Tawaran, Penerimaan Tawaran Dan Balasan

The first requisite of a contract is that the parties should have reached agreement – Treitel, Law Of Contract Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam artikel yang lalu: Pengenalan Kepada Undang-Undang Kontrak – untuk sesuatu kontrak itu wujud perlu ada  satu perjanjian (agreement) yang boleh dikuatkuasakan… Read More

Pengenalan Kepada Undang-Undang Kontrak Di Malaysia

Kebanyakkan undang-undang di Malaysia termasuk undang-undang kontrak (Contract) adalah dipengaruhi oleh common-law Inggeris. Ini tidak dapat dielakkan kerana pengaruh Inggeris yang wujud semasa tempoh penjajahan mereka di Tanah Melayu dan Borneo sebelum kemerdekaan Tanah Melayu dan wujudnya Malaysia. Kebanyakkan undang-undang Inggeris adalah di bawa bagi… Read More

Tempoh Percubaan Dan Pengesahan Dalam Jawatan

Sekali lagi, saya menulis sebagai respon kepada soalan-soalan yang dikemukan di blog ini mengenai undang-undang buruh/pekerjaan di Malaysia. Susah saya hendak jawab satu-satu kerana biasanya soalan-soalan ini di ulang-ulang. Jika anda semua meneliti dengan baik artikel-artikel yang telah saya tulis di blog ini, maka kebanyakkan… Read More