Pengenalan Kepada Undang-Undang Kontrak Di Malaysia

Kebanyakkan undang-undang di Malaysia termasuk undang-undang kontrak (Contract) adalah dipengaruhi oleh common-law Inggeris. Ini tidak dapat dielakkan kerana pengaruh Inggeris yang wujud semasa tempoh penjajahan mereka di Tanah Melayu dan Borneo sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dan wujudnya Malaysia. Kebanyakkan undang-undang Inggeris adalah di bawa bagi… Read More