Saman Dari Bank?

A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain – Robert Frost Ramai rakan-rakan saya yang menghadapi masalah kewangan dan bertanyakan saya tentang implikasi apabila bank menghantar surat saman kepada… Read More

Undang-Undang Buruh – Upah Atau Gaji

Adalah menjadi suatu lumrah hidup manusia bahawa kita bekerja untuk mencari rezeki. Rezeki yang diperolehi biasanya dalam bentuk makanan, barangan atau dalam zaman ini lebih berbentuk wang atau upah (gaji). Seperti yang diterangkan, Akta yang mengawalselia faedah-faedah pekerja adalah Akta Kerja 1955.

Minor Offences Act 1955 – Act 336

Pernahkah anda mendengar Akta ini: Minor Offences Act 1955 atau Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 (Akta 336)? Ianya amat jarang sekali digunapakai, namun ini tidak bermakna kewujudannya tidak dipedulikan lagi. Ingat tulisan saya dulu mengenai maxim :Ignorantia juris non excusat? Jika anda masih belum membaca lagi,… Read More

Undang-Undang Buruh – Kontrak Pekerjaan

Harus diingat bahawa undang-undang buruh/undang-undang pekerjaan digubal bagi tujuan kebajikan pekerja. Maka dengan itu ia hanya terpakai buat pekerja. Mereka yang berkerja sendiri dan mana-mana individu-individu yang bukan pekerja tidak dilindungi di bawah undang-undang ini. Mereka yang diketegorikan sebagai PEKERJA diambil berkerja dibawah KONTRAK PEKERJAAN… Read More