Undang-Undang Tort Di Malaysia

Salah satu cabang undang-undang sivil yang kerap digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah undang-undang tort. Pemakaian undang-undang tort (Tort Law) di Malaysia adalah suatu perkara yang amat menarik untuk dilihat dan dikaji. Tidak seperti kebanyakkan undang-undang lain di Malaysia yang menggunakan peruntukan statut sebagai sumber… Read More

Undang-Undang Jenayah Di Malaysia

Anda mungkin fikir yang anda tahu apa itu jenayah? – bunuh, rogol, mencuri dan sebagainya. Namun terdapat banyak tingkah laku atau perbuatan lain yang juga boleh dikaitkan dengan perbuatan jenayah- daripada merompak, memandu dengan laju sehingga ke pencemaran alam sekitar. Mengambil kira semua tingkah laku… Read More

The Pure Theory Of Law

Hans Kelsen dan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen, adalah seorang juris berbangsa Austria, yang terkenal dengan teori undang-undang tulinnya (Pure Theory Of Law). Beliau dikatakan telah membawa satu perkembangan dalam “modern jurisprudence”. Hans Kelsen menganggap teorinya sebagai satu teori undang-undang positif. Oleh itu,… Read More

Generalibus Specialia Derogant

Dalam sesuatu kes, prosedur atau kesalahan, mungkin terdapat beberapa peruntukan undang-undang yang bertindihan  yang mengawal selia kes, prosedur atau kesalahan itu. Selalunya ia berlaku apabila sesuatu statut baru yang lebih sepesifik yang digubal bagi menangani isu-isu tertentu yang sebelum ini dikawal oleh suatu statut yang… Read More