Dulu Lain Logo
Senarai Artikel Undang-Undang Buruh Malaysia Yang Telah DiTerbitkan Senarai Artikel Undang-Undang Buruh Malaysia Yang Telah DiTerbitkan
Antara artikel yang paling popular yang dihasilkan di blog ini adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan undang-undang buruh di Malaysia. Kebanyakkan yang memberikan ‘feedback’ dan... Senarai Artikel Undang-Undang Buruh Malaysia Yang Telah DiTerbitkan

artikel undang-undang buruh

Antara artikel yang paling popular yang dihasilkan di blog ini adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan undang-undang buruh di Malaysia. Kebanyakkan yang memberikan ‘feedback’ dan membentangkan masaalah mereka adalah golongan pekerja, namun tidak kurang juga majikan yang bertanyakan kepada saya akan isu-isu yang dihadapi di pejabat mereka.

Terus-terang amat sukar saya memberikan jawapan yang sempurna tanpa mendengar semua fakta dan dokumen (jika ada). Malahan, dengan fakta dan dokumen sekalipun, ia bukanlah jawapan yang 100% tepat kerana pihak yang satu lagi juga mempunyai fakta dan bahan bukti yang perlu dipertimbangkan.

Itu sebablah wujudnya pertikaian perindustrian dan adanya Mahkamah Perindustrian di negara ini.

Komen Berulang

Selain dari itu, terdapat juga komen-komen yang berulang-ulang. Saya mohon maaf jika saya tidak menjawabnya dan berharap anda semua dapat menyemak di komen-komen terdahulu untuk mendapat jawapan bagi persoalan anda itu.

Terima kasih.

Namun untuk memudahkan anda semua mencari topik yang sesuai, maka posting ini, saya buat khas untuk anda semua. Mana-mana isu yang belum di sentuh, saya mungkin akan menulisnya di masa-masa akan datang jika ada kelapangan.

Menulis artikel bersifat akademik dan perundangan tidak semudah menulis artikel biasa. Bahan-bahan rujukan seperti buku ilmiah, statut dan lapuran keputusan mahkamah hendaklah dirujuk dan di ‘quote’ dengan tepat agar tidak mengelirukan pembaca semua.

Lebih menyulitkan bila terdapatnya perubahan pada undang-undang terutama pada undang-undang buruh yang banyak melalui pindaan dua tiga tahun kebelakangan ini.

Peruntukkan Akta dan Syarat Pemakaiannya

Terdapat banyak akta yang dirujuk bagi undang-undang buruh ini. Namun, dua yang utama yang sering dirujuk adalah Akta Kontrak 1950 dan Akta Kerja 1955.

Antara artikel-artikel yang berkaitan bagi topik ini adalah:

Faedah Dan Perlindungan Yang Di Wujudkan Menerusi Akta Kerja 1955

Secara amnya, hubungan dan pekerja dikawal oleh kontrak yang dimasuki oleh mereka yang mewujudkan tanggungan dan kewajipan masing-masing. Namun, adakalanya kontrak yang diwujudkan bersifat berat sebelah ataupun tidak adil buat sesuatu pihak.

Oleh itu, campurtangan kerajaan diperlukan bagi mengurangkan ketidakadilan ini.

Namun, ia tidak boleh sehingga menidakkan hak-hak majikan terutamanya dalam menjalankan perniagaan mereka dengan secekap dan effisien yang boleh.

Akta Kerja 1955 tidak menggantikan kontrak pekerjaan.

Ia cuma menetapkan terma-terma minima kontrak yang perlu dipatuhi.

Sebarang terma yang bertentangan dengan Akta disifatkan sebagi ‘ultra virus’ dan tidak boleh digunakan.

Contohnya: Jika Akta menetapkan bahawa Hari Buruh sebagai cuti umum, majikan tidak boleh mewujudkan terma kontrak yang berlainan ataupun tidak mengiktiraf hari tersebut sebagai cuti umum bergaji.

Berikut adalah senarai artikel Undang-Undang Buruh Malaysia yang telah diterbitkan di blog ini:

Salah Laku Atau ‘Misconduct

Di dalam sesuatu organisasi, masaalah dan pertikaian adalah sesuatu yang amat sukar dielakkan. Oleh itu wujud peraturan atau garis panduan yang diguna pakai dalam hal ini. Dalam kes-kes yang agak ‘straight forward’ ataupun jelas berlakunya ‘misconduct’ atau pemecahan kontrak asas, hal ini dapat diselesaikan dengan mudah.

Namun, dalam banyak hal, ia agak rumit dan perlu penjelasan yang lebih mendalam.

Kes-kes berkaitan pecah kontrak dan ‘misconduct’ adalah antara yang paling kerap di dengar di Mahkamah Perindustrian.

Rujukan atau ‘autoriti’ bagi hal-hal ini juga lebih tertumpu pada undang-undang kes berbanding dari statut.

Membuat Aduan Ke Jabatan Tenaga Kerja

Jabatan Tenaga Kerja (JTK) atau dulunya dikenali sebagai Pejabat Buruh adalah jabatan kerajaan yang bertanggungjawab mengawal selia hal-hal yang berkaitan pertikaian antara pekerja dan majikan. Mana-mana pihak, samada pekerja atau majikan boleh membuat aduan ke mana pejabat JTK berdekatan jika terdapat masaalah antara mereka yang tidak dapat diselesaikan.

Penamatan Kontrak, Berhenti Kerja Dsb.

Ini topik yang amat ‘hangat’ sekali dan menjadi persoalan ramai yang mengunjungi blog ini. Saya telah menulis beberapa artikel berkaitan dan akan cuba menambahnya dari semasa ke semasa jika ada kelapangan:

Menggajikan Pekerja Asing

Ramai majikan di Malaysia yang menggunakan khidmat pekerja asing di Malaysia terutamanya dalam sektor pembinaan, perladangan dan domestik. Harus diingat banyak faedah-faedah dan perlindungan yang dinikmati oleh pekerja tempatan turut dinikmati oleh pekerja asing juga.

Selain dari itu, majikan hendaklah berhubung dengan pihak JTK dan Immigresen sebelum pekerja asing boleh di ambil. Suatu PAS KERJA akan di keluarkan bagi tempoh satu tahun (boleh di perbahrui) untuk pekerja asing yang layak bekerja di sini.

Akta Umur Persaraan Minimum 2012

Akta ini adalah akta yang baru yang mengariskan had umur persaraan buat pekerja-pekerja dalam sektor swasta.

Perintah Gaji Minima

Menteri Sumber Manusia telah mengeluarkan perintah di bawah kuasa yang diberikan kepadanya dengan menetapkan gaji minima buat pekerja-pekerja di sektor swasta di negara ini.

Had yang ditetapka adalah RM 900 di Semenanjung dan RM 800 di Sabah dam Sarawak.

Kanak-Kanak Dan Wanita

Kanak-kanak dan wanita turut menerima perlindungan tambahan di bawah undang-undang di negara ini. Selain dari faedah dan perlindungan yang disebut dalam Akta Kerja 1955, terdapat akta-akta lain berkuatkuasa dan memberi perlindungan tambahan buat mereka.

Soal-Jawab Akta Pekerjaan 1955

Ada terdapat banyak soalan-soalan yang menarik yang dikemukan oleh pengunjung-pengunjung di blog ini. Saya akan cuba menjawab dengan cara membuat posting khas agar ia lebih terang dan mudah untuk di fahami.

Insya-allah

Masih terlalu banyak skop dalam undang-undang buruh/pekerjaan yang perlu saya tulis di blog ini. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menambah bahan-bahan tulisan di masa akan datang.

Terima kasih kerana memberi sokongan terhadap blog ini.

Sudi-sudi kan lah datang lagi.

Undang-Undang Buruh Malaysia: Senarai Artikel Yang Telah DiTerbitkan

soalan

Ismail N

ISMAIL N is the Chief Blogger/Blog Owner. An HR practitioner in his normal daily life & a casual blogger in his free time. Addicted to coffee, Man Utd and Pokemon Go (TL40). Most easily accessed via his Twitter account.