mereka sering dikerah utk kerja OT dan di hujung minggu tanpa diberi sebarang pampasan/bayaran.

   Reply

 • Fa

  December 2, 2019 #27 Author

  Hi, saya ingin bertanya tentang waktu bekerja. Waktu bekerja telah ditetapkan 8.00a.m. Then ada pekerja punch in 5 minit sebelum waktu bekerja, pada pendapat puan/tuan adakah dikira lewat?

  Reply

  • HRM

   December 11, 2019 #28 Author

   Punch in 5 minit sebelum waktu kerja tidak dianggap lewat. Tetapi ada tpt kerja yg menggalakkan pekerja dtg 15-30 minit sebelum waktu kerja utk memastikan cukup masa utk membuat persiapan awal bagi memastikan kelancaran operasi di tempat kerja.

   Reply

 • Afiqah

  October 30, 2019 #29 Author

  Salam, saya ingin bertanya ttg pekerja. Saya ada seorang pekerja yg bermasalah dari segi disiplin. Dtg lewat 3hari dan suka sambung cuti bila offday dan sambung cuti 3hari berturut. Apakah patut saya buat? Stress sgt. Dan dia ada ws saya untuk meletakkan notis berhenti 24jam sedangkan perlu 2minggu untuk pekerja dalam tempoh percubaan. Tetapi sehingga skrg tidak menghadirkan diri sejak ahad 27,28,29,30/10/19. Apa yg saya perlu buat? Saya mengesyaki bahawa dia tidak hadir dan menunggu gaji dan terus tidak hadir tanpa meletakkan notis. Untuk pemberian gaji mcm mana pula? Perlukan saya menolak 2minggu terus sebagai pampasan?

  Reply

  • HRM

   November 8, 2019 #30 Author

   Ya, puan boleh tolak gaji utk bayaran ganti notis tetapi mesti jelaskan dlm surat acceptance of resignation (termasuk unpaid leave). Sekiranya beliau membuat aduan dgn JTK terangkan ttg notis tersebut.

   Apabila pekerja lambat hadir atau tidak hadir tanpa kebenaran, pihak HR/Penyelia sepatutnya keluarkan surat tunjuk sebab atau warning letter. Tetapi jika sampai 3 hari tidak hadir tanpa alasan yg munasabah dan tanpa cubaan untuk memberitahu majikan secepat mgkn, maka blh dianggap kontrak telah ditamatkan. Sila rujuk S.15(2) Akta Kerja.

   Proses HR skrg semakin rumit dan byk perkembangan baru setiap masa. Pindaan kpd Akta Kerja juga dijangka akan dibentangkan di Parlimen dlm masa terdekat. Saya syorkan puan baca buku2 HR (ada dijual di Popular Bookstore & MPH) dan menghadiri kursus2 HR seperti ‘Disciplinary Procedures’, ‘How to Manage Absenteeism’, dll.

   Reply

   • Mohamad amirul

    November 15, 2019 #31 Author

    Salam saya amirul. Saya ingin bertanya tempat kerja membuat peraturan sekiranye lewat 1 mnit akan ditolak rm 15. Sebelum ni sudah dilonggarkan untuk kelewatan masuk pekerja tapi diketatkan balik atas sebab pekerja selalu masuk lewat ditempat kerja. Adakah wajar dipotong sebanyak rm15 walaupun lewat semnit ?

    Reply

    • HRM

     November 28, 2019 #32 Author

     Wa’alaikumsalam En Amirul.
     Majikan tidak boleh memotong gaji pekerja sewenang-wenangnya. Sila baca artikel di atas.

     Reply

 • muhammad umar bin ghazali

  September 26, 2019 #33 Author

  kalau saya ada diploma dan pengalaman.patut ke saya diberi gaji rm 1100.seribu seratus nak makan ape.memang saya datang lambat la

  Reply

  • HRM

   September 27, 2019 #34 Author

   Tiada peruntukan undang2 yg mewajibkan majikan memberi gaji lebih tinggi kpd pemegang diploma atau ijazah.

   Jika anda tidak setuju dgn gaji tersebut, anda sepatutnya tidak bekerja dgn majikan itu dr mula lg. Apabila anda telah terima offer majikan, ertinya anda bersetuju utk mengikut terma2 kerja majikan dgn bayaran sedemikian. Kami syorkan anda bekerja dgn sebaik mgkn, tingkatkan skil/kemahiran anda & kemudian cuba dapatkan kerja lain yg blh memberikan anda gaji yg lebih memuaskan. Jgn biarkan diri dibuang kerja krn masalah disiplin.

   Reply

 • 7894613

  September 2, 2019 #35 Author

  kalau pekerja shift datang lewat untuk kerja adakah layak mendapatkan shift allowance

  Reply

  • HRM

   September 3, 2019 #36 Author

   Elaun adalah budibicara majikan – anda hendaklah rujuk terma kontrak kerja atau polisi syarikat.

   Reply

 • AC

  August 14, 2019 #37 Author

  Assalamuailaikum

  Saya ingin tahu, di tempat kerja saya guna thumb print untuk waktu datang & balik. Tetapi kerani tempat kerja saya boleh ubah waktu pergi dan kerja lebih masa(OT) sesuka hati dia kerana dia punya password untuk adjust waktu. Apakah tindakan yang saya boleh ambil terhadap dia?

  Reply

  • HRM

   August 22, 2019 #38 Author

   Wa’alaikumsalam.

   Sudahkah anda laporkan perkara itu kpd pihak HR?

   Reply

   • wan

    December 4, 2019 #39 Author

    Salam.. disini sye ade petikan ws dri hr syarikat sye tentang pemotongan gaji. adakah ini betul dri segi akta dan undang2 buruh?
    *Minta Perhatian : Keterangan tentang prosedur pemotongan gaji (gaji November 2019)*
    – Tiada pemotongan gaji kerana lewat akan dikenakan untuk time-in sebelum 8.45 am (shif pagi) dan 1.45 pm (shif petang).
    – Pemotongan gaji akan dikenakan sebanyak 0.5 jam jika time-in lewat 16 minit (8.46 am/1.46 pm), 1 jam jika lewat 60 minit (9.30 am/2.30 pm) dan selanjutnya.
    – Jika terdapat kerja OT yang melebihi 1.5 jam pada hari yang lewat seperti yang dijelaskan di atas, sebarang pemotongan akan dikenakan kepada gaji OT, dan bukan gaji biasa.
    – Tempoh kerja setiap hari untuk Operations Team adalah 9 jam 30 minit — dan sepatutnya tidak boleh melebihi 14 jam.
    – OT akan dikira dari masa mulanya kerja-kerja overtime (mengikut masa yang ditetapkan pada OT form) dan bukan semestinya selepas tamat shif, iaitu 6 pm untuk shif pagi dan 11 pm untuk shif petang.

    Reply

    • HRM

     December 11, 2019 #40 Author

     Wa’alaikumsalam. Kami syorkan anda dapatkan pandangan pegawai JTK dgn segera. Tunjukkan WA tersebut. Perkara ini perlu diteliti dgn lebih lanjut.

     Reply

 • aida

  July 24, 2019 #41 Author

  Salam sejahtera Tuan. Berkenaan kedatangan lewat pekerja, majikan tidak membuat pemotongan gaji, namun majikan membuat denda bagi pekerja lewat. Adakah ini dibolehkan?

  sebagai contoh pekerja sudah 20 tahun bekerja dan sentiasa lewat setiap hari . ini juga menjadi ikutan bagi pekerja baru . Majikan juga masih mempunyai hati perut untuk kesalahan lewat ini shj. tapi masalah ini sudah berkurun lamanya. dan majikan mahukan perubahan dari sikap pekerja. boleh Tuan berikan cadangan selain memberi amaran serta bayaran mengikut formula jam diatas ?(jika sistem denda ini adalah salah) . Ini kerana sistem gaji sudah di fixed kan utk sebulan gaji bukan harian. terima kasih .

  Reply

  • HRM

   August 12, 2019 #42 Author

   Adakah syarikat anda mengamalkan progressive disciplinary action – contoh memberi verbal warning, warning letters, show cause letter, dll? Jika kelewatan pekerja lama ini merupakan suatu masalah yg serius kpd majikan, maka majikan hendaklah bertindak tegas & menghukum pekerja tersebut mengikut prosedur HR. Lewat datang, jika berulang2, merupakan suatu salahlaku serius yg boleh membawa kpd hukuman dibuang kerja.

   Reply

 • JOHARA BINTI SAUNI

  June 28, 2019 #43 Author

  saya ingin bertanya ,daripada 11 hari cuti umum yang wajib majikan ambil. cuti umum manakah yang majikan wajib bayar untuk kerja lebih masa ( ot kadar 3) ?

  Reply

 • Tan

  June 26, 2019 #45 Author

  Hi, saya ada 3 soalan.
  1.) Lewat berapa minit baru kita boleh tolak pekerja ?
  2.) Seperti artikel yg. tuan lampirkan, Gaji Bulanan Pekerja x Masa Kerja Sebenar
  ——————————————————
  Jumpah Hari Dlm Bulan Tersebut x Masa Kerja Biasa

  Contoh = RM1,100(Basix Pay) x 170 Jam (Total Lewat 10 Jam)
  —————————————————————-
  30 Hari (June) x 180 Jam (Isnin-Jumaat 8am-6pm, rehat 1 jam)

  => RM36.67 x 0.94

  => RM34.47 (Betul ker amount ini majikan boleh tolak untuk pekerja yg datang lewat ??)

  3.) Bolehkah pekerja dulu bergaji RM2500 (Basic) + RM100 (Alowance) ditukar ke >>> RM2000(Basic)+RM600 (Allowance) ?

  Reply

  • Tan

   June 26, 2019 #46 Author

   2.) Seperti artikel yg. tuan lampirkan, Gaji Bulanan Pekerja x Masa Kerja Sebenar / Jumlah Hari Dlm Bulan Tersebut x Masa Kerja Biasa
   Contoh = RM1,100(Basix Pay) x 170 Jam (Total Lewat 10 Jam) / 30 Hari (June) x 180 Jam (Isnin-Jumaat 8am-6pm, rehat 1 jam)
   => RM36.67 x 0.94
   => RM34.47 (Betul ker amount ini majikan boleh tolak untuk pekerja yg datang lewat ??)

   Reply

   • HRM

    July 10, 2019 #47 Author

    Tuan,
    (1) Formula di atas bukan bermaksud majikan tolak gaji pekerja tetapi ia adalah formula utk menentukan brp sebenarnya gaji yang pekerja patut dibayar (wages earned). JIka masa kerja biasa ialah 8 jam sehari, maka, mengikut logik, kalau pekerja lewat 10 minit, maka pekerja tidak ‘earn’ 10 minit tersebut kecuali jika majikan memaafkan beliau. Ini adalah budibicara majikan – ada yg minta pekerja ganti masa itu, ada yang akan keluarkan notis amaran dan ada yg tidak bayar gaji utk tempoh itu.
    (2) Jika ikut formula di atas, nilai gaji 10 jam adalah: (1100/30) x (1/9) x 10 = 40.74
    (3) Gaji tidak blh diturunkan dgn sewenang2, mesti ada sebab yg munasabah, misalnya pekerja diturunkan pangkat atas suatu salah laku. Atau jika kontrak lama telah tamat dan diberi kontrak & tanggungjawab baru.

    Reply

 • na

  June 10, 2019 #48 Author

  Mintak tunjuk ajar ye.. majikan saya buat aturan lewat potong gaji
  Lewat 1minit potong rm5.00
  Lewat 9minit Potong RM10.00

  Adakah salah undang2 potong mcm nie..??
  jika salah kepada siapa kita hendak rujuk.

  Reply

  • HRM

   June 10, 2019 #49 Author

   Sila rujuk formula di dlm artikel di atas – jika jumlah itu terlebih, maka anda blh mengadu kpd pihak JTK ttg wrongful deductions.

   Reply

 • maisarah

  May 16, 2019 #50 Author

  assalamualaikum,

  Saya ingin bertanya apakah yg perlu dilakukan oleh majikan mengenai pembayaran OT pemandu yang liat dan culas dalam merekodkan punch card mengikut waktu yang sebenar.

  Sebagai contoh, pemandu tersebut tidak mempunyai mesin punch card kerana tempat bertugas adalah secara rawak (tidak mempunyai lokasi tetap). Oleh itu untuk memudahkan rekod masa, HR menubuhkan satu group whatsapp untuk merekodkan waktu bermula tugas dan berakhir tugas.

  walaubagaimanapun, pemandu gagal melaporkan duty dengan tepat atau pun langsung tidak melaporkannya. Pekerja terbabit juga didapati salah melaporkan waktu akhir OT. Contoh, habis tugas pada 6pm tetapi melaporkan pada pukul 8pm.
  Walaupun setelah beberapa teguran diberikan, namun tiada perubahan.

  Oleh itu, bagaimanakah majikan perlu membuat pembayaran OT? Bolehkah majikan memotong pembayaran OT beliau where we deem fit?

  Reply

  • HRM

   May 25, 2019 #51 Author

   Wa’alaikumsalam.

   Teguran secara lisan mesti juga direkodkan, dan lebih baik jika ada saksi. Sebelum tuan mengambil apa-apa tindakan, kami syorkan tuan bagi amaran bertulis dahulu dan tegaskan bahawa jika pemandu gagal mengikut prosedur syarikat, maka syarikat:
   1. tidak akan membayar OT melainkan ada bukti OT tersebut
   2. akan mengenakan tindakan tatatertib jika pemandu sengaja memberikan maklumat OT palsu (tapi tuan mesti ada bukti kukuh)
   Untuk makluman tuan, keengganan pekerja mematuhi peraturan syarikat setelah diberi amaran bertulis boleh dianggap suatu ‘insubordination’ iaitu kesalahan berat dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Begitu jg perbuatan memberi maklumat palsu untuk mendapatkan ganjaran lebih – ia juga suatu kesalahan berat.

   Reply

  • mohd an nur allif

   January 15, 2020 #52 Author

   assalamualaikum saya mohd an nur allif,
   maaf saya ingin tanya sekira nya saya hadir kerja lambat atas sebab saya selalu balik buat ot balik lambat masuk kerja pukul 9pagi habis tugas pukul 4pagi ke esokan saya terlambat sepatutnya masuk pukul 9pagi tapi saya masuk pukul 11pagi. adakah wajar pihak HR mengantung saya kerja selama 7hari atas alasan masuk lambat??

   Reply

   • HRM

    January 22, 2020 #53 Author

    Wa’alaikumsalam.
    Bagi pekerja yg dilindungi di bwh Akta Kerja (rujuk https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/akta-kerja-1955-samada-pekerja-di-lindungi-oleh-akta-atau-tidak), majikan blh menggantung kerja selama tidak lebih 2 minggu:
    1. untuk tujuan siasatan tapi dgn separuh gaji. Jika siasatan menunjukkan pekerja x bersalah, maka majikan mesti bayar gaji penuh selama tempoh penggantungan tersebut
    2. pekerja didapati bersalah selepas siasatan / siasatan dalaman dilakukan, maka majikan berhak menggantung pekerja tanpa gaji selama 2 minggu.

    Majikan yang mengarahkan pekerja bekerja berterusan melebihi 12 jam sehari melakukan suatu kesalahan (S.60A(7)).

    Jika HR berpendapat anda telah melakukan salah laku, siasatan mesti dilakukan & anda mesti diberi peluang membela diri (dgn menerangkan hal sebenar). Jika anda berpendapat hukuman x adil, anda berhak membuat aduan kpd pihak pengurusan.

    Jika pihak pengurusan tidak mengendahkan aduan anda, maka kami syorkan anda membuat aduan di pejabat JTK.

    Reply

 • janice lam

  March 31, 2019 #54 Author

  Saya sebagai majikan, duduk dlm tempat kerja pukul 8am, utk menyapu, buat segala urusan penyediaan utk hari tersebut. office bermula dengan tugasan harian pada pukul 8:30am. 90% pekerja sudah sampai di tempat bertugas 8:15am. Bersarapan ke buat pertukaran baju dan segala gala tetapi semua tepat 8:30am on working mode. Tetapi, tuan yang cakap, pekerja akan malu sekiranya boss sudah berada bertugas sebelum dia menghadiri. Saya punya pekerja tiap tia hari munculkan diri pada pukul 8:45am. tidak malu pun. Tambahan kala, kita menghabiskan tugas kita pukul 5:30; dia nak habis pukul 4:30pm. Perkara ini sudah berturutan selama 0.5tahun.. Stress sungguh.

  alasan di bagi utk lewat datang kerja: Traffic.
  (Dia lewat datang kerja tak kira bawak kereta ke motor. Saya rasa, walaupun saya siap sediakan jet dia pun akan bagi alasan traffic)

  Reply

  • HRM

   May 23, 2019 #55 Author

   Puan, jika anda tidak mengambil apa-apa langkah/tindakan terhadap pekerja puan, maka dia blh menganggap puan telah memaafkan dan menerima perlakuan tersebut (condone). Jika anda terus membiarkan perkara tersebut, ia akan menjatuhkan semangat pekerja lain dan pekerja bermasalah ini pula tidak akan berubah.

   Puan boleh mengambil tindakan berdasarkan good HR practice seperti memberi teguran lisan (pastikan ada direkodkan), surat amaran dan surat tunjuk sebab, selain mengurangkan gaji beliau (rujuk formula kiraan di atas). Kemudian, jika dia tidak insaf dan alasannya tidak boleh diterima, puan blh memecatnya.

   Pastikan puan mempunyai rekod/bukti masalah disiplin tersebut.

   Reply

 • LILY

  March 26, 2019 #56 Author

  KALAU BASIC SALARY 1100 DAN KELEWATANNYA UNTUK PENGIRARAN 1 BULAN TOTAL UP 487 MINUTE. MACAM MANA PENGIRAAN UNTUK TOTAL DEDUCTION KELEWATANYA DALAM 1 BULAN TERSEBUT.

  SEKIAN TERIMA KASIH.

  Reply

  • HRM

   April 1, 2019 #57 Author

   Saudari, sila rujuk formula yg dinyatakan di dalam artikel di atas.

   Reply

 • AZAHARI

  March 18, 2019 #58 Author

  Mintak tunjuk ajar ye.. majikan saya buat aturan lewat potong gaji
  Lewat 5min potong rm10.00
  Lewat 45min Potong RM100.00
  Dan duit yg dipotong akan diberikan kepada pekerja yang datang awal tu..

  Adakah salah undang2 potong mcm nie..??
  jika salah kepada siapa kita hendak rujuk.

  Reply

  • HRM

   March 19, 2019 #59 Author

   Jika dilakukan kpd pekerja yg dilindungi di bwh Akta Kerja, memang salah. Sila rujuk dgn pihak Jabatan Tenaga Kerja.

   Reply

 • Lizz

  March 5, 2019 #60 Author

  Salam, pekerja saya datang lewat tiap tiap hari sebab rumah jauh dan perlu jaga anak pada waktu pagi.
  Dia lewat 2 jam setiap hari.
  saya boleh potong gaji dia yang 2 jam tu?

  contoh: gaji bulan RM 1500 , hari bekerja pada bulan tu 25 hari
  RM 1500/26 = rm 57.70/sehari

  setiap hari masuk lewat 2 jam – 2jam/8jam = 0.25 hari
  0.25 hari x 25(hari bekerja pada bulan tersebut) = 6.25 hari

  jadi gaji bulan dia pada bulan itu = RM 1500 – (6.25×57.70) = RM 1139.38.
  betul tak pengiraan ini?

  Reply

  • HRM

   March 9, 2019 #61 Author

   Wa’alaikukmsalam.

   Cara kiraan anda kurang tepat. Sila rujuk artikel di atas utk formula pengiraan pengurangan gaji.

   Dan jgn letak potongan gaji pada slip gaji, hanya letak baki basic salary lepas tolak jumlah potongan. Semua kiraan & bukti lewat datang hendaklah disimpan dlm rekod utk rujukan di kemudian hari sekiranya perlu.

   Reply

 • kapat

  January 31, 2019 #62 Author

  saya ada soalan majikan saya kenakan saya potongan gaji atas kesalahan lewat kerja 2x, majikan saya menolak gaji saya rm50 dan tiada dalam contract. Adakah betul tindakan majikan saya.
  Soalan ke-dua saya,boleh ke dalam tempoh probation (3bulan) majikan buang pekerja tersebut atas sebab tidak mencapai target
  *note
  most pekerja under probation dibuang dalam tempoh kurang dari sebulan bekerja dan tidak terima gaji dan training fee (rm300)
  soalan ke-tiga saya, di company saya majikannya chinese, di pecahkan dengan 2 team, 1 team malay , 1 lagi team cina, tindakan disiplin selalu dikenakan kepada pekerja melayu sahaja, seperti bekerja hari sabtu (tiada dalam contract) jika tidak mencapai weekly target, bila di tanya kenapa tidak dikenakan kepada chinese team, mereka hanya katakan chinese team salenya lebih healthy walhal sama sahaja seperti team melayu.. same goes to kes pembuangan pekerja bnyk berlaku kepada team melayu sahaja..
  tlg berikan respon kerana ini apa yang berlaku dalam company saya, saya harap apa yang kami fikirkan ini salah

  Reply

  • HRM

   February 7, 2019 #63 Author

   Sila rujuk jawapan di bawah.

   Reply

 • jozan

  January 31, 2019 #64 Author

  saya ada soalan majikan saya kenakan saya potongan gaji atas kesalahan lewat kerja 2x, majikan saya menolak gaji saya rm50 dan tiada dalam contract. Adakah betul tindakan majikan saya.
  Soalan ke-dua saya,boleh ke dalam tempoh probation (3bulan) majikan buang pekerja tersebut atas sebab tidak mencapai target
  *note
  most pekerja under probation dibuang dalam tempoh kurang dari sebulan bekerja dan tidak terima gaji dan training fee (rm300)
  soalan ke-tiga saya, di company saya majikannya chinese, di pecahkan dengan 2 team, 1 team malay , 1 lagi team cina, tindakan disiplin selalu dikenakan kepada pekerja melayu sahaja, seperti bekerja hari sabtu (tiada dalam contract) jika tidak mencapai weekly target, bila di tanya kenapa tidak dikenakan kepada chinese team, mereka hanya katakan chinese team salenya lebih healthy walhal sama sahaja seperti team melayu.. same goes to kes pembuangan pekerja bnyk berlaku kepada team melayu sahaja..
  tlg berikan respon kerana ini apa yang berlaku dalam company saya, saya harap apa yang kami fikirkan ini salah

  Reply

  • HRM

   February 7, 2019 #65 Author

   Bergantung kpd terma kontrak – sama ada pelatih, probationer, dll. Pelatih/intern bukan pekerja.
   Jika anda Probationer & bergaji di bawah RM2,000, anda pekerja yg dilindungi di bwh Akta Kerja. Anda blh buat aduan di JTK krn majikan x blh memotong gaji pekerja selain drpd mengikut formula di atas (sila baca artikel ini).
   Majikan blh tidak mengesahkan jawatan dlm tempoh percubaan, melanjutkan tempoh percubaan atau menamatkan kontrak. Sila baca : https://dululainsekaranglain.com/undang-undang/tempoh-percubaan-dan-pengesahan-dalam-jawatan
   Berkenaan dakwaan anda bahawa majikan mendikriminasi team anda – adakah anda mempunyai bukti sahih bhw pencapaian team lain sama dgn team anda? Jika anda ada bukti nyata ttg diskriminasi tersebut, saya syorkan anda berhubung dgn pihak JTK.

   Reply

 • Majikan stress

  January 7, 2019 #66 Author

  Pekerja sering lambat dtg kerja dengan alasan pergi ke sekolah anak, kemudia terus tidak hadir, nk meminta cuti, kerap jugak tidak hadir dengan alasan sakit perut, tetapi tidak mempunyai mc, boleh kah pekerja sebergini di buang kerja.

  Reply

  • HRM

   January 16, 2019 #67 Author

   Boleh, tetapi mesti mengikut proses yg adil. Mesti ada diberikan notis, surat amaran, surat tunjuk sebab dan sebaiknya dijalankan Domestic Inquiry terlebih dahulu. Setiap salah-laku pekerja hendaklah dipandang serius & keluarkan surat dgn serta merta krn jika majikan gagal berbuat demikian, blh timbul anggapan bahawa majikan telah memaafkan kesalahan pekerja itu.

   Reply

 • Nanna

  December 20, 2018 #68 Author

  Setelah membaca saya merasakan Akta Pekerja memang sangat menyebelahi pekerja. Contoh, jika pekerja lewat, menjadi kesalahan jika majikan memotong gaji. Oleh itu, seharusnya pekerja perlu ada sifat bertanggungjawab. Bayangkan anda sebagai majikan melihat pekerja yang anda bayar gaji untuk mebuat kerja tapi hadir sesuka hati, lewat tanpa alasan munasabah, sudahlah lewat, tidak komited dlm dalam membuat kerja kerana penat bergegas ke tempat kerja. Majikan pula hanya mampu memberi surat amaran. Jika syarikat yang menjalankan perkhidmatan seperti stesyen minyak, kekadang majikan sendiri perlu menjadi cashier kerana pekerja hadir lewat.

  Reply

  • HRM

   December 27, 2018 #69 Author

   Sepertimana yg dinyatakan di atas, majikan blh tidak membayar gaji utk tempoh lewat tersebut mengikut kiraan di atas.
   Jika pekerja lewat, majikan boleh keluarkan surat amaran. Jika ia berulang, maka majikan disarankan keluarkan surat tunjuk sebab. Jika alasan tidak memuaskan, maka majikan blh memecat pekerja (bagi organisasi kecil) jika kesalahan itu memudaratkan operasi syarikat (misalnya kilang pembuatan). Proses pemecatan bagi organisasi sederhana & besar adalah lebih rumit.
   Peruntukan undang2 ini dibuat bkn sahaja utk melindungi pekerja tetapi utk memastikan majikan tidak menindas pekerja dgn sewenang-wenangnya.

   Reply

 • Noraffidah

  December 11, 2018 #70 Author

  Pekerja yang datang lewat selepas pukul 8.oo pagi majikan saya tidak benarkan mereka untuk masuk kerja. Mereka juga tidak dibenarkan untuk masuk kerja separuh hari. Oleh itu, mereka perlu mengambil cuti 1 hari tetapi cuti tersebut dianggap cuti tanpa kebenaran. Di sini adakah betul tindakan yang dibuat oleh majikan saya?
  Kesannya, pekerja tidak berpuashati kerana cuti tersebut adalah cuti tanpa izin. Pekerja yang datang lewat mahu datang kerja separuh hari tetapi majikan tidak benarkan dan tidak adil untuk mereka dianggap cuti tanpa izin.

  Reply

  • HRM

   December 27, 2018 #71 Author

   Tindakan majikan adalah salah.

   Reply

 • MrFuad

  December 6, 2018 #72 Author

  Mintak tunjuk ajar ye.. majikan saya buat aturan lewat potong gaji
  Lewat 5min potong rm5
  Lewat 10min potong rm10
  Lewat 15min potong rm15
  Lewat s/jam potong separuh gaji
  Adakah salah undang2 potong mcm nie..??

  Reply

  • HRM

   December 27, 2018 #73 Author

   Salah,

   Reply

   • Shan

    January 22, 2019 #74 Author

    Hi, tumpang lalu sikit. Kalau lambat seminit boleh Kah majikan potong 30mint?? Tiba-tiba je majikan buat macam ini tanpa mendapatkan tandatangan pekerja?

    Reply

    • HRM

     January 30, 2019 #75 Author

     Tidak boleh.

     Reply

    • Siti

     February 16, 2020 #76 Author

     Majikan saya mengenakan sistem denda kepada pekerja yang datang lewat, jika sehari lewat kena denda RM10, jika dua hari lewat denda RM10, jika tiga hari lewat RM120. Adakah majikan boleh berbuat begitu, perkara denda ini hanya diberi tahu secara lisan, tiada perjanjian dalam kontrak kerja. Sekarang masalah bebanan kewangan kepada pekerja untuk membayar denda tersebut. Majikan juga menetapkan masa perlu membayar denda tersebut. Memberikan tekanan emosi kepada pekerja untuk hadir bekerja dan menjalankan kerja berkualiti. Apa yang perlu saya buat, perlukah ke saya membuat laporan kepada jabatan tenaga kerja? Saya hanya lewat 5-10min sahaja hadir bekerja, kerana masalah lalulintas yang sukar diramal. Tapi tiada lagi budi bicara dari majikan. Dan memberikan tekanan emosi kepada saya.

     Reply

     • HRM

      February 18, 2020 #77 Author

      Majikan tidak blh mengenakan denda sedemikian. sila laporkan kpd JTK terdekat dgn segera.

 • muhammad irqbalshah bin mhd jantan

  October 26, 2018 #78 Author

  datang kerja lambat 1jam, kena tolak gaji rm150 kerana datang lambat 1 jam, xpernah datang lambat, salah tetap salah kerana lambat, tapi salah ke majikan tolak rm150, kerja 48jam seminggu, basic bulanan 1200

  Reply

  • HRM

   October 28, 2018 #79 Author

   Salah.

   Reply

 • Achoi

  October 1, 2018 #80 Author

  Jk ktgn yg kena DI atas kesalahan dtg lambat. Bolehkah ktgn minta kedatangan ktgn lain utk memastikan pihak HR berlaku ADIL. Adakah HR boleh dikenakan tindakan jika ada ktgn atau pengawai atasan yg lewat dtg tapi dibiarkan tanpa sebrg tindakan.

  Reply

  • Minah Jenin

   October 26, 2018 #81 Author

   Boleh memohon kebenaran majikan utk kehadiran/bantuan rakan sekerja tetapi majikan mempunyai budibicara utk menolak atau membenarkan. Majikan jg blh menetapkan kriteria/syarat2 tertentu apabila memberi kebenaran.
   Kalau ada bukti tentang ketidak-adilan HR, maka blh laporkan kpd majikan. Atau blh jg dijadikan hujah semasa DI.

   Reply

 • nad

  September 15, 2018 #82 Author

  salam.. bole ke keluarkan amaran pertama sekerinya 3 kali datang lambat bulan 8 satu kali dan bulan 9 satu kali?

  Reply

  • Minah Jenin

   September 21, 2018 #83 Author

   Maksudnya 3 kali dtg lambat bulan 8 & 3 kali dtg lambat bulan 9? Dalam menangani masalah lewat, perlu rujuk polisi syarikat. Jika tiada, maka ikut proses berikut : teguran/kaunseling, surat amaran, surat tunjuk sebab, dll.

   Sebaiknya, supervisor pantau kedatangan pekerja setiap hari & keluarkan surat amaran secepat mgkn supaya ia tidak menjadi ‘habit’.

   Tetapi jika sukar membuat pemantauan harian/mingguan & kalau hanya HR yg blh keluarkan surat amaran, maka boleh keluarkan 1 surat amaran utk kedua2 bulan, tetapi senaraikan secara terperinci setiap kelewatan yg berlaku pd bulan 8 & 9. Atau blh jg keluarkan surat amaran pertama utk kesalahan bulan 8 dahulu. Kemudian keluarkan surat amaran kedua utk kesalahan bln 9 (selepas habis bulan).

   Semasa menyerahkan surat amaran itu, pastikan supervisor beliau membuat teguran secara face-to-face juga utk menekankan bhw majikan memandang serius perkara tersebut.

   Jika kelewatan itu memberi impak yg besar kpd operasi syarikat, blh keluarkan surat Show Cause instead of surat amaran kedua. Ertinya dia wajib memberi penjelasan bertulis ttg kelewatannya utk rekod/pertimbangan majikan.

   Reply

 • Fauzi Bin Samsudin

  September 14, 2018 #84 Author

  Supervisor dibawah selian saya sering dtg lewat, waktu kerja mula pkl 8.00 tapi beliau datang pkl 9,30am,11.00am dan kekadangan 12.30 tengahari. Pernah diberikan teguran dan nasihat secara lisan.Pernah juga di berikan surat amaran.
  Malah bertambah teruk. Apakah langkah yg perlu dilakukan untuk memberhentikan pekerja tersebut?

  Reply

  • Minah Jenin

   September 21, 2018 #85 Author

   Kumpul semua bukti kesalahannya, termasuk surat amaran & laporan teguran/nasihat (verbal warning form, jika ada). Jika dibiarkan tanpa warning letter utk suatu tempoh yg lama, mgkn blh dianggap majikan telah memaafkan kelakuan beliau.
   Biasanya, syarikat akan keluarkan surat amaran kedua & terakhir. Tetapi Jika disiplinnya sdh terlalu teruk, blh skip warning letter & terus ke Show Cause letter. Bg dia peluang utk menjelaskan perbuatannya.
   Jika majikan x puas hati dgn penjelasannya, blh keluarkan notis Domestic Inquiry & adakan siasatan dalaman utk memutuskan samada dia bersalah & patut dikenakan hukuman (gantung kerja, turun pangkat atau buang kerja).

   Reply

 • NANA

  November 6, 2015 #86 Author

  Salam…adakah berhak sesebuah syarikat swasta memotong gaji pekerja yg datang lewat sebanyak RM5.00 bagi sebagai denda walaupon sudah dipotong dalam pengiraan gaji bulanan??
  Pemotongan tersebut tidak ditetapkan beberapa minit lewat tapi berdasarkan atas majikan ingin memotong minit ke berapa

  Reply

  • Ismail N

   November 8, 2015 #87 Author

   W’salam. Saya rasa artikel di atas sudah menjelaskan dengan terperinci hal ini. Gaji hal yang sensitif dan asas kontrak. Tidak boleh dipotong sebarangan tanpa alasan yang munasabah.

   Reply

 • NANA

  November 6, 2015 #88 Author

  Salam..nak tanya 2 soalan..
  1. pemotongan gaji tersebut berdasarkan gaji asas atau gaji asas + elaun?
  2. bolehkah majikan mengurangkan gaji asas seseorang tanpa notis? contoh gaji asas sebanyak RM1,800.00 dan kemudian dikurangkan tanpa diberitahu sebanyak RM1,500.00. Pengurangan sebanyak RM300.00 diberi sebagai elaun. Majikan membuat perkara tersebut bagi mengurangkan pembayaran kos KWSP.

  Reply

  • Ismail N

   November 8, 2015 #89 Author

   W’salam,
   1. Ikut gaji asas
   2. Tidak boleh tanpa persetujuan pekerja.

   Reply

   • Mohd Nor Hisham Bin Abdullah

    May 16, 2019 #90 Author

    Saya berkerja di sebuah syarikat pembekal makanan seafood,saya pemandu lori yang menghantar ke restorant2 dan hotel2. Waktu kerja 8.00pm-5.00pm tapi saya selalu lewat sampai ke tempat kerja.(1)
    soalan saya,keliru tentang pembayaran gaji dan tak faham cara pemotongan gaji?
    (2) gaji pokok di dalam slip tak menentu jumlah yang sebenar
    (3)adakah wajar pihak majikan buat pemotongan pada kiraan gaji pokok
    (4)apakah hak saya sedang kan semua kerja di selengara dengan baik.

    Reply

 • Fazilah

  October 26, 2015 #91 Author

  Assalam..
  sekadar bertanya, bagaimana pula dengan pekerja yg dtg awal, tapi tidak patuh terhadap waktu lunch yg telah ditetapkan. cth rehat 1 jam tapi sampai 3 jam. boleh tak Hr ambik tindakan?

  Reply

  • Ismail N

   October 26, 2015 #92 Author

   W’salam.

   Boleh ambil tindakan. Kata kunci dalam urusan HR sehari-hari adalah ‘munsabah’ (reasonable) dan data. Yang penting tindakan yang di ambil ialah adil & munasabah. Contoh: Kalau kurang sejam kerja, maka potong lah juga sejam kerja. Jika ia jadi kerap (habitual), maka amaran dan tindakan disiplin susulan dijalankan. Dalam masa yang sama tindakan ini disokong oleh data atau rekod yang menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dibuat dan polisi telah disampaikan pada pekerja awal-awal lagi.

   Reply

 • Ikhwan

  October 25, 2015 #93 Author

  kalau lambat, pekerja tu kena kaunseling atau amaran dulu 🙂

  Reply

  • Ismail N

   October 25, 2015 #94 Author

   Ya. Sebaiknya nasihat dan diberitahu kesalahan serta implikasinya.

   Reply

 • maza

  October 17, 2015 #95 Author

  dah tua-tua ini, maza sebagai kuli lebih memilih untuk bekerja dengan pekerjaan dan boss yang ‘flexible hour. Janji kerja siap tepat pada masanya dan berbekas gitew…

  ahaks..

  Reply

  • Ismail N

   October 18, 2015 #96 Author

   Skrg ni boss cam ne? Kasi flexi-hour?

   Reply

  • Yen

   May 18, 2019 #97 Author

   Salam saya nak tanye kalau pekerja setiap kali balik Mesti dia tumb print tapi dia tulis dia buat OT mcm mane mane kita nak tahu and kalau pekerja tu asyik sayang lewat briefing sebanyak 3kalj dh bagi showcause letter ape lagi boleh buat.

   Reply

 • Sani

  October 16, 2015 #98 Author

  Subjektif ikut bidang kerja yang dilakukan. Islam sendiri menghargai masa seperti dicatatkan dalam surah Al-Asr.

  Reply

  • Ismail N

   October 18, 2015 #99 Author

   Ya benar tu. Dan terpulang juga cara majikan hendak menguruskan pekerja. Jatuh bangun dan untung rugi, majikan juga kena hadapinya.

   Reply

 • nurul

  October 15, 2015 #100 Author

  saya lebih prefer syarikat yang menawarkan skim flexi-hour.

  Reply

  • Ismail N

   October 18, 2015 #101 Author

   Semua pekerja pun prefer begitu. Tapi susah pula majikan hendak pastikan operasi dalam tahap optima. Maybe, yg perlukan kreativiti dan seni khas better galakkan pekerja ikut masa sendiri mereka. Tapi yg duty biasa2 tu, hmmm ikut office hour lah kan?

   Reply

 • khai

  October 10, 2015 #102 Author

  Mohon formula cuti tahunan pro rata bulanan. contoh 1 tahun 8 hari cuti tahunan so bulan berapa?

  Reply

  • Ismail N

   October 14, 2015 #103 Author

   jumlah bulan perkhidmatan bahagi 12 x kelayakkan anda (8)

   Reply

 • Leo

  September 23, 2015 #104 Author

  Apakah pekerja tetap dalam sebuah company yang dibayar gaji secara bulanan Layak membela diri setelah secara tiba2 di tukarkan kepada freelancer walaupun pekerja tersebut tidak berseteju menandatangani surat yang diberi oleh syarikat tersebut tetapi dipaksa dan syarikat memaklumkan kepada pekerja tersebut ianya harus ditandatangan dan secara langsung pekerja tersebut bermula dari hari itu juga sudah dijadikan freelancer yang kononya bila hanya perlu baru company akan memangilnya bekerja dan jika tidak pekerja tersebut terpaksa menunggu bila dia akan dipanggil bekerja tanpa gaji.company tersebut memberi alasan yang pekerja tersebut prestasi kerjanya merosot sedangankan apa-apa surat amaran pun belum pernah pekerja tersebut terima dan menandatangan surat amaran tersebut yang menandakan pekerja tersebut akur dengan tindakan company.apakah pekerja tersebut layak membela diri dengan tindakan company tersebut setelah sedar yang ianya telahpun diberhentikan kerja sertamerta dengan cara itu bagi company mengelak daripada membayar pampasan dengan menurunkan status pekerja yang dibayar gaji secara bulanan?

  Reply

  • Ismail N

   October 3, 2015 #105 Author

   Sudah tentu tidak boleh tanpa persetujuan pekerja. Jika majikan mengatakan mutu kerja adalah merosot, maka prosedur disiplin hendaklah dijalankan terlebih dahulu dengan memberi amaran, surat tunjuk sebab, penyiasatan dan sebagainya sebelum tindakan diambil.

   Reply

 • Hanasir bin Md. Zain

  June 24, 2015 #106 Author

  As Salam,
  nak tanya sikit,
  Bagaimana dan tolong senaraikan tindakan tatatertib bagi pekerja yang tidak termasuk di bawah Akta Buruh di mana di dalam Kontrak Perkerjaan tidak pun dinyatakan bagaimana dan jenis2 tindakan tatatertib tersebut.
  Wassalam

  Reply

  • Ismail N

   September 20, 2015 #107 Author

   Tindakan tatatertib adalah urusan dalaman syarikat dan ia perlu dirangka sendiri oleh syarikat asalkan prinsip-prinsip asas keadilan dipraktikan. Agak subjektif dan biasanya boleh dirujuk pada prosedur standard yang diguna pakai dalam industri hari ini.

   Reply

 • jannah PS Low

  April 12, 2015 #108 Author

  disiplin diri seorang pekerja sebenarnya dapat mengurangkan masalah lambat ke tempat kerja

  Reply

  • Ismail N

   April 13, 2015 #109 Author

   in other words, majikan kena pastikan pekerja lebih berdisplin?

   Reply

 • drama full episode online

  March 29, 2015 #110 Author

  setakat nie blm pnh lg dtg lewat, harapnya berterusan la hingga ke tua… 🙂

  Reply

 • Wan Zawawi

  March 28, 2015 #111 Author

  Pernah sekali je datang lewat sebab tayar motor bocor,kena tunggu kedai buka baru settle rempit terus ke tempat kerja

  Reply

  • Ismail N

   March 30, 2015 #112 Author

   saya dulu bawa motor guna tayar tubeless. Bila bocor, spray sahaja dalam tayar & then pam. Ok tu, asalkan kebocoran tak teruk sangat.

   Reply

   • sheshi

    August 21, 2015 #113 Author

    Soalan saya,
    Saya mendapat arahan dari Pengarah untuk menamatkan perkhidmatan seorang pekerja atas alasan selalu datang lewat.
    Kelewatannya telah diberi peringatan melebihi 5kali. Pekerja tersebut hanya menjawab surat tunjuk sebab atas kelewatan tanpa sebarang bukti kukuh dan hanya alasan sahaja.

    Adakah process menamatkan perkhidmatan ini perlu untuk senaraikan setiap kesalahan termasuk kegagalan kerjanya selain kedatangan?

    Apakah pula yang dimaksudkan dengan pekerja yang bergaji 2ribu keatas adalah tidak tertakluk pada Akta kerja 1955.

    mohon pencerahan dari pakar. Didahului dengan terima kasih.

    Reply

   • Eshal

    July 9, 2020 #114 Author

    Salam nak tanya laa. Bagi menangani isu lewat hadir bekerja untuk syarikat yang running 24 hours. Majikan telah buat keputusan & mempraktikkan bahawa staf yg hadir lewat ke tempat kerja akan dikenakan pemotongan gaji mengikut minit lewat (termasuk lewat 1 minit) & dikenakan surat tunjuk sebab hadir lewat (menjejaskan bonus/kenaikan pangkat & gaji). Persoalannya, bolehkah majikan mempraktikkan potong gaji staf mengikut minit lewat & memberi surat tunjuk sebab yg boleh menjejaskan bonus & kenaikan pangkat/gaji kepada staf yg mempunyai masalah disiplin hadir lewat? Kiranya staf akan terima 2 denda (potong gaji + surat tunjuk sebab (jejas bonus & kenaikan gaji/pangkat). Mohon peenjelasan. Terima kasih.

    Reply

 • Suriya

  March 13, 2015 #115 Author

  susah nak tahu alasan datang kerja lambat tu memang genuine ke tak. apa pun, sebagai pekerja datang awal tu dah jadi tanggungjawab. dulu saya pun selalu lambat. tapi pejabat yang saya kerja dulu buat waktu anjal. tapi sekarang dah tak payah risau. sebab kerja kat rumah je, bisnes sendiri.

  Reply

  • Ismail N

   March 16, 2015 #116 Author

   Memang betul susah hendak periksa kesahihan alasan lambat tu.
   Kalau syarikat besar, maybe ada cukup pekerja utk buat siasatan. Company kecik2 terima aje alasan asalkan munasabah kan?

   Reply

 • zool

  March 13, 2015 #117 Author

  den memang jarang lambat gi kerja.. kecuali hal-hal terdesak..
  sekarang ni opis lagi best, lambat punch even 1 minit pun nanti boss dapat sms.. huhuhu

  Reply

  • Ismail N

   March 16, 2015 #118 Author

   Penat lah boss tengok sms kalau ramai yang lewat lebih seminit.

   😀

   Reply

 • Khairul Zamri

  March 11, 2015 #119 Author

  Alhamdulillah setakat ini saya masih lagi awal datang ke kerja

  Reply

  • Ismail N

   March 12, 2015 #120 Author

   Semoga berterusan hendaknya. Majikan pun gembira.

   Reply

 • min

  March 11, 2015 #121 Author

  Assalamualaikum. Saya nak bertanya sedikit soalan yang terkeluar dari tajuk. Rakan2 saya bekerja di sebuah hospital (BUKAN KERAJAAN) di johor bahru. Apa yang saya dengar dari rungutan rakan2 saya, majikan telah mengarahkan mereka untuk training dalam tarian hanya semata2 membuat persembahan di majlis perkahwinan anak perempuan doktor tersebut. dan ini bukan pertama kali terjadi. selebihnya mereka diarahkan menjadi pelayan & penghidang pada majlis itu dengan bayaran sehari rm30 @ rm5/sejam. sedangkan mereka terdiri dari nurse, radiographer, HR dll. adakah patut majikan mengarahkan staff membuat tugasan diluar bidang hanya semata2 untuk kepentingan peribadi dan hanya ingin mengurangkan kos perbelanjaan. adakah kes seperti ini boleh diadukan pada JTK mengikut dari akta pekerja?

  Reply

  • Ismail N

   March 12, 2015 #122 Author

   W’salam,

   Pertamanya, hal sebegini memang berlaku di mana-mana. Kebanyakkan syarikat, malahan agensi kerjaan turut menggunakan pekerja untuk majlis2 tertentu yang diluar skop kerja mereka. Cuma bezanya, di agensi kerajaan ia tidak bersifat ‘peribadi‘ kerana agensi kerajaan tiada pemiliknya.

   Soal samada salah atau tidak bergantung samada, wujudnya terma spesifik dalam kontrak yang melarang majikan mengarahkan pekerja melakukan tugasan lain selain dari yang termetri pada jawatannya.

   Kedua, oleh kerana pekerja di arahkan oleh majikan, maka kerja-kerja dianggap sebagai dijalankan dalam ‘masa kerja‘, oleh itu, bayaran OT hendaklah dibayar mengikut kadar yang ditetapkan. Lebih dibenarkan, kurang tidak boleh. Rujuk artikel berkaitan kiraan OT untuk mengetahui samada kiraan di buat kurang dari yang ditetapkan oleh akta.

   Reply

 • Adam

  March 10, 2015 #123 Author

  Saya kerja dari rumah semalam. So harini boleh la datang lambat, kan?

  Reply

  • Ismail N

   March 10, 2015 #124 Author

   Kalau boss kata ok, semuanya jadi no problemo.

   Reply

 • adarain

  March 10, 2015 #125 Author

  saya salah seorang yang selalu datang lambat. hahaha. tapi tak adalah sampai lewat 1 jam ke 2 jam. tu dah kira melampau.

  Reply

  • Ismail N

   March 10, 2015 #126 Author

   Kalau boss tak marah dan kerja pun dah completed, maka no problemo lah…

   Reply

 • titan

  March 9, 2015 #127 Author

  gua tak leh bagi alasan datang lambat.

  sekolah dekat sangat. Tak sampai 2 minit leh sampai sekolah kalau naik motor. haha..

  Reply

  • Ismail N

   March 10, 2015 #128 Author

   Ha ha.. kalau lambat ni sure tengok bola atau moonlighting la ni…

   😀

   Reply

   • titan

    March 11, 2015 #129 Author

    haha..

    tau takpe. tak leh dah ngelalk.

    memang datang awal ajelah selalu.

    Reply

 • Mohammed Zaidi Othman

  March 9, 2015 #130 Author

  Assalamualaikum tuan,
  Lama xkomen, jadi pembaca senyap je hehehe…
  Bagi saya perkara ni subjektif dan perlu dianalisis secara teliti. Zaman kini dah nampak keperluan untuk mengadakan waktu kerja yang fleksibel atau bekerja daripada rumah. Kehadiran fizikal ke pejabat adalah rutin yang fitrah terutama dibandar-bandar besar dan secara langsung menjadi kesesakan yang tiada penghujungnya. Harap pihak majikan mengambil tindakan yang pro-aktif tanpa perlu membuang atau memotong gaji pekerja.

  Reply

  • Ismail N

   March 10, 2015 #131 Author

   W’salam tuan,

   Terima kasih sebab jadi pembaca senyap. Komen itu bila ada keperluan sahaja kan? “Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something.” – Plato

   Apa-apa saya setuju dengan pandangan tuan bahawa zaman dah berubah (tagline blog ini juga), dan dengan kemudahan teknologi yang ada seharusnya pekerja dibenarkan agar lebih flexible dalam pengurusan masa dan kerja mereka. Kos hidup yang tinggi juga perlu dipertimbangkan oleh majikan.

   Cuma dalam industri tertentu dan kerja-kerja tertentu itu, masa adalah amat sensitif. Misalnya ‘operator di loji air‘ atau ‘watchman‘ di tapak-tapak pembinaan perlukan pekerja berada di tempat kerja pada masa yang ditetapkan.

   Saya juga setuju yang tindakan membuang dan memotong gaji seharusnya dielakkan dan menjadi jalan terakhir. Di sini kebijaksanaan dan profesionalisme pengamal sumber manusia amat diperlukan.

   Terima kasih atas komen yang menarik itu.

   Reply

 • ELEENA

  March 9, 2015 #132 Author

  En. Ismail saya nak tanya Apakah/Siapakah yang bertanggung jawab atas isu datang lewat ke pejabat?

  Reply

  • Ismail N

   March 9, 2015 #133 Author

   Boleh saya tahu dulu apa maksud “Apakah/Siapakah yang bertanggung jawab” itu?

   Kalau anda tanya dalam sudut pengurusan, ia bergantung kepada saiz sesuatu organisasi itu. Organisasi yang besar skalanya akan punyai satu jabatan yang menguruskan sumber manusia dan menangani isu ini.

   Dalam organisasi kecil, majikan atau pengurus akan melihat dan menyelesaikan isu ini.

   Reply

   • ELEENA

    March 10, 2015 #134 Author

    sebenarnya soalan tu dari soalan aasignment saya..”isu datang lewat ke tempat kerja”
    soalan2nya ialah:
    Apakah isu yang dibangkitkan?
    Apakah/Siapakah yang bertanggung jawab atas penimbulan isu ini?
    Apakah kesan/implikasi isu ini?
    Apakah rekomendasi anda untuk mengatasi isu ini?

    jawapan harus menggunakan keyword. untuk soalan sy pd en ismail : apakah/siapakah yang bertanggungjwb dlm isu itu ialah 1. pekerja 2. ketua jabatan 3. syarikat/organisasi 4. persekitaran. saya juga buntu utk keyword *pengenalan dan *kesimpulan saya harap en.ismail serba sedikit dapat membantu saya sekian terima kasih

    Reply

    • Ismail N

     March 10, 2015 #135 Author

     Hi Eleena,

     Anda student ke?

     Jangan risau bila buat assignment ya. Tenangkan fikiran dan think out of the box.
     Kedua, tackle the issue satu persatu bermula dengan soalan #1 dan seterusnya beralih ke isu seterusnya.

     Saya tak boleh beri anda jawapan bulat-bulat. Itu kira mcm disrespect to your lecturer. Nonetheless, artikel yang tulis saya ini dah kandungi banyak info yang anda boleh gunakan. Anda cuma perlu susun dan bayangkan anda berada dalam satu organisasi. Bayangkan anda boss and then anda ialah pekerja.

     All the best dan selamat maju jaya.

     Reply

     • ELEENA

      March 10, 2015 #136 Author

      ok tq en ismail..sy ade ambil sedikit daripada info en ismail 🙂

 • TehR

  March 6, 2015 #137 Author

  sangat sukar majikan mahu buat keputusan potong gaji
  tambah lagi bila ada rasa kasihan

  Reply

  • Ismail N

   March 8, 2015 #138 Author

   Tengok majikan dan rekod pekerja. Situasi berbeza di setiap tempat kerja.

   Reply

  • Maya

   July 13, 2019 #139 Author

   Asalam tuan

   Saya nak tnya isu dtg lewat ..bolehker majikan bagi surat warning isu dtg lewat 6 kali dari bln jan-jun tanpa pernah bgi warning cara lisan..dan isu lewat ni bukan dlm satu bulan berturutan mksud bkn la dalam 1 bln tu lebih 3 kali ..tapi dirangkum kan …Contoh dalam bulan 1 lewat 2 kali blan 3 1 kali …itu dikira masalah disiplin juga ker atau malafide…mohon pencerahan.

   Reply

 • Faizal Nizam

  March 6, 2015 #140 Author

  Masalah lewat datang ke tempat kerja memang satu masalah yang “complex”. Pandangan aku secara peribadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah pekerja datang lewat ini adalah melalui teladan oleh bos-bos atau majikan (walaupun cara ini bukanlah paling efektif). Pekerja akan rasa segan kalau setiap kali datang kerja, dia nampak bos dia dah sampai atau dah tercongok dalam office beliau.

  Hukuman-hukuman lain harus juga dikenakan sebagai pengajaran supaya pekerja beringat ingat tentang masa bekerja mereka. Pada akhirnya, mcm mana nk selesai masalah ni, akan bergantung kepada pendekatan organisasi masing-masing. Kalau pekerja tak puas hati, boleh bawa kes ke industrial court.

  Reply

  • Ismail N

   March 8, 2015 #141 Author

   Kepimpinan melalui teladan…

   Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.